IL Havdur

Veiledning for støtteapparat

Veiledning for støtteapparat

Denne siden er ment som en veiledning til støtteapparatenes behov i miniavdelingen. Spesielt de som er nye i et støtteapparat bør ta seg litt tid til å lese denne. De fleste lag organiserer seg med en hovedtrener og en hovedoppmann, og eventuelle assistenter. Det henger sammen med størrelse på gruppa og antall lag påmeldt i seriespill/turneringer.

Alle punkter under finnes det informasjon om på websiden www.havdur.no. Det er bevisst ikke linket opp slik at du skal få trening i å navigere rundt på websiden.

Hva må du gjøre for å komme i gang?

 1. Pugge våre verdier: "Idrettsglede, samhold og dugnadsånd"
 2. Gjøre deg kjent med hjemmesiden www.havdur.no og hvordan man navigerer der. Spesifikt fokusere på menyen Fotball-->Miniavdeling
 3. Gjøre deg kjent med hvem ledergruppa er i Havdur Fotball
 4. Sende innmeldingsskjema til daglig_leder@havdur.no . Av formelle årsaker må du være registrert medlem av IL Havdur, og medlemmer må betale en kontingent. For frivillige er denne satt til et meget beskjedent beløp (se innmeldingsskjema)
 5. Lese artikkel om politiattester i miniavdelingen. ALLE skal ha fremvist gyldig politiattest.
 6. Søke politiattest og vise fram til klubb ihh til instruks fra daglig leder. Dens gyldighet er 3 år så øvelsen må gjentas hvert tredje år

Forberedelser for alle typer verv i støtteapparat

 1. Lese og forstå Prosedyre ved Fotballskade og informasjon om Spillerforsikring (særdeles viktig)
 2. Lese idrettslagets vedtekter og organisasjonsplan. Spesielt med tanke på hvordan klubben er organisert.
 3. Lese roller og retningslinjer for fotballavdelingen, med spesielt fokus på foreldrerolle og din egen rolle (trener/oppmann)
 4. Lese kommunikasjonsinstruks
 5. Sette deg inn i årshjulet for miniavdelingen
 6. Lese artikkelen som heter "Barnefotball i Havdur (6-12 år)" og NFFs breddereglement
 7. Logge på med trenertilgang på kxweb (vår løsning for websider, kommunikasjon og medlemsadministrasjon). Kan først skje når ditt medlemsskap er godkjent. Ta kontakt med ledergruppa i fotballavdelingen for å få tilgang.
 8. Lese og forstå artikkel om Turneringer og kretsgodkjenning
 9. Lese og forstå artikkelen om dugnader, og hva disse betyr for klubben

Forberedelser dersom du er trener

 1. Skaffe tilgang til www.treningsøkta.no via ledergruppa i fotballavdelingen
 2. Sammen med støtteapparat nedfelle utviklingsmål for inneværende år tilpasset alderstrinnet
  1. Individuelle ferdigheter
  2. Samhandling
  3. Sosiale ferdigheter
 3. Lese tildelte treningstider
 4. Finne fram til en form for hvordan økter planlegges. Tenk langsiktig, tenk øvingsmål (se punkt 2 ovenfor). Litt variasjon, en del repetisjon.
 5. Reflekter over og diskuter med resten av støtteapparatet hvordan nye spillere integreres. Alle skal være med, og alle skal ha like mye spilletid!
 6. Reflekter over og diskuter med resten av støtteapparatet laginndeling til seriespill og turneringer. Alle skolekretser skal være representert. Etablerte vennekretser kan ha godt av å bli delt opp. Lagene skal være jevnbyrdige. Alle skal være i Havdur for å bygge og vedlikeholde vennskap, også nye vennskap.

Forberedelser dersom du er oppmann (lagkoordinator)

 1. Skaffe FIKS bruker (FIKS=Fotballens Informasjons- og kommunikasjonssystem) via ledergruppa i fotballavdelingen. Link: http:\\fiks.fotball.no
 2. Få oversikt over klubbdommere
 3. Få oversikt over seriedeltakelse og turneringsdeltakelse
 4. Få oversikt over hvordan man koordinerer hjemmekamper (med dommer) på tildelt treningstid, og skaffe bekreftelser på tid/sted for bortekamper. Kommunisere til foreldregruppa
 5. Finne ut hvordan man reserverer møtelokale i Havdurhuset for lagledermøter, evt foreldremøte, og årlig sosial tilstelning (juleavslutning) for barna
 6. Finne ut hvordan innmeldingsprosessen for nye medlemmer pågår
 7. Finne ut hvordan man administrerer medlemsregisteret på kxweb
 8. Finne ut hvordan tildelte dugnadsforpliktelser fordeles per medlem i spillergruppa.

 

 

 

 

? Besøksadresse
Eikebergvegen 31, 4054 Tjelta
? Postadresse
Idrettslaget Havdur
Postboks 14, 4063 Tjelta
? Organisasjonsnummer: 983 402 445
? Kontonummer: 3206.20.59043

? Daglig leder: Anne Nygård
Tlf: 936 07 935 / E-post:
daglig_leder@havdur.no
? Leder hovedstyret: Jone Hamre
Tlf: 976 49 727 / E-post: l
eder@havdur.no
? Leder fotballgruppen: Aina Nylund
Tlf: 908 73 087 / E-post:
leder@fotball.havdur.no
? Leder håndballgruppen: Nina Nordmo

Tlf: 977 37 522 / E-post: kontakt.havdur.handball@gmail.com
? Leder Idrettsskolen: Kjersti Skei
Tlf: 924 29 818 / E-post: kjerstiskei@hotmail.com

____________________________________________________________________________________
Bli grasrotgiver til Idrettslaget Havdur du også!
Vi vil få 5% av beløpet du spiller for, og det koster deg ingenting.

Send sms Grasrotandelen 983402445 til 2020

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift