Stord Fotball

DUGNAD

DUGNAD

Inntekstsbringande dugndad i Stord Fotball 2017

I 2017 ynskjer me at medlemmane/laga i borne- og ungdomsavdelinga sjølv skal bestemma kva dugnadsoppgåver ein vil utføra, her står de fritt til å gjera det dykkar lag ynskjer å gjennomføra; arrangere kiosk ved eigen kamp, kakelotteri osv. Me ynskjer at kvart medlem skaffar følgjande sum til klubben via dugnadsarbeid:

  • 7-10år: 300,- per spelar
  • 11-12 år: 400,- per spelar
  • 13-JR: 500,- per spelar
  • Til info – A-lag og Damelag gjennomfører andre type dugnadar, t.d julegate. Som bringer inn langt større beløp enn dei beløpa som står nevnt ovanfor.

 Eks: G2008-1 er 10 spelarar, dei skal då skaffe 3000,-

Lagleiar kontaktar fotballkontoret innan 20.april dersom ein ynskjer å nytte seg av dei tilboda me har. Som er :

  • Sal av toalettpapir- forteneste kr 100,- per sekk a 4x12 rullar
  • Sjå eige bestillingsskjema (som ligg til høgre på denne sida) 

Når sesongen nærmar seg slutt kan det kome eit dugnadsprosjekt for heile klubben. Til dømes sal av ei årbok eller liknande

Under kjem lenkar til ulike dugnadsprodukt:

Kontor dagtid mandag - fredag: telefon 40466206

post@stordfotball.no

Postadressse: Postboks 619 - 5403 STORD

Besøksadresse: Vikahaugane 17 - Leirvik

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift