Fiskerstrand IL

Fotball forsikring

Fotball forsikring

Her finnes informasjon om fotballforsikring for spiller og trenere. http://www.fotball.no/nff/fotballforsikring/

Her finnes direkte link til Fotball Forsikringsbevis og vilkår NFF 2015

 

FOTBALLFORSIKRINGEN 2015

Gjensidige Forsikring er NFFs samarbeidspartner på Fotballforsikringen.

All informasjon om Fotballforsikringen finner du på våre hjemmesider http://www.fotballforsikring.no

 

Generelt

• Fotballforsikringen 2015 gjelder fra og med 1. mars 2015 til og med 29.februar 2016.

• Fotballforsikringen er en kollektiv forsikring fremforhandlet av NFF på vegne av medlemmene.

• All kommunikasjon vedrørende Fotballforsikringen vil være elektronisk.

• Forsikringsbevis- og vilkår finner du på www.fotballforsikring.no

• Det er klubbens ansvar å informere alle sine medlemmer om Fotballforsikringen

 

Forsikring av barn 0-12 år

• Gjensidige Forsikring er fra 1. januar 2015 Norges Idrettsforbund sin samarbeidspartner på Barneidrettsforsikringen.

• Barneidrettsforsikringen gjelder opp til den dagen spilleren fyller 13 år.

• Barneidrettsforsikringen er nå innlemmet i Skadetelefonen og vilkår- og ytelser er forbedret.

• Med dette som utgangspunkt er aldersgruppen 0-12 år tatt ut av Fotballforsikringen (fra 1. mars 2015).

• Kravet for å være dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring er at tiltaket der skaden oppstår skal være i regi av et idrettslag/klubb.

 

Lagsforsikring senior

Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring. Forsikringspremien for det aktuelle laget må være betalt innen fastsatt frist og spillerne må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift