Forus og Gausel IL

Dommere

Dommere


Fire av klubbens Divisjonsdommere 2015: Fv.: Khalil Karrouch, Tomas Tjelle, Yasin Okutan, Anders Løge

Klubben har mange aktive dommere som brukes til de kampene hvor det ikke er satt opp dommer fra kretsen.

Divisjonsdommere

Khalil Karrouch
khalil.karrouch@bos.no
412 83 395

Anders Løge
Anders.loge@hotmail.com
479 17 787

Tomas Ø. Tjelle
tomas.tjelle@lyse.net
901 86 815

Yasin Okutan
yasinokutan@gmail.com

June Bendiksen
june@stavanger.online.no

466 30 301

Chris Andreas Wulff
wulff.chrisandreas@gmail.com
958 97 981

Dommerne er sortert på tre nivåer:

Klubbdommere - ungdommer fra 13 år og oppover som har gjennomført kretsen sitt klubbdommerkurs. Brukes i barneavdelingen.
Rekrutteringsdommere - ungdommer fra 16 år og oppover som har gjennomført kretsen sitt rekrutteringsdommerkurs. Brukes i ungdomsavdelingen.
Divisjonsdommere - voksne dommere som primært dømmer for kretsen, men som også kan forespørres om kamper i ungdoms- og senioravdelingen.

Kamper i barneavdelingen honoreres med 75 kr pr kamp. Dommeren kan enten få pengene utbetalt i kiosken eller dommerfakturaene kan utbetales direkte til bankkonto ved å levere den i postkassen utenfor kontoret til Daglig leder i FGI. Dersom utbetaling til konto, kan dommeren få en vaffel i kiosken mot kvittering nederst.

Dersom 5 fakturaer leveres samlet til utbetaling over konto, utbetales kr 400 totalt – en bonus på kr 25 i forhold til fakturaene innlevert enkeltvis. Husk å stifte/feste fakturaene sammen!

Kamper i ungdomsavdelingen honoreres etter kretsen sine gjeldende satser.

Det utbetales ikke kjøregodtgjørelse til klubbens dommere for dømming på Knudamyrå.

Oversikt over dommere i FGI Fotball finnes i eget dokument.

Trenere/lagleder som trenger dommere til sine kamper, tar selv kontakt med dommer i aktuell gruppe for å gjøre avtale om dømming. Inntil videre blir det ikke laget klubbinternt dommeroppsett for barneavdelingen og de kampene i ungdomsavdelingen som kretsen ikke dekker. Det er viktig at ungdommer som har tatt dommerkurs får mulighet til å praktisere, klubben retter derfor en sterk oppfordring til lagene om å bruke klubbens dommere. Det tar kanskje litt lengre tid i første omgang, men er viktig for at vi fortsatt skal ha aktive dommere i klubben på sikt.

         
  Forus og Gausel Idrettslag og Fotball
Besøksadresse:
----<img data-cke-saved-src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" "="">---- Forus og Gausel Håndball
Besøksadresse:
 
         
  Klubbhuset Knutepunktet   Gautesetehallen  
  Ulsbergbakken 61   Heddeveien 145  
  4034 Stavanger   4034 Stavanger  
         
  Tlf: 936 04 785   Tlf: 51 80 10 74  
  (kartlink)   Tlf: 936 04 785  
------------     (kartlink)

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift