Mathopen IL

Politiattest

Politiattest

Bakgrunn

Norsk idrett skal være et trygt sted å være for alle. Idrettsstyret har derfor vedtatt at alle idrettslag plikter å innhente politiattest for personer som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming.

For mer info: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Slik foregår prosessen
  1. Før det kan søkes må skjemaet "Bekreftelse på formål" (Last ned skjema her eller i margen til høyre) fylles ut og signeres av idrettslagets ansvarlig (Bjarte Brautaset) for politiattest. (Dette kan sendes elektronisk til bbrautaset@gmail.com). Deretter fyller man inn søknad hos politiet elektronisk.

  2. Politiattest søkes elektronisk hos politiets nettsider: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/

  3. Når politiattesten er mottatt skal denne forevises idrettslaget ansvarlig for politiattest (Bjarte Brautaset) som oppdaterer Idrettslagets register.

Ved ytterligere spørsmål eller henvendelser vedrørende politiattest, vennligst kontakt Bjarte Brautaset (mob: 92025272 eller på epost: bbrautaset@gmail.com).

Bjarte Brautaset
- 17.11.2015

Breddeklubb Bergen Vest
Besøksadresse Kongsbrekkene 2, 5174 Mathopen Postadresse Postboks 4, 5810 Bergen
Telefon 55 93 68 20    
Leder Mads Arild Eidem Ansvarlig nettside Sindre Moldeklev
Ansvarlig fotball Trond Gundersen Ansvarlig håndball Ann Magrit Grip
Ansvarlig idrettsskole Svein Helge Blakstad Ansvarlig aktivitetsgruppe Gunn Knudsen

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift