Holmen Hockey

Lisenser/forsikring

Lisenser/forsikring

Alle spillere som fyller eller har fylt 12 år i inneværende år må betale lisens til Norges Ishockeyforbund.

Lisensen skal være sendt ut til alle aktuelle spillere pr e-post. Hvis det er noen som ikke har mottatt, så ta kontakt med undertegnede. Det er frivillig om man vil ha grunnlisens eller utvidet lisens. Utvidet har større dekningsgrad ved en eventuell skade.

Link til NIHF’s lisensbestemmelser: http://www.hockey.no/administrasjon/lisensogforsikring/Sider/lisensogforsikring.aspx.

Det er lagleders oppgave å påse at ingen spiller uten gyldig lisens!

Barn som ikke er lisenspliktig i henhold til ovenstående, er dekket av NIFs barneidrettsforsikring. Info finner du her: http://www.idrett.no/tema/barneidrett/idrettsforsikring/Sider/idrettsforsikring.aspx.

Kontaktperson er Bjarne Stavnes, se kontaktopplysninger under Klubben i hovedmenyen.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift