Fjellhamar FK

Standard treningsøkt 6-12 år

Standard treningsøkt 6-12 år

Standard treningsøkt for 6 – 12 år.

Last ned Word-dokument

A) Sjef over ballen, inkludert koordinasjon, balanse og smidighet.

Dette inkluderer å føre, finte, drible, vende, kontrollere, trikse, motta, spille pasning, heade, vinne ballen og avslutte, alt i øvelser med ulike krav til tid og rom. Det inkluderer også stige/kjegle øvelser med og uten ball, andre øvelser med og uten ball med tanke på koordinasjon, balanse og smidighet. Gjerne bruk dette i forskjellige «lek/konkurranse former» der man får trent på det samme.

B) Spille med og mot

Dette inkluderer mottak, medtak, spille pasning, bevege seg i forhold til ballføreren og vinne ballen i øvelser med ulike krav til tid og rom, noen ganger inkludert motstander, i spillsituasjoner. Delferdighetene knyttes ofte sammen i en naturlig sammenheng, for eksempel ballkontroll–pasningsspill. Aktivitetene kan knyttes opp mot ulike karakteristiske spillsituasjoner (tema) som én mot én, overtall, opp–tilbake–gjennom/vend, spill på siste tredel, innlegg og avslutning. Kategorien inkluderer ulike former for firkantspill – med og uten retning. Legg gjerne inn andre betingelser som er med på å skape situasjoner som bygger opp under temaet for økta.

C) Tilpasset smålagsspill

Dette inkluderer alt fra spill i liketall med fem mot fem, ned til to mot to, i spill som stiller ulike krav til tid og rom, og overtallsspill i ulike organiseringsformer. Det er alltid retning i spillet, som oftest med to mål. Legg gjerne inn andre betingelser som er med på å skape situasjoner som bygger opp under temaet for økta.

D) Scoringstrening

Skudd på mål-spill med ulike krav til tid og rom, overtallsspill mot ett mål, spill på siste tredel med avslutning, innlegg og avslutning, og rett og slett scoringstrening fra forskjellige avstander og retninger etter ulike pasninger, er noe alle økter bør inneholde. Dels driver vi scoringstrening fordi spillerne elsker det, og dels fordi de får øvd på flere delferdigheter i en realistisk spillsituasjon.

Alle aktivitetskategoriene er i utgangspunktet med i hver økt, men det er opp til treneren å tilpasse dette både til laget, spillerne og ikke minst til hvordan økta «lever» eller «ikke lever». Er trivselen og aktiviteten stor, er det ingen grunn til å følge den planlagte økta slavisk. Men det tilpassede smålagsspillet skal alltid være med.

Som nevnt er de ulike aktivitetskategoriene vektet ut fra de ulike aldersgruppenes generelle modningsnivå. En seksåring jobber mer med «sjef over ballen» enn en tolvåring. Og tolvåringen har mer aktivitet knyttet til det relasjonelle enn seksåringen. Dette er naturlig, men her er det satt i system. Øktenes varighet øker selvsagt også med alderen. Øktenes generelle oppbygning blir da slik:

Alder

6–8 år

9–10 år

11–12 år

Øktas varighet

1 - 1,5 time

1,5 time

1,5 time

Sjef over ballen

40 %

30 %

20 %

Spille med og mot

10 %

20 %

30 %

Tilpasset smålagsspill

40 %

40 %

40 %

Scoringsøvelser

10 %

10 – 20 %

10 – 20 %

Fysisk trening.

 • «Gym»/egen kroppsvekt kan trenes i alle aldre
 • Styrke med vekter anbefales tidligst fra 13 år.
 • Program og mye base/core trening kan gjerne begynne så tidlig som mulig, men det burde være med «skolerte» instruktører.

Det jobbes med å se om vi fra klubbens side kan få til ett felles program tilpasset de forskjellige alderstrinn, og da mulighet til «konsulent hjelp» på dette området.
PS! Gjerne legg inn fysiske øvelser og konkurranser i pauser mellom øvelser, avslutning på økta eller før og etter «trening/banetid»

Mal til treningsøkt.

Lag en mal på en treningsøkt som passer deg, med følgende momenter:
Oppvarming – Øvelse - Tema/momenter – Tid 

Utover dette kan man også sette opp egen kolonne for antall baller og div utstyr man trenger til hver enkelt øvelse, og evt for antall spillere og trenere.
Husk å ha alternativ hvis antallet spillere ikke skulle stemme ut ifra hva som er planlagt.
Vær nøye med antall spillere, utstyr og størrelse på «bane størrelse» i del øvelser og spill, slik at det stemmer med det tema som er lagt opp på forhånd.

Ett enkelt eksempel kan se slik ut:

Dag og dato:
Trenere:
Antall spillere:

 

Øvelse

Tema/momenter

Tid

Oppvarming

I.

II.

III.

 

 

Hovedinnhold

I.

II.

III.

 

 

Avslutning

I.

II.

 

 

Trenger man mer plass til å beskrive øvelser og/eller Tema/momenter, så trenger man ikke bruke «skjema».
Det kan f.eks. se ut på følgende måte:

Dag og dato
Trenere:
Antall spillere:

Oppvarming:

I.(beskriv øvelsen)
Tema/momenter:

II.(beskriv øvelsen)
Tema/Momenter:

(osv…)
Tema/Momenter:

(Tid/min)

Hovedinnhold:

I.(beskriv øvelsen)
Tema/momenter:

II.(beskriv øvelsen)
Tema/momenter:

(osv…)

(Tid/min)

Husk!

 • Antall spillere og antall lag/grupper
 • Riktig og nok utstyr til treninger
 • Banestørrelse i forhold til tema og antall spillere
 • Legge opp «pauser» og bytte av øvelser på en effektiv måte, med tanke på at man skal holde fokus på de treningene man har.
 • Gi tilbakemelding på tema i øktene
 • Vær godt forberedt angående tema.
  • Tekniske og taktiske momenter.
   • Hvor?
   • Når?
   • Hvordan?
    • Type teknikk
    • Tekniske momenter
    • Taktiske momenter

F. eks:

Tema på en trening kan være 2 vs 1, veggspill.

-Hvor på banen?
-Når skal vi bruke det?
-Hvordan skal vi gjøre det (skape og utføre)?
-Type teknikk: Oversikt på hvilke type pasningsteknikker, man kan/skal bruke.
-Tekniske momenter: Balanse, tyngdepunkt, treffpunkt på ball, innside/ytterside, pasningstempo  osv.
-Taktiske momenter: Hvordan skape riktig vinkel til medspiller ut ifra situasjonen, når skal man ha taktomslag med tanke på avstand til motspillere og når man skal slå pasningen osv.

 • Vær bevisst med og side ved øvelser og spill.
  • Å side kan være flere varianter, slik at man får trent på forskjellige ferdigheter og momenter. Det kan bety alt fra at de «beste» spiller/gjennomfører øvelser med og mot hverandre, men det kan også være mixet lag og at man er på ett antatt svakere lag.
 • Ha kvalitet på trening, uansett om det er 1 eller 6 økter i uka.
 • Bruk gjerne konkurranser/lag konkurranser i øvelser for å trigge stress faktoren og vinner instinktet J
  • Vær bevisst med tanke på de yngste at man strukturerer konkurranser, slik at det ikke kan bli en/få «tapere».

PS! Mestring – trygghet – trivsel og fair play.

Ved siden av mestring vil jeg tilføye «/utfordring».
Noen blir for det meste trigget av å gjøre ting de lykkes med/vet de kan eller får til «nesten» med en gang, andre blir trigget av å bli satt i en posisjon der de må jobbe over lengre tid for å lykkes med noe og andre trenger å bli «dratt med» av bedre spillere. Så mestring er individuelle behov. 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift