Sotra SK

Dugnad i klubben

Dugnad i klubben

 

Sotra Sportsklubb har noen helt enkle kjøreregler i forholdet Medlemsskap / Dugnad

1. Alle medlemmer/forelde (hvis medemmet er under 18 år) plikter å delta i klubbens dugnadsarbeid.

2. Plikten er ikke tallfestet til antall timer, men anbefalt timetall er 15 timer pr. kalenderår eksl. hall/skolevakter og dugnader knyttet til cup/seriespill.

3. Medlemmer/foreldre kan selv velge og melde på til aktuell dugnad via egen dugnadsapp (se faktaboks under)

4. Klubben kan kalle inn medlemmer/foreldre som ikke registrerer seg via dugnadsappen.

 

HVORFOR DUGNAD...?

Sotra SK har årlige kostnader på ca. 6 mill. De største utgiftspostene er drift av anlegget, drakter og utstyr, cuper og trenergodtgjørelse. Kontingentene utgjør kr. 1,6 mill, sponsor 1,2 mill og offentlig støtte 0,5 mill.
Som du ser er vi dermed helt avhengig av andre inntekter. 

Noen idrettslag skaffer disse inntektene på idrettsarrangementer som f.eks. VossCup, Sogndalscup og StordCup. 
Dette er arrangementer som tar mange år å bygge opp for at de skal gi en god inntekt, samtidig som de krever en betydelig dugnadsinnsats. 
Sotra Sportsklubb er nå så heldig at vi gjennom anlegget vårt kan tenke alternativer til idrettsarrangementer, som det etter hvert er nokså mange av. Ett alternativ er oljemessen, og som er 
et arrangement som gir oss gode dugnadsinntekter fra 1.året. 
Det er viktig for oss å presisere at klubben ikke er arrangør av messen, men gjennom leieavtale for hallene har vi sikret oss muligheten for å jobbe dugnad innen de områdene som er naturlig for klubben.

Hver time lønnes av arrangør, og gir klubben en solid og nødvendig inntekt. Vi har også sikret klubben en provisjon av arrangørens omsetning. Det er få arrangementer som kan gi klubben 
en tilsvarende inntekt pr. dugnadstime. 

Alternativet er at klubben nøyer seg med leieinntektene og lar andre lag og organisasjoner tjene penger på dugnadstimene. 

Vår dugnadsdeltakelse er dermed ikke begrunnet i en kommersialisering av klubben, men utelukkende for å skaffe oss inntekter til vår kjernevirksomhet; Idrett for våre barn. 
 
Vi håper alle våre medlemmer og deres foresatte ser nytten og verdien av å bidra. Inntekten går uavkortet til klubbens idretter og anlegget vårt og er med på å bygge et positivt idrettsmiljø for 
våre unge håpefulle. 

For å synliggjøre hva klubben trenger av hjelp, har vi satt 15 timer som en mal/veiledning. Styret er likevel innforstått med at vi ikke kan pålegge dugnad – kun oppfordre, og dermed håpe at alle har et ønske om å bidra. Det er lov å tilpasse bidraget etter egen kapasitet - både pluss og minus. 

 

Dugnadsappen til Sotra SK kan åpnes både på din mobil, nettbrett og PC.

Alle våre medlemmer er forhåndsregistrert med enten mail eller mobilnummer.

Åpne nettleser og legg inn adresse;
sotrask.oppgavekortet.no/minside

Tast inn mobilnr. eller e-postadresse som er registrert på medlemsskapet. 
Dersom du ikke har noen av delene registrert kan du ta kontakt med oss på mail; post@sotrask.no
Du vil nå få tilsendt passord til din side i Oppgavekortet og er klar for å logge på.

 

I oppgavekortet velger du den dugnaden du ønsker å delta på. Når den er valgt vil du få opp en liste over alle tilgjengelige oppgaver. Disse er beskrevet med tidspunkt og hva oppgaven går ut på.

Oppgavekortet holder oversikt for deg på alle oppgaver/dugnader som du har satt deg opp på. I tillegg holdes det oversikt over alle dugnadene du har deltatt på.

 

 

 

 

Sotra sportsklubb - Idrettsvegen 50 - 5353 STRAUME - post@sotrask.no  Telefon; 99 38 88 88  WEB; www.sotrask.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift