Skien Ishockeyklubb

Sportsplan

Sportsplan

Vedtatt på årsmøtet 23. mars 2017

1. Innledning

Skien Ishockeyklubb skal være en tillitsfull, engasjert og inkluderende klubb, ha høy etisk standard blant alle tillitsvalgte, trenere, aktive, foreldre, publikum og
supportere. Målsetningen er å skape et godt sosialt miljø for barn, ungdom og voksne, samt gi en livslang glede av deltagelse i idretten. Klubben skal legge til rette både for de som vil satse på en hockeykarriere, og for de som vil ha idretten som hobby.

All aktivitet skal være klubbstyrt.

Vi har et viktig oppdrag i et regionalt perspektiv der vi vil ta ansvar for ishockeyen i Grenland og se til at den lever og utvikles i en god retning. For å nå dette målet er vi avhengig av å utvikle våre viktigste ressurser, spillerne. Trenerne er vårt fremste verktøy i arbeidet med å nå våre mål. Om vi vil lykkes fullt ut må vi gi våre trenere verktøy for å kunne skape de spillere som vår organisasjon trenger for å fortsette å utvikle seg.

Vi skal gi våre trenere den kompetanse de trenger for å kunne foredle og utvikle våre mål. Vi vil ha trenere som brenner for virksomheten og som hele tiden vil utvikles og som også kan se forbi egne lags kortsiktige fremganger for å utvikle alle individer i vår virksomhet. Vi vil ha samarbeid mellom lag- og aldersgrenser, som på sikt er mer utviklende enn kortsiktige cupfremganger og tabellplasseringer.

Klubben skal gå i bresjen for samarbeid mellom lagene i BTV-kretsen. Dette kan gjøres gjennom

 • Å danne samarbeidslag med andre lag i kretsen der dette kan legge til rette for godt sportslig tilbud for spillere på ungdoms- og juniorlagene.

 • Å danne samarbeidslag på de alderstrinn der klubben selv ikke har mulighet for å stille eget lag

 

 

Vårt mål med barne- og ungdomsvirksomheten, foruten de selvklare som god oppdragelse, etikk, moral og gruppesamarbeid, er å skape en god tilførsel av spillere til eget A-lag elitelag og andre elitelag i Norge.

Dette er en vanskelig og tøff utfordring som stiller store krav til oss alle.

Til deg som forelder vil vi gjerne si at din rolle kanskje er den viktigste av alle. Med kunnskap om våre mål og en forståelse for vårt grunnsyn i virksomheten håper vi på at samarbeidet skal gå lettere. Det er som foreldre viktig å være støttende når det gjelder ditt barns utvikling innen vår sport. Barn utvikles i forskjellig tempo, noe som skal tas hensyn til hos alle parter i klubben fra trenere, ledere og foreldre.

Vi vil at denne barne- og ungdomssportsplanen skal være en støtte for spillere, ledere og foreldre. En selvklar oppslagsbok som rett og ærlig beskriver vårt formål og krav for at vi skal nå dit. Veien dit kan mange ganger være svingete og iblant med bratte utforbakker, men sammen skal vi nå våre mål.

Vi er

MÅLRETTET

Internt;

 • Vi jobber alltid lojalt mot oppsatte mål. Vi skal gjøre det med respekt og sette pris på

  hverandres roller.

 • Vi vil alltid arbeide hardt med stor iver og ønske om å skape balanse mellom de kort-

  og langsiktige målene.

 • Vi har en sterk tro på det vi gjør og vi tar rett vei, ikke alltid den korteste, mot de

  oppsatte målene for virksomheten Eksternt;

 • Vårt arbeid skal preges av kvalitet og langsiktighet for å nå de oppsatte målene.

 • Vi skal raskt kunne stille om på vår virksomhet for å møte sportens krav.

  TROVERDIGE

  Internt;

I vår organisasjon skal man på en respektfull måte vise forståelse og sette pris på

hverandres roller og arbeidsoppgaver.

 

 

 • Vi skal utnytte alles kompetanse på best måte og ha en stor åpenhet for utvikling og videreutdanning.

 • Vår interne kommunikasjon skal være ærlig, tydelig og kommuniseres med stor ydmykhet.

  Eksternt;

 • Vi kommuniserer alltid tydelig, lyttende og åpent.

 • Vi er informative rundt våre mål og vurderinger og skaper troverdige og holdbare

  relasjoner med de rundt oss.

  PROFOSJONELLE

  Internt;

 • Vårt arbeid preges alltid av høyest mulig kvalitet og langsiktighet for å nå

  virksomhetens mål.

 • Vårt arbeid skal preges av høyest mulig kompetanse innen de oppgaver vi utfører

  innen ulike virksomhetsområder.

 • Vi skal alltid ligge i forkant innen kompetanseutvikling og være åpne for å skaffe

  interne og eksterne ressurser/personer. Eksternt;

 • Skien Ishockey klubb skal være ledende innen vår idrett ishockey, regionalt.

 • Vi skal alltid levere gode og positive resultater.

  INNEN ALLE OMRÅDER SKAL VI

 • Ta vare på alle menneskers likeverd, rettferdighet og likestilling.

 • Behandle og respektere alle, uansett kjønn, alder, etnisk bakgrunn, religiøse

  overbevisning, seksuell legning, politisk standpunkt eller funksjonshemming, vi er alle likeverdig.

  Vi kommuniserer alltid med tydelighet, lydbarhet og ydmykhet.
  Vi er informative med mål og vurderinger, som speiler høye kvalitetskrav og balanse mellom kort- og langsiktige mål.
  Vi er troverdige og skaper holdbare relasjoner med andre.
  Vi er Skien ishockey!

 

2. Virksomhetsidé og visjon
VIRKSOMHETSIDÈ
Skien IHK skal tilby ungdommer trening av høy kvalitet innen ishockey og personlig utvikling. Der igjennom skapes en bred base for den fremtidige interne rekrutering til vårt A-lag og andre elitelag i Norge.

VISJON

SIHK er ledende i Norge for utvikling av ishockeyspillere til nasjonal elitehockey.

Til alle foreldre
DU FORELDER, VI VIL AT DU:

 • I tilknytting med treninger og kamper innen vår virksomhet, hjemme så vel som borte, opptrer på en måte som for klubben er positivt, ærefullt og sportslig.

 • Støtter, oppmuntrer og roser ditt barn for det han/hun er og han/hun gjør.

 • Støtter opp om klubbens verdigrunnlag.

  DESSUTEN VIL VI AT DU:

 • Skaper en trygg og harmonisk stemning gjennom å samarbeide med andre foreldre, lagets ledere og andre grupper i Skien IHK.

 • Sørger for at foreldremøtene blir et forum der kreative ideer og synspunkter diskuteres.

 • Sørger for at ditt barn har godkjent og funksjonsdyktig utstyr. Snakk med noen av lederne som gjerne gir deg råd.

 • Hjelper barnet ditt å komme til tiden til treninger og kamper.

 • Hjelper ditt barn med å ha så riktig kosthold som mulig

 • Hjelper til som funksjonær ved kamper og cuper

 • Hjelper til med visse reiser i bil til bortekamper

 • Hjelper til med arrangement som gir inntekter til klubben og laget

 • Blir medlem av Skien Ishockey klubb og at du aktivt støtter og hjelper til i klubbens

  arbeid.

  Til dere som er Trener og lagledere Lagleder
  Lagledere i SIHK har ansvar for:

 • At klubbens policy følges

 • At beslutninger av styret følges.

 

 • At informasjon fra styret føres videre ut i virksomheten

 • At ideer og synspunkter diskuteres mellom lagledere, trenere og styret

 • At lagledere løser eventuelle konflikter og synspunkter med trener i rett forum.

  Videre skal lagledere jobbe for et positiv klima mellom ledelsen, spillerne og foreldrene.

  SIHK`S VERDIGRUNNLAG

  Vårt verdigrunnlag skal alltid følges og hvert lag har som oppdrag å jobbe aktivt med verdigrunnlagsspørsmål og reflektere over SIHK verdigrunnlag og gjøre den til sin egen.

  NARKOTIKA OG DOPING

  Innen SIHK ses det veldig alvorlig på bruken av ulike narkotiske stoffer og doping. Når det gjelder doping følger vi NIFs lister over preparat klassifisert som doping Vi tillater ingen bruk av snus, tobakk, alkohol eller narkotika i våre barne- og ungdomsgrupper.

  Vi kan i dag ikke forby våre ledere å bruke enten snus eller tobakk, men ser naturligvis en stor verdi i oppfostringen i og ikke bruke disse i nærheten av våre ungdommer, eller overhodet i samråd med engasjement innen SIHK.

  KOST

  Vi anbefaler et godt og planlagt kosthold der frokosten er veldig viktig.

  REISER

  Ved transport i bil gjelder at man skal følge gjeldende hastighet og trafikkregler og som fører være uthvilt og ikke være påvirket av alkohol eller narkotika.

  BEKLEDNING

  Klubben holder kampdrakter.
  Et ønske fra foreningens side er at spillere kler seg likt på cuper og kamper. Som klubb med mange øyne på oss er det viktig å holde kvalitet og stil selv på barne- og ungdomslagene og hvordan de ser ut og oppfører seg. Vi er alle, på en eller annen måte, rollemodeller for det varemerket som vårt klubbmerke er. Her gjelder det at lagene i klesstil og oppførsel fremstår på en bra og positiv måte når man representerer klubben.

 

3. Målsettinger for hvert lag 3.1. OLD-BOYS

Old Boys-laget er et kun et treningstilbud med treninger inntil 2 ganger pr uke.

3.2. A-LAG

A-laget er i utgangspunktet et breddetilbud der målsettingen er å etablere A-laget blant de 5 beste på nivå 4 innen 5 år. Laget skal være en sosialt god arena hvor dagens spillere ønsker å fortsette. A-lagsspillerne skal være forbilder for spillerne i ungdomsavdelingen både på og utenfor isen.

På sikt ønsker klubben å hente opp 1 til 2 spillere fra egen junioravdeling hvert år, og gjennom dette få en bred tropp basert på spillere fra Telemark og BTV-kretsen.

A-laget trener 2-3 ganger pr uke.

Når egenrekrutteringen tilsier det ønsker klubben å satse på et A-lag med høyere ambisjoner.

 
 

 

3.3. U18 og U20
JUNIOR
Juniorvirksomheten drives i et eliteinspirert miljø, og klubben ønsker at denne virksomheten drives i samarbeid med Toppidrettsgymnaset i Telemark (TiT).

MÅL

 • Levere 1-2 spillere hvert år til elitelag i Norge

 • Vårt juniorlag bør spille på høyeste nasjonale nivå.

 • SIHK skal lære å forberede spillerne fysisk og mentalt før spill på høyeste elitenivå.

 • Alle skal handle og leve etter SIHKs verdisyn

 • Virksomheten skal gjennomsyres av glede og fellesskap

  TRENING

  10-12 økter hver uke
  2-3 barmarksøkter per uke i sesongen
  5-7 økter per uke i førsesongen og den begynner i april Teoriøkter gjennomføres kontinuerlig i sesongen Fokus på Warm-up og Cool-down

  UTTAK

  Trener bestemmer. Vi ser uttaket som en del av læringen.

  SKOLE

  Vi ser i samarbeid med skolen som en viktig del av vår virksomhet. Vi skal være behjelpelige på alle områder slik at hver elev klarer skolen. Altså, skolearbeid skal gjøres ordentlig og på best mulig måte. Vi er også interessert i hvordan ungdommene oppfører seg på skolen med formålet i å forbygge dårlig oppførsel.

  UTSTYR

  Spilleren har ansvar for sitt utstyr i samarbeid med våre materialforvaltere. Keeper og utespillere får støtte til utstyr i henhold til klubbens regelverk.

  ØKONOMI

  Spilleren betaler medlemsavgift, treningsavgift og andre kostnader i henhold til vedtak på klubbens årsmøte, eller i henhold til styrevedtak.

 

 

3.4. U16

Virksomheten eliteinspirert. Formålet er å legge til rette for de som vil satse på ishockey.

MÅL

 • U16 skal være i Norgestoppen hvert år

 • SIHK skal lære/ forberede spillerne fysisk og mentalt før videregående- og

  juniorvirksomhet.

 • Gjennomføre utviklingssamtaler/ individuelle samtaler to ganger per sesong.

 • Kontinuerlig arbeid med verdigrunnlagsspørsmål på linje med SIHK verdisyn

 • Virksomheten skal gjennomsyres av glede og fellesskap

 • Alle spillerne skal gå ut av skolen med vitnemål

  TRENING

  4-5 is-økter per uke
  2-3 barmarks-økter per uke per sesong
  5-7 instruktør-ledede økter per uke under førsesongen Teoriøkter gjennomføres kontinuerlig under sesongen Fokus på Warm-up og Cool-down

  UTTAK

  U16 disponerer laget og tar uttak for å vinne hver kamp i serien

  REGLER VED TRENING OG KAMP

 • Melde fravær i god tid

 • Treneren informerer om oppmøte før kamp

 • Holde rent og pent i garderoben

 • Orden og system i tingene, f.eks. skal trøyer være hengt opp

 • Ingen foreldre skal være i garderoben, spillergang eller spillerboksen under trening,

  men være på tribunen eller i klubbhuset

 • Under trening stiller vi høye krav til at spillerne lytter på trenerne og at de oppfører

  seg mot hverandre og mot lederne på et for alle godtatt måte

 

SKOLEN

Vi ser skolearbeid som det viktigste i ungdomsårene. Altså, skolearbeidet skal gjøres beundringsverdig. Vi er også interessert i hvordan barna oppfører seg på skolen med det formål å forebygge dårlig oppførsel. Trening skjer etter skoletid.

REKRUTERING

Rekrutering kan bli aktuelt for U16

UTSTYR

Godkjent utstyr er viktig. Spilleren sørger for at utstyret er helt og godkjent i samarbeid med materialforvalteren. Klubben holder kamptrøye. Keepere får bidrag fra klubben etter klubbens regelverk.

ØKONOMI

Spilleren betaler medlemsavgift, treningsavgift og andre kostnader i henhold til vedtak på klubbens årsmøte, eller i henhold til styrevedtak.

FORPLIKTELSER

Det er en lang tradisjon Skien IHK, og store deler av den norske idrettsbevegelsen, at de finansierer deler av virksomheten gjennom lotterier, salg og dugnadsarbeid for å skape ekstra inntekter til klubben. Det er derfor obligatorisk for spillere og foreldre å delta i dette arbeidet.

CUPER

U16 oppfordres til å spille to cuper per sesong

ANDRE IDRETTER

Oppmuntrer til andre idretter, men om det kolliderer med ishockeyen i sesongen skal den være tydelig første valg

 

3.5. U15

Virksomheten er eliteinspirert. Formålet er at de som vil satse på ishockey skal få gjøre det, men også gi rom for de som trenger og modnes.

MÅL

 • SIHK skal lære/ forberede spillerne fysisk og mentalt før U16.

 • Gjennomføre utviklingssamtaler/ individuelle samtaler to ganger per sesong.

 • Kontinuerlig arbeid med verdigrunnlagsspørsmål på linje med SIHK verdisyn

 • Virksomheten skal gjennomsyres av glede og fellesskap

  TRENING

  4-5 isøkter per uke
  2-3 barmarks økter per uke under førsesong
  5-7 instruktør-ledede økter per uke under førsesongen Teoriøkter gjennomføres kontinuerlig under sesongen Fokus på Warm-up og Cool-down

  UTTAK

  U15 disponerer laget og tar uttak for å vinne hver kamp i serien.

  REGLER VED TRENING OG KAMP

 • Melde fravær i god tid

 • Treneren informerer om oppmøte før kamp

 • Holde rent og pent i garderoben

 • Orden og system i tingene, f.eks. skal trøyer være hengt opp

 • Ingen foreldre skal være i garderoben, spillergang eller spillerboksen under trening,

  men være på tribunen eller i klubbhuset

 • Under trening stiller vi høye krav til at spillerne lytter på trenerne og at de oppfører

  seg mot hverandre og mot lederne på en for alle godtatt måte

  SKOLEN

  Vi ser skolearbeid som det viktigste i ungdomsårene. Altså, skolearbeidet skal gjøres beundringsverdig. Vi er også interessert i hvordan barna oppfører seg på skolen med det formål å forebygge dårlig oppførsel. Treningen er etter skoletid.

 

UTSTYR

Godkjent utstyr er viktig. Spilleren sørger for at utstyret er helt og godkjent i samarbeid med materialforvalteren
Klubben holder kamptrøye
Keepere får bidrag fra klubben etter klubbens regelverk.

ØKONOMI

Spilleren betaler medlemsavgift, treningsavgift og andre kostnader i henhold til vedtak på klubbens årsmøte, eller i henhold til styrevedtak.

FORPLIKTELSER

Det er en lang tradisjon Skien IHK, og store deler av den norske idrettsbevegelsen, at de finansierer deler av virksomheten gjennom lotterier, salg og dugnadsarbeid for å skape ekstra inntekter til klubben. Det er derfor obligatorisk for spillere og foreldre å delta i dette arbeidet.

CUPER

U15 spiller inntil 2 cuper per sesong, valg av cup gjøres i samarbeid med trenere og lagledere.

ANDRE IDRETTER

Oppmuntrer til andre idretter, men om det kolliderer med ishockeyen i sesongen skal den være tydelig første valg

 

3.6. U14

Her spiller vi ungdomsishockey, der trening og kamper skal basere seg på bredde, lek, utdanning og glede samt forberedelser til spill og trening på høyere nivå. Samtidig er U14 første alderstrinn der reglene i barneidretten ikke gjelder.

MÅL

SIHK skal lære og forberede spillerne fysisk og mentalt før U15. Kontinuerlig arbeid med verdigrunnlagsspørsmål på linje med SIHK verdisyn
Alle spillerne skal gjennomføre et dommerkurs.

TRENING

3-5 is økter per uke
1-3 barmarks økter per uke per sesong
3 økter per uke under førsesongen.
Instruktør-ledede fysiske økter skal gjennomføres hele året Teoriøkter gjennomføres kontinuerlig under sesongen Fokus på Warm-up og Cool-down

UTTAK

Det skal bestrebes at alle spiller like mye i serien, men det er ikke lenger en forutsetning at alle spillere skal ha like spilletid.

REGLER VED TRENING OG KAMP

 • Melde fravær i god tid

 • Treneren informerer om oppmøte før kamp

 • Holde rent og pent i garderoben

 • Orden og system i tingene, f.eks. skal trøyer være hengt opp

 • Alle skal ha vannflaske og ansvaret for den

 • Ingen foreldre skal være i garderoben, spillergang eller spillerboksen under trening,

  men være på tribunen eller i klubbhuset

 • Under trening stiller vi høye krav til at spillerne lytter på trenerne og at de oppfører

  seg mot hverandre og mot lederne på en for alle godtatt måte

 

ØKONOMI

Spilleren betaler medlemsavgift, treningsavgift og andre kostnader i henhold til vedtak på klubbens årsmøte, eller i henhold til styrevedtak.

FORPLIKTELSER

Det er en lang tradisjon Skien IHK, og store deler av den norske idrettsbevegelsen, at de finansierer deler av virksomheten gjennom lotterier, salg og dugnadsarbeid for å skape ekstra inntekter til klubben. Det er derfor obligatorisk for spillere og foreldre å delta i dette arbeidet.

CUPER

U14 spiller inntil 2 cuper pr. år, valg av cup gjøres i samarbeid med trenere og lagleder.

SKOLEN

Vi ser skolearbeid som det viktigste i ungdomsårene. Altså, skolearbeidet skal gjøres beundringsverdig. Vi er også interessert i hvordan barna oppfører seg på skolen med det formål å forebygge dårlig oppførsel. Treningen er etter skoletid.

UTSTYR

Godkjent utstyr er viktig. Spilleren sørger for at utstyret er helt og godkjent i samarbeid med lagleder
Klubben holder kamptrøye
Keepere får bidrag fra klubben etter klubbens regelverk.

ANDRE IDRETTER

Oppmuntrer til andre idretter, men om det kolliderer med ishockeyen i sesongen skal den være tydelig første valg. Viktig med kommunikasjon i overgangen mellom annen idrett og ishockey.

 

3.7. U13

Her spiller vi ishockey etter NIF barneregler, der trening og kamper skal basere seg på bredde, lek, utdanning og glede.

MÅL

Oppmuntre spillerne å holde på med andre idretter. Ishockey skal prioriteres under ishockeysesongen. Kontinuerlig arbeid med verdigrunnlagsspørsmål på linje med SIHK verdisyn

TRENING

3-4 is økter per uke
1-3 barmarks økter per uke i førsesongen.
Teoriøkter gjennomføres kontinuerlig under sesongen Fokus på Warm-up og Cool-down

UTTAK

Ingen uttak skal skje i seriespill og cupspill. Alle spillere skal ha lik spilletid.

REGLER VED TRENING OG KAMP

 • Ferdig kledd og klar 10 min før trening

 • Melde fravær i god tid

 • Treneren informerer om oppmøte før kamp

 • Holde rent og pent i garderoben

 • Orden og system i tingene, f.eks. skal trøyer være hengt opp

 • Alle skal ha vannflaske og ansvaret for den

 • Ingen foreldre skal være i garderoben, spillergang eller spillerboksen under trening,

  men være på tribunen eller i klubbhuset

 • Under trening stiller vi høye krav til at spillerne lytter på trenerne og at de oppfører

  seg mot hverandre og mot lederne på en for alle godtatt måte

  ØKONOMI

  Spilleren betaler medlemsavgift, treningsavgift og andre kostnader i henhold til vedtak på klubbens årsmøte, eller i henhold til styrevedtak.

 

FORPLIKTELSER

Det er en lang tradisjon i Skien IHK, og store deler av den norske idrettsbevegelsen, at de finansierer deler av virksomheten gjennom lotterier, salg og dugnadsarbeid for å skape ekstra inntekter til klubben. Det er derfor obligatorisk for spillere og foreldre å delta i dette arbeidet.

CUPER

U13 spiller inntil 2 cuper per sesong. Valg av cup gjøres i samarbeid med trenere og lagledere.

SKOLEN

Vi ser skolearbeid som det viktigste i ungdomsårene. Altså, skolearbeidet skal gjøres beundringsverdig. Vi er også interessert i hvordan barna oppfører seg på skolen med det formål å forebygge dårlig oppførsel. Treningen er etter skoletid.

UTSTYR

Godkjent utstyr er viktig. Spilleren sørger for at utstyret er helt og godkjent i samarbeid med materialforvalteren
Klubben holder reserve trenings- og kamptrøye samt kalosjer
Keepere får bidrag fra klubben etter klubbens regelverk.

ANDRE IDRETTER

Oppmuntrer til andre idretter, men om det kolliderer med ishockeyen i sesongen skal den være tydelig første valg. Viktig med kommunikasjon i overgangen mellom annen idrett og ishockey.

 

3.8. U12

Her spiller vi ishockey etter NIF barneregler, der trening og kamper skal basere seg på bredde, lek, utdanning og glede.

MÅL

Oppmuntre spillerne å holde på med andre idretter.
Kontinuerlig arbeid med verdigrunnlagsspørsmål på linje med SIHK verdisyn

TRENING

2-4 is økter per uke
2 barmarks økter per uke i førsesongen.
Teoriøkter gjennomføres kontinuerlig under sesongen Fokus på Warm-up og Cool-down

UTTAK

Ingen uttak skal skje i seriespill. Alle spiller like mye i seriespill. Ingen uttak til utvalgte cuper.

REGLER VED TRENING OG KAMP

 • Ferdig kledd og klar 10 min før trening

 • Melde fravær i god tid

 • Treneren informerer om oppmøte før kamp

 • Holde rent og pent i garderoben

 • Orden og system i tingene, f.eks. skal trøyer være hengt opp

 • Alle skal ha vannflaske og ansvaret for den

 • Ingen foreldre skal være i garderoben, spillergang eller spillerboksen under trening,

  men være på tribunen eller i klubbhuset

 • Under trening stiller vi høye krav til at spillerne lytter på trenerne og at de oppfører

  seg mot hverandre og mot lederne på en for alle godtatt måte

  ØKONOMI

  Spilleren betaler medlemsavgift, treningsavgift og andre kostnader i henhold til vedtak på klubbens årsmøte, eller i henhold til styrevedtak.

  FORPLIKTELSER

  Det er en lang tradisjon Skien IHK, og store deler av den norske idrettsbevegelsen, at de finansierer deler av virksomheten gjennom lotterier, salg og dugnadsarbeid for å skape

ekstra inntekter til klubben. Det er derfor obligatorisk for spillere og foreldre å delta i dette arbeidet.

CUPER

U12 spiller inntil 2 cuper per sesong. Valg av cup gjøres i samarbeid med trenere og lagledere.

SKOLEN

Vi ser skolearbeid som det viktigste i ungdomsårene. Altså, skolearbeidet skal gjøres beundringsverdig. Vi er også interessert i hvordan barna oppfører seg på skolen med det formål å forebygge dårlig oppførsel.

UTSTYR

Godkjent utstyr er viktig. Spilleren sørger for at utstyret er helt og godkjent i samarbeid med lagleder
Klubben holder kamptrøye
Keepere får bidrag fra klubben etter klubbens regelverk.

ANDRE IDRETTER

Vi oppmuntrer til å drive med andre idretter. Viktig med kommunikasjon i overgangen mellom annen idrett og ishockey.

 

3.9. U11

Her spiller vi ishockey etter NIF barneregler, der trening og kamper skal basere seg på bredde, lek, utdanning og glede.

MÅL

All trening skal fokusere på å utvikle skøyteteknikk og kølleteknikk. Oppmuntre spillerne å holde på med andre idretter.
Lære seg grunnleggende ishockeyregler.

TRENING

2 - 4 is økter per uke
Barmark kan forekomme
Fokus på Warm-up og Cool-down

KAMPER

Seriespill i U11 og cuper

UTTAK

Ingen uttak skal skje. Alle spillere skal ha lik spilletid.

ØKONOMI

Spilleren betaler medlemsavgift, treningsavgift og andre kostnader i henhold til vedtak på klubbens årsmøte, eller i henhold til styrevedtak.

FORPLIKTELSER

Det er en lang tradisjon Skien IHK, og store deler av den norske idrettsbevegelsen, at de finansierer deler av virksomheten gjennom lotterier, salg og dugnadsarbeid for å skape ekstra inntekter til klubben. Det er derfor obligatorisk for spillere og foreldre å delta i dette arbeidet.

CUPER

Alle skal gis muligheten til å spille cuper. Valg av cup gjøres i samarbeid med trenere og ungdomsansvarlig.

 

UTSTYR

Fullt utstyr som er godkjent.
Keepere får bidrag fra klubben etter klubbens regelverk. Klubben holder kamptrøye

ANDRE IDRETTER

Vi oppmuntrer alle til å drive med andre idretter.

 

3.10. Hockeyskolen (U8 og U10)

Passer for alle som er fra 4 til 9 år i Grenland og her spiller vi barnehockey med fokus på lek og glede.

MÅL

Alle er velkomne.
Alle skal kunne gå på skøyter. Lære seg å håndtere kølle og puck.

TRENING

Vi trener for å utvikles med vekt på lek Vi tilbyr 2-4 is-økter per uke

FORELDRE

Som forelder må du sørge for å hjelpe ditt barn på og av med utstyr før og etter trening. Når barnet ditt klarer seg selv i garderoben ser vi med fordel at du som foreldre finns tilgjengelig på tribunen.

CUPER

Ishockeyskolen deltar på cuper arrangert av klubbene i kretsen

ØKONOMI

Spilleren betaler medlemsavgift, treningsavgift og andre kostnader i henhold til vedtak på klubbens årsmøte, eller i henhold til styrevedtak.

UTSTYR

Sikkerhetsutstyr lånes av klubben (hjelm, hals, albue og leggbeskyttelse). Klubben holder keeperutstyr i form av leggskinn, brynje, blokk og støt Klubben holder kamptrøye

 

3.11. Skøyteskolen

Passer for alle som er fra 2 år i Grenland og her lærer barna å gå på skøyter uten kølle og puck med fokus på lek og glede.

MÅL

Alle er velkomne.
Lære barn å gå på skøyter på en morsom måte. Mange ledere på isen

TRENING

Vi trener for å utvikles med vekt på spill og lek Vi tilbyr 2 is økter per uke

FORELDRE

Som forelder må du sørge for å hjelpe ditt barn på og av med utstyr før og etter trening. Når barnet ditt klarer seg selv i garderoben ser vi med fordel at du som foreldre finns tilgjengelig på tribunen.

ØKONOMI

Spilleren betaler medlemsavgift, treningsavgift og andre kostnader i henhold til vedtak på klubbens årsmøte, eller i henhold til styrevedtak.

UTSTYR

Sikkerhetsutstyr lånes av klubben (hjelm, hals, albue og leggbeskyttelse).

 

4. Oppsummering

Vi driver en klubb som omfatter mange områder:

 • Ca 100 barn og ungdommer i alderen 3-15 år trener hos oss

 • Det spilles nærmere 50 kamper på en sesong med alle lagene tilsammen

 • Vi har ca. 20 treningsøkter per uke

 • Nærmere 20 ledere/trenere er på en måte engasjert i klubben

 • Alle våre 100 barns foreldre er interessert i sine barns aktiviteter i klubben vår.

  Dette gjør at det fins mange forskjellige meninger om hvordan vår klubb skal drives. Vi tar gjerne imot tips og ideer som leder til bedring av virksomheten og vi vil gjerne ha en åpen og levende dialog. Men for at vi skal leve opp til vår seriøse innstilling understrekes det at:

 • Skien ishockey er en klubbstyrt organisasjon

 • Det er klubben som setter opp vilkårene for klubben aktivitetene

 • Det er klubben som stiller krav til på deltakerne i henhold til sportsplanen

 • Det er klubben som har ansvaret for virksomhetens gjennomføring.

 • Det er klubben som engasjerer trenere og lagledere

 • Det er klubben som avgjør hvilke lag som meldes på i seriespill og hvilke spillere som

  spiller på de ulike lagene

  Vår ambisjon er at klubben på en positiv og profesjonell måte skaper forutsetninger for at hvert individ skal bli et best mulig menneske og ishockeyspiller. 

Skien Ishockeyklubb
Moflateveien 9
3733 Skien

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift