Øvre Eiker Svømmeklubb

Utvalgenes arbeisoppgaver

Utvalgenes arbeisoppgaver

Sportslig utvalg

Sportslig utvalg arbeider i henhold til klubbens lover. Sportslig utvalg rapporterer til styret, tar oppgaver og medvirker i klubbens drift etter oppdrag fra styret.
Leder av utvalget sitter i klubbens styre.
Sportslig utvalg har ansvaret for:

 • At svømmepartier har trenere og ev hjelpetrenere.
 • At klubben legger til rette for svømmeopplæring.
 • At det holdes erfaringsmøter minst hvert halvår med trenere, også de nye og de som går ut(”av og på-møte”)
 • Å bestemme opprykk fra de forskjellige partiene i samråd med trenere, informasjon om opprykk gis ikke før det er endelig avgjort og tas opp med foreldre først.
 • Opprykk skal fortrinnsvis skje ved oppstart etter sommerferie og nyttår.
 • Å søke kommunen (Bademester) om bruk av svømmehallen til treninger, kurs og stevner, samt jevnlig innhente kommunens synspunkter på samarbeidet.
 • Det sportslige opplegget ved klubbens stevner.
 • Å foreslå for styret hvilke stevner klubben skal delta i.
 • Fastsette kriterier for og under utdeling av innsatspremier m v for sportslig innsats.

Sosialt utvalg.

Sosialt utvalg arbeider i henhold til klubbens lover. Sosialt utvalg rapporterer til styret, tar oppgaver og medvirker i klubbens drift etter oppdrag fra styret.
Leder av utvalget sitter i klubbens styre,
Sosialt utvalg har ansvar for:

 • Alt ”utenomsportslige” ved stevner og arrangementer, herunder leie av lokaler, overnatting, innkjøp og salg av mat og kioskvarer, og ordne med folk til dette.
 • Sosiale sammenkomster.
 • At det organiseres foreldrelag knyttet opp til hvert treningsparti.

Økonomisk utvalg

Økonomisk utvalg arbeider i henhold til klubbens lover. Økonomisk utvalg rapporterer til styret, tar oppgaver og medvirker i klubbens drift etter oppdrag fra styret.
Leder av utvalget sitter i klubbens styre.
Økonomisk utvalg har ansvaret for:

 • Å holde oversikt over medlemsregisteret og sammen med kasserer sørge for innkreving av medlemskontingent og treningsavgifter.
 • Sette opp vask- og vaktlister for begge svømmehallene, og sørge for opplæring av nye vakter.
 • Salg av reklame og i samarbeid med styret medvirke til innhenting av sponsormidler.
 • Salg av klubbeffekter.
 • Klubbens lotterier.

Øvre Eiker Svømmeklubb

Postboks 241 - 3301 HOKKSUND

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift