Øvre Eiker Svømmeklubb

Medlemskontigent og treningsavgifter

Medlemskontigent og treningsavgifter

Klubben har pr. dags dato kontingenter og treningsavgifter som angitt under.                                                                                                                       
Det er årsmøte som vedtar medlemskontingenten. Styret vedtar treningsavgiften.
I det total regnestykke minner vi om at klubben pr. dags dato subsidiere svømmere med et høyere beløp gjennom startkontingenter og treningsleire,
enn det som betales i treningsavgift.

 * Familerabatt: 
   Har en familie flere svømmere på Elite/ A- og B-Gruppa innrømmes en moderasjon for EN av svømmrne med 500.- pr halvår hvis begge går på B-
   Gruppa,  og 1000.- hvis en eller flere går på A/Elite.  

 

 Medlemskontinget og treningsavgifter 2017
   
 Medlemskontingent enkel 400.- pr. år
 Medlemskontingent familie 700.- pr. år
 Støttemedlem 300.- pr. år
 Medlemskontingent svømmekurs  100.- pr. år
 Treningsavgift Elite-gruppa 4.000.- pr år
 Treningsavgift A-gruppa 4.000.- pr år
 Treningsavgift B-gruppa 3.000.- pr. år
 Treningsavgift C- og D-gruppa 2.000.- pr. år
 Treningsavgift Master-gruppe 2.000.- pr. år
 Div svømmekurs Fra 1.000.- til 1.400.-

 *  Treningsavgift faktureres med 50 % i februar og 50 % i september. ( Medlemskontingnet faktureres i februar)
 *  Svømmere som deltar på åpne stevner ( 10 år +) må ha lisens i Norges Svømmeforbund - Den koster fra 350.- til 900.- avhengig av aldere og type
    lisens. I lisensen ligger også klubbens og forbundets forsikring av svømmere mot både ulykker og belastningskader som kan inntreffe under trening
    og konkurranse.
 * Familerabatt:
   Har en familie flere svømmere på Elite/ A- og B-Gruppa innrømmes en moderasjon for EN av svømmrne med 500.- pr halvår hvis begge går på B-
   Gruppa,  og 1000.- hvis en eller flere går på A/Elite.

Her kan du lese mer om lisensordningen på svømmeforbundets sider.  (Lisensen administreres for øvrig av klubbens kassere)

 *  Pris på svømmekurs avhenger at av type kurs  - Info angitt under menypunkte svømmekurs.


 

Øvre Eiker Svømmeklubb

Postboks 241 - 3301 HOKKSUND

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift