Sarpsborg FK

Anleggsregler

Anleggsregler

Anleggsregler for Sarpsborg Fotballklubb og Kurlandanlegget

Klubbhuset

 • Alle medlemmer av SFK eier klubbhuset på Kurland i fellesskap, og medlemmene har felles glede av, interesse og ansvar for at klubbhuset blir best mulig tatt vare på.
 • Garderobene ryddes for søppel og klær før de forlates, og dusjer og lys skal slås av.
 • Lokalene i 1.etasje av klubbhuset skal forlates i den tilstand du selv ønsker å finne dem i.

Kunstgressbanen

 • Alle medlemmer av SFK eier baneanlegget på Kurland i fellesskap, og medlemmene har felles glede av, interesse og ansvar for at anlegget blir best mulig tatt vare på.
 • Vi har enorm aktivitet på vårt anlegg og slitasjen på kunstgressbanen er tydelig. Sørg for å unngå avslutningsøvelser innenfor sydendens 16-meter for å begrense skadene.
 • Alle viser alltid hensyn til andre som trener eller oppholder seg på banen samtidig med seg.
 • Trening og bruk av banen skal ikke starte før oppsatt treningstid, og banen skal være ferdig ryddet og klar for neste gruppe før oppsatt treningstid utløper.
 • Tobakk, snus, tyggegummi, mat, kjæledyr, sykler, mopeder og andre kjøretøy, radiostyrte leker, benker, telt og alt annet utstyr som ikke naturlig hører hjemme på en fotballbane, skal ikke bringes inn på banen. Uautorisert bruk av kjøretøy på banen kan bli anmeldt.
 • Sko med skruknotter skal ikke brukes på Kurland Kunstgress.
 • Drikkeflasker er selvfølgelig tillatt på banen, men disse skal alltid fjernes etter trening/kamp.
 • Alle brukere rydder opp etter seg selv, og forlater banen i samme tilstand som man selv fant den i, eller bedre.
 • Alle oppfordres til å hjelpe de som har vært uheldige og glemt søpla si.
 • En snødekt bane er ABSOLUTT STENGT, og skal ikke brukes av noen.
 • En snødekt bane er alltid HELT STENGT til den er erklært ferdig brøytet og klargjort til bruk.
 • Vintertid skal målene alltid flyttes av banen på kortsidene etter endt trening/kamp. Målene skal stå på hjulene for å unngå at de fryser fast i underlaget.
 • Det skal ikke klatres i målnettene eller i sikkerhetsnettene rundt banen.
 • Skader på gressmatta eller på utstyr på banen meldes til administrasjon eller Hus og Bane så fort som mulig.
 • Flomlyset på banen slås av etter endt trening/kamp.
©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift