Forus og Gausel IL

Rekruttering

Rekruttering

Rekruttering i Forus & Gausel Idrettslag (FGI)

I Forus & Gausel Idrettslag tar vi imot nye medlemmer gjennom hele året, men for de yngste er det spesielt i forbindelse med høstens rekrutteringsdag det rekrutteres flest. Hvert år arrangeres det rekrutteringsdag i FGI den siste lørdagen i august. Det er et eget utvalg som i nært samarbeid med håndball-, fotball- og hovedstyret i klubben står for planlegging og gjennomføring av denne dagen. Til selve gjennomføringen hentes trenere og foreldre inn på dugnad som ekstraressurs, både til aktivitetene og logistikken ellers. Målgruppen denne dagen er barn i alderen 3 til 9 år, og det rekrutteres til nye lag og allidrettsgrupper samt til eksisterende lag. Om høsten starter vi opp 5-årslag for fotballen, 6-årslag for håndballen og grupper i allidrett for 3-5 åringer.

Rekrutteringsdag

Invitasjonen til rekrutteringsdagen deles ut til alle barna i 1.-3. klasse ved de tre skolene som FGI har som nedslagsfelt (Godeset, Gausel og Gautesete), samt sendes ut til alle barna i bydelens barnehager. Foreldrene har mulighet til å melde barna på ønsket aktivitet via nettet, på skjema vedlagt invitasjonen eller ved direkte kontakt med klubben.

På rekrutteringsdagen får barna mulighet til å delta på aktiviteter, foreldrene blir gitt informasjon om klubben og alle får litt å bite i pluss at barna får en overraskelse. Like så viktig som å rekruttere barn er det å få med voksne som trenere og ledere, da alle lag i klubben drives av foresatte med veiledning og støtte fra klubbens ledelse og sportslige utvalg. For å få nye foreldre best mulig igang har vi en fadderordning med trenere fra yngre lag samt fra sportslig utvalg som er med i starfasen og ved behov ellers.

Første trening og treningstid

I invitasjonen til rekrutteringsdagen får foreldrene beskjed om tidspunkt for første foreldremøte og første trening. For å få trener-/lederteamet til nye lag igang samlet avholdes foreldremøtet før eller i forbindelse med første trening, slik at man er best mulig forberedt til første trening. Den første treningen ledes av en av fadderne, mens nye trenere hjelper til. Dette for å bli bedre kjent og bli trygge på situasjonen. Deretter ytes hjelp etter behov. Alt av utstyr til lagene skal være bestilt og klart til første trening!

For allidretten er det satt av treningstid i Gausel Skole sin gymsal og klubben har noe utstyr. Grupper startes på eget initiativ med støtte av rekrutterings-ansvarlige i klubben.

Generelt

For de barna som kommer til rekrutteringsdagen og er eldre og dermed «tilhører» eksisterende lag, samt de som kommer til i løpet av året, vil rekrutterings-ansvarlig i klubben opplyse om aktuelle treningstider, og sende kontaktinformasjon til trenere/ledere for respektive lag samt beskjed om å ta vel imot nye spillere. Målet er å få disse nye i gang med trening så raskt som mulig, og trenerne/lederne sender ut skriftlig informasjon om treningstider og annet til de foresatte.

Utover rekrutteringsdagen opplyses det om FGI sitt tilbud via lokalavis og på Hinnadagene som arrangeres hver høst. Klubben profilerer seg gjennom artikler i lokale medier, og ved å stille med en stor kontingent i folketoget på 17. mai.

         
  Forus og Gausel Idrettslag og Fotball
Besøksadresse:
----<img data-cke-saved-src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" "="">---- Forus og Gausel Håndball
Besøksadresse:
 
         
  Klubbhuset Knutepunktet   Gautesetehallen  
  Ulsbergbakken 61   Heddeveien 145  
  4034 Stavanger   4034 Stavanger  
         
  Tlf: 936 04 785   Tlf: 51 80 10 74  
  (kartlink)   Tlf: 936 04 785  
------------     (kartlink)

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift