Dristug IL

Klubbhåndbok

Klubbhåndbok

Klubbinformasjon

Klubbnavn:                      IL Dristug

Stiftet:                              24. februar 1895

Postadresse:                   IL Dristug v/Trone Krossbekk Agersborg, Skytehusrabben 6, 4865 Åmli

E‑postadresse:               dristug@gmail.com

Internettadresse:             www.dristug.no

Facebook:                       https://www.facebook.com/ILDristug/

Organisasjonsnummer:  975412229

Bankforbindelse:             Sparebanken Sør

Bankkonto hovedlag:      2821 07 00449

Vipps:                              # 501098

 

Innledning

Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres. Klubbhåndboka er laget og oppdateres av styret. Håndboka skal være et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, komitéer, utvalg, ansatte, trenere og dommere i klubben vår.

Klubbens historie

24. februar 1895 blir regnet som stiftelsesdato for IL Dristug. Laget var fra starten av et rent skilag og Halvor Olstad var lagets første formann. Skiaktiviteten besto den første tida av utforrenn med innlagte hopp, senere kom rene hopprenn eller premieskirenn og langrenn, samt kombinert.

Navnet Dristug peker nok på at de som drev med skisport den gangen var dristige når de rente utfor bratte bakker og gjorde lange hopp.

I 1913 endret laget statuttene fra 1895 og gikk fra en ren skiklubb til det laget vi i dag kjenner med flere idrettsgrener. Laget var ikke lenger et lite lag, men ble en organisasjon som forvaltet flere interesser.

Hopp stod de første tiåra sterkt i laget, og flere bakker ble utprøvd, bl.a. Negardsjordet, Gjøvlandsbakken, Høgevollsbakken og ikke minst Børtinghusbakken. Likevel var det nok Hauglandsbakken som var idrettslagets flaggskip og den stod første gang ferdig i 1924. Etter krigen låg skisporten lenge nede i idrettslaget, men en ny oppblomstring skjedde spesielt i langrenn fra midten av 60-talet og holdt fram til langt ut på 1980-talet. Dristug bygde i 1978 lysløype rundt Åmli skule.

11. juni 1918 ble Dristugs sitt første friidrettsstevne arrangert. 11 deltakere deltok. I mangel av idrettsplass ble stevna arrangert på bl.a. stasjonen, utenfor skytterhuset på Hauglandsmoen og på Engenes. Men ofte ble landeveien brukt til løpsøvelser og en tømmerslepe til tresteg og lengdehopp. Etter krigen og langt fram på 1950-talet stod friidretten sterkt i laget.   Aslaug Solheim var og er kanskje den idrettsutøveren i Dristug som har nådd lengst i individuell idrett. Ho deltok i 1946 i EM på Bislett og har 11 medaljer fra NM i flere øvelser på slutten av 1940-talet. I 1982 gikk friidrettsgruppa sammen med Trimgruppa, og siden den gongen har trim stått sterkt i idrettslaget, både som tilbud til voksne og barn.

Fotballen kom til Åmli i åra 1890 – 1900, men ble ikke en del av Dristug sitt tilbud før i 1933 da idrettslaget Fart på Tveit vedtok å gå inn i AIL Dristug. I 1949 bygde kommunen idrettsplassen på Engenes som besto av en fotballbane, volleyballbane og en løpebane på 360 m. Løpebanen ble den første tida islagt om vinteren til skeising. Fotballen har med unntak av korte perioder stått sterkt i idrettslaget. Spesielt på slutten av 50-talet og fra 1970 og helt fram til i dag har fotballen hatt flest aktive, men har kun hevdet seg på lokalt nivå.

Med nettballen kom jentene inn i idretten i Dristug. Det var Ambjørg Bråthen som presenterte nettballen sommeren 1938. Krigen stoppa videre aktivitet, men etter krigen blomstret nettballen på kvinne- og herresida og Dristug gjorde i 1946 rent bord i NM både for kvinner og menn.  Etter en stille periode fra 1949 til 1966 har volleyballen vært den resultatmessige sterkeste idretten i idrettslaget. Det at herrelaget kvalifiserte seg for spill i hovedserien først på 70-tallet var med på å få fortgang i bygging av ny gymsal.  I en årrekke på 70 og 80 tallet ble norges største volleyballturnering, Åmlitreffen, arrangert. Turneringen hadde på det meste rundt 100 deltagende lag og besto helt til sandvolleyballen overtok mye av sommeraktiviteten.  Åmlihallen stod ferdig i 1992. Det sterke volleyballmiljøet var en medvirkende faktor til byggingen. Åpningskampen ble spilt av damelaget til Dristug og KFUM Oslo. I 1993 ble det arrangert landskamp mot Danmark i Åmlihallen og i 1996 arrangerte Dristug NM-sluttspill for junior 19. Laget har flere norgesmesterskap for aldersbestemte klasser, både for jenter og gutter og seniorlaget har både på dame- og herresida spilt flere sesonger i den øverste divisjonen. Flere av Dristug sine volleyballspillere har deltatt på landslag, og laget har spillere i internasjonalt format i sandvolleyball.

På slutten av 1930-åra oppretta laget et eget utvalg for sykkel. Laget hadde flere svært gode syklister som hevda seg godt i nasjonale konkurranser. Med krigen ebba interessen ut og sykkel har siden vært borte.

Svømming ble eget utvalg i idrettslaget i 1954, men det ble først fart i idretten da svømmehallen stod ferdig i 1964. Fra da av og fram til 1975 var det stor aktivitet i svømmegruppa, og gruppa sine svømmere hevdet seg nasjonalt i aldersbestemte klasser.

Alt i 1947 tok Dristug opp orientering som idrettsgren. Aktiviteten var liten og opphørte i 1953. Først i 1979/80 kom orientering igjen inn i Dristug.  Aktiviteten i gruppa var stor fram til 2000-talet, men har etter det lagt død da ildsjeler flyttet fra bygda eller fall fra.

Med etableringa av Åmli alpinsenter i 1983 ble alpingruppa fødd. Det var stor interesse blant de unge for sporten, men vintrer uten snø i alpinbakken tærte på motivasjonen. Med nedlegging av alpinbakken i 1998, opphørte også aktiviteten i gruppa.

Dameklubben ble stiftet som eget utvalg i klubben i 1966. Formålet var å støtte opp om arbeidet for de unge i klubben gjennom forskjellig tiltak av mer sosial karakter, som arbeidsstue, bakekurs, juletrefester og lekegymnastikk for de minste. Klubben var i mange år svært aktiv og bidrog både sosialt og økonomisk til driften av idrettslaget. Aktiviteten opphørte i 1993.

Pr 2018 har vi volleyball- og fotballgruppe. Vi tilbyr aktiviteter i turn, barneidrett, basketball, gubbetrim og badminton. Vi har et løypeutvalg som legger til rette for skiaktivitet. Totalt 338 medlemmer.

Dristugsaka

En ekstraordinær generalforsamling i Dristug vedtok med knapt flertall 18. september 1932 å melde seg ut av Landslaget for idrett og inn i AIF (Arbeidernes Idrettsforbund) Vedtaket medførte en strid mellom lagets medlemmer om bruken av Dristugnavnet, retten til bruk av idrettsanlegg og eiendomsretten til materiell. Flertallet brukte navnet AIL Dristug/Varde, mens mindretallet benyttet navnet IL Dristug.

Mindretallet tok striden til retten og i saken, som ble kalt Dristugsaka, vant midretallet frem.  Det var likevel AIL Dristug som hadde flest medlemmer og størst aktivitet i den perioden striden varte. Først i 1945 ble laga slått sammen igjen under navnet IL Dristug.

(Stoffet til Klubbens historie er hentet fra Jubileumsboka Dristug 1895 – 1995. Boka er skrevet av Scott Aanby.)

Verdier

IL Dristug baserer sin aktivitet på felles vedtatte aktivitetsverdier for norsk idrett:
Idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.
Klubben vår drives etter idrettens organisasjonsverdier: Frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd.

Ut fra fellesverdiene i norsk idrett, har IL Dristug tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår.

Hovedstyret og undergruppene har vedtatt følgende verdier som klubben skal jobbe etter:

 • Trygghet
 • Mestring
  • Anerkjennelse
 • Samhold
  • Inkluderende, glede og vennskap

Visjon

IL Dristug sin visjon er:

 • Idrettsglede for store og små

IL Dristug vil at visjonen vår skal prege all idrettslig aktivitet og arbeid i organisasjonen. Visjonen vil være en ledestjerne i det vi som idrettslag skal strekke oss etter.

Virksomhetsidé

IL Dristug skal være et idrettslag der det blir tilrettelagt for å drive idrett på alle nivå og for alle aldersgrupper.

Vi skal rekruttere, utvikle og ivareta barn og unge, styremedlemmer og frivillige.

Idrettslaget skal være en positiv aktør i lokalsamfunnet.

Hovedmål

I IL Dristug vil vi:

 • Bidra til gode holdninger og verdier
 • Bidra til å utvikle trenere og ledere
 • At våre ledere og trenere tar imot medlemmene på en åpen, positiv og inkluderende måte
 • Arbeide for at store og små oppnår mestring og glede gjennom idretten
 • Være synlige og bidra til positiv samfunnsutvikling i Åmli
   

Utstyr og anlegg

Utstyrsansvarlig er Bjarte Nordås, tlf: 99211785, epost: bjarte.nordas@vabb.no

IL Dristug benytter Åmli kommune sine idrettsanlegg:

 • Åmlihallen m/lager
 • Kunstgressbane
 • Gymsal Tvedestrand og Åmli vgs
 • Gymsal Åmli skule
 • Sentrum friområde, sandvolleyballbaner
 • Tur- og skiløyper

I tillegg har idrettslaget selv følgende utstyr:

 • Lysløype
 • Tråkkemaskin
 • Garasje til tråkkemaskin
 • Sporkall
 • Ryddesag

På lager i Åmlihallen:

Dristugboka, 4 høytalere, 2 kokeplater, 3 kabeltrommer, 1 lyskaster, 1 gryte, ryggsekker, premier, drakter, startnummer, små og store norske flagg og diverse andre ting.

Hver gruppe har egne utstyrslister.

 

Organisasjon

Organisasjonsplan

 

 

 

 

 

 

 

Funksjon

Oppgaver

HOVEDSTYRET:

 

Leder

 • Årshjul/aktivitetsplan
 • Søke om kulturmidler m.m.
 • Kurs- og utdanningsansvarlig
 • Ansvarlig for å kalle inn vara ved behov

Nestleder

 • Medlemsregistrering
 • Barneidrett
 • Medlemskontigent
 • Profileringsansvarlig

Kasserer

 • Faktura
 • Betale regninger
 • Bilag til regnskapsfører
 • Saldo
 • Orientering om økonomi

Sekretær

 • Innkallinger og referater til/fra møter
 • Gjennomgang av referater på hvert møte
 • Klubbhåndbokansvarlig
 • Arkivansvarlig
 • Politiattest

Styremedlem

 • Arrangementsansvarlig – arrangementer inn i årsplan
 • Markedsføring/omdømmebygging
 • Premieskapansvarlig

Styremedlem

 • Koordinator for klubbens anlegg og fellesutstyr med totaloversikt over alt utstyr
 • Koordinering av klubbens treningstider inkl. søknader om tid i kommunale lokaler

Vara

 • Mottar innkalling og referat til alle møter for å holde seg oppdatert
 • Har alltid møterett.
 • Må møte ved forfall, får da egen innkalling.

Vara

 • Mottar innkalling og referat til alle møter for å holde seg oppdatert
 • Har alltid møterett.
 • Må møte ved forfall, får da egen innkalling.

Ungdomsrepresentant

 • Møter ikke hver gang, men innimellom for å orientere om aktuelle tema

Webansvarlig

 • Nettside og facebook

VALGKOMITEEN:

 

Leder

 • Utarbeide nytt forslag til nytt styre til årsmøtet

Medlem

 • Hjelpe leder

Medlem

 • Hjelpe leder

UNDERGRUPPER:

 

Leder

 • Stille på møter i hovedstyre
 • Rapportere til hovedstyre om gruppens aktiviteter og sportslige resultat

Øvrige medlemmer

 • Beskrevet nærmere i undergruppens sportsplan

 

Årsmøtet

Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i mars.

For å ha stemmerett og være valgbar må et medlem ha fylt 15 år, vært medlem i klubben i minst én måned og ha betalt kontingent.

Innkalling til årsmøtet annonseres i ÅmliAvisa, klubbens hjemmeside og facebook.

Årsmøtet legger grunnlaget for klubbens virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet.

Sakspapirer til, og protokollen fra årsmøtet legges ut på klubbens hjemmeside og facebook, og ved henvendelse til hovedstyret.

Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de stemmeberettigete.
 2. Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
 4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag og saker.
 7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
 8. Vedta idrettslagets budsjett.
 9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 10. Foreta følgende valg:
 1. Leder og nestleder
 2. [antall] styremedlem og [antall] varamedlem
 3. Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
 4. To revisorer.
 5. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
 6. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.
 

Styret

Styret er klubbens høyeste myndighet mellom årsmøtene. Noen saker kan ikke styrebehandles, men må behandles av årsmøtet. Det gjelder saker som fremgår av «Årsmøtets oppgaver», og saker som er av ekstraordinær karakter eller av betydelig omfang i forhold til klubbens størrelse og virksomhet. Dersom styret er i tvil, bør saken opp på årsmøtet.

Lovpålagte oppgaver for styret:

 • Sette i verk årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak
 • Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøtet eller i et overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring
 • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon
 • Representere idrettslaget utad
 • Oppnevne en som er ansvarlig for politiattester

Andre viktige oppgaver:

 • Planlegge og ivareta lagets totale drift, herunder mål- og strategiarbeid, budsjett og regnskap
 • Påse at idrettens retningslinjer for aktiviteten i idrettslaget blir fulgt
 • Stå for idrettslagets daglige ledelse
 • Arbeidsgiveransvar for eventuelle ansatte
 • Legge frem innstilling til årsmøtet på kandidater til valgkomité
 • Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere idrettslagets konti, og sørge for at de er dekket av underslagsforsikring
 • Oppnevne eller engasjere regnskapsfører
 • Lage årsberetning fra styret til årsmøtet
 • Oppdatering av klubbhåndboka

Styremedlemmene kan velges til spesifikke oppgaver som kasserer eller sekretær på årsmøtet, eller styret kan selv fordele oppgavene. Fordelingen av oppgaver er beskrevet i tabellen under kapittelet «Organisasjonsplan».

Styrets arbeid

Styret arbeider slik

 • Møteplan i henhold til årshjul
 • Møtene holdes på rådhuset, eller annet egnet lokale
 • Alle styremedlemmer og varamedlemmer, samt gruppeledere får innkalling til og referat fra alle møter.
 • Forfall meldes til leder som kaller inn vara.
 • På hvert møte skal vi gå gjennom posten til Dristug, og det skal vurderes hva som skal svares på, og hva som skal tas vare på.
 • Innkallinger, referater, aktuell korrespondanse, regnskap, årsmeldinger m.m. arkiveres.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er møtelederens stemme avgjørende. Styremedlemmene plikter å respektere et styrevedtak, selv om det er fattet mot vedkommende sin egen stemme.

Utvalg/komiteer

Mandat og oppgaver for utvalg/komiteer som er lovpålagte, går frem av klubbens vedtekter. Det gjelder valgkomité og valgt revisor (ev. kontrollkomité der det er et krav).

For de styreoppnevnte utvalgene bør ansvar og hovedoppgaver for utvalgene beskrives av styret selv når styret vedtar å opprette utvalgene. Slik blir det lett å finne ut hva de tillitsvalgte i komiteer og utvalg kan og skal gjøre. Beskrivelsen bør inneholde hvordan utvalget/komiteen er bygd opp, og hvilket mandat og hvilke oppgaver utvalget/komiteen har.

Klubbens vedtekter

Klubben skal ha egne vedtekter. Disse skal være basert på lovnorm for idrettslag, som finnes på NIFs hjemmeside. Dette skal utarbeides ila 2018.
 

Medlemskap

Innmelding i Dristug kan skje på to ulike måter. Du kan sende en mail til dristug@gmail.com  med følgende opplysninger: navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse, telefonnummer og hvilken aktivitet medlemmet deltar på. Dersom det er barn under 18 år som meldes inn skal også navn og telefonnummer på foresatte opplyses.

Ved oppstart av aktiviteter på høsten, skal alle trenerne på de ulike aktivitetene fylle ut skjema med info som er nevnt ovenfor. Dette skjemaet leveres til medlemsansvarlig i klubben. Medlemsansvarlig registrerer nye aktive medlemmer.

Alle som har betalt medlemskontingent i klubben, er medlemmer. Medlemskapet i Dristug kan opphøre dersom kontingent ikke blir betalt.

Medlemskontingent

På årsmøtet i 2016 ble følgende kontingent vedtatt: Familie kr. 500, voksen kr. 350, barn u/18 kr. 250, støttemedlem kr. 100. Alle beløp er pr. kalenderår. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

Medlemskontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis. Kontingenten skal betales for hvert enkelt medlem. Familiemedlemskap er en rabattordning for familier som har flere aktive medlemmer i Dristug. Det er ikke et felles medlemskap for hele familien, men et eget medlemskap for hvert enkelt familiemedlem. Alle skal registreres med navn, fødselsdato, adresse og e-postadresse.

Andre avgifter/egenandeler kan kreves for deltakelse i lagets aktivitetstilbud. Det kan være treningsavgifter for de ulike aktivitetene, inngangspenger ved arrangementer eller egenandeler i forbindelse med deltakelse i konkurranser og på kurs. Slike avgifter trenger ikke årsmøtevedtak.

Æresmedlemskap

Statutter for æresmedlem:

 1. Æresmedlem blir den som har vore medlem av Dristug i 40 år og som aktivt har arbeidd for laget. Medlemsperioden blir rekna frå året vedkomande fylte 18 år.
 2. Framlegg til kandidatar sendast hovedstyret av grupper eller enkeltpersonar innan 1. oktober kvart år.
 3. Hovudstyret fattar vedtak om medlemskap.
 4. Den som vert tildelt æresmedlemskap får I.L. Dristug sitt merke og eit prov for fri tilgjenge til Dristug sine arrangement.

Æresmedlemmer i Dristug:

1.      1920    John Lauvland
2.      1920    Halvor Olstad
3.      1955    Karl Berge
4.      1955    Gunvald Forberg
5.      1955    Abraham Lauvland
6.      1974    Karsten Halvorsen
7.      1987    Godtfred Lorentsen
8.      1987    Harald Lauvland
9.      1987    Olav Retterholt
10.    1987    Ommund Kløvfjell
11.    1996    Kjetil Tveit
12.    2005    Gabriel Lillemo
13.    2005    Sigurd Kløvfjell
14.    2005    Ivar Halvorsen
15.    2005    Gunnar Halvorsen
16.    2013    Hans Erik Tangen
17.    2013    Bjarte Nordås
18.    2013    Karstein Vaule
 

Hederstegn

Statuttar for hederstegn:

 1. Heidersteiknet er I.L. Dristug si høgaste utmerking. Teiknet kan delast ut til:

a)  Personar som gjennom aktiv idrett har oppnådd resultat i toppklasse og ved dette representert Dristug på ein verdig måte.

b) Personar i Dristug som har gjort ein stor innsats for idretten i kommunen.

c) Personar, lag, organisasjonar og firma som gjennom innsatsen sin har ytt eit stort bidrag til idretten og utforminga av den innan kommunen.

 1. Grunngjeve framlegg om utdeling sendast hovudstyret innan 1. oktober kvart år. Hovudstyret tek den endelige avgjerda om utdeling av heidersteiknet. Vedtaket skal gjerast med 2/3 fleirtal.
   
 2. Heidersteiknet er IL Dristug sitt emblem i gull/emalje og diplom."
   

Disse har mottatt hederstegn:

1.      1987    Godtfred Lorentsen
2.      1987    Ommund Kløvfjell
3.      1989    Kjetil Tveit
4.      1995    Ivar Halvorsen
5.      1995    Elling Torfinn Tveit
6.      1995    Sigurd Kløvfjell
7.      1995    Edvin Lærum
8.      1995    Inge Ringdahl
9.      1999    Gabriel Arnfinn O. Lillemo
10.    1999    Lars Øistein Gangsei
11.    1999    Børre Hansen
12.    1999    Odd Vaule
13.    1999    Trond Aslaksen
14.    2001    Tore Flottorp
15.    2002    Turid Tveit
16.    2002    Terjei Retterholt
17.    2002    Sigmund Tveit
18.    2002    Bjarte Nordås
19.    2013    Jostein Olimstad
20.    2013    Jetmund Berntsen
21.    2013    Stig Andre Tveit
22.    2013    Freddie Andreassen
23.    2013    Hans Fredrik Tangen
24.    2017    Svein Skaare
 

Bragdpokal

Statutter for bagdpokal:

"Pokalen kan utdelast til den største idrettsprestasjonen utført i siste sesong av lag eller enkeltpersonar innan Dristug.

Prestasjonen må kunne karakteriserast som en verkelig bragd.

Ved tildeling kan både prestasjonskvalitet og andre idrettslege forhold leggast til grunn.
Framlegg til kandidatat sendast hovudstyret av grupper eller enkeltpersonar innan 1. oktober kvart år.

Framlegget må vere grunngjeve."

Disse har mottatt bragdpokal:

1.      1987    Frode Olsen
2.      1989    Solveig Knutsen
3.      1989    Gro Solveig Katerås
4.      1990    Damelaget for junior volleyball (1.plass NM i Askim)
5.      1991    Janne Lærum
6.      1996    Damelaget i sandvolleyball  v/Gro Solveig Katerås/Marit Erlandsen
7.      1997    Herrelaget i sandvolleyball  v/Jetmund Berntsen/Jostein Olimstad
8.      1999    Randi Helene Gangsei
9.      2001    Elitelaget volleyball, herrer
10.    2002    Jetmund Berntsen
11.    2011    Lars Tveit Retterholt
12.    2012    Gutter16 laget i volleyball (1.plass NM)
13.    2015    Anders Mol og Mathias Berntsen

Treningsavgifter

Vi har treningsavgift på enkelte aktiviteter. Hvilke vil til enhver tid gå frem av nettsiden.

Reise i regi klubben

Alle som representerer klubben må opptre i tråd med det klubben skal stå for. Styret har derfor vedtatt retningslinjer for reiser og representasjon. Retningslinjene skal benyttes ved alle treningssamlinger og konkurranser der vår klubb er representert.

Foruten det sportslige, er det et mål for alle turer i klubbens regi at alle utøverne kommer hjem med en positiv totalopplevelse. Reiselederne kan i stor grad bidra til dette ved å tilrettelegge for nok mat, nok søvn og gode sosiale forhold. Trenerne har først og fremst et sportslig ansvar, så en god dialog mellom reiseledere og trenere er viktig. Dersom en trener er reiseleder, må han/hun dekkes opp med støtte på oppgaver som er utenomsportslige.

Vær oppmerksom på at det vanligvis må innhentes politiattest for foreldre som er med en gruppe mindreårige på et utenlandsopphold eller trenings-/konkurranseopphold i regi av laget.

Reiseregler for IL Dristug:

 1. På alle reiser i regi av klubben, skal det utpekes en ansvarlig reiseleder som har overordnet myndighet fra avreise til hjemkomst. Om det settes opp flere reiseledere blir disse enig seg mellom om eventuell fordeling av arbeidsoppgaver.
 2. Alle barn under 10 år skal ha følge av egne foresatte eller annen foresatt dersom reisen innebærer overnatting.
 3. Alle foresatte som deltar på reisen skal bistå reiseledere om dette er nødvendig.
 4. På reiser til utlandet skal alle barn under 12 år ha med egen foresatt eller annen foresatt. Er det første gang noen mellom 12 og 13 år deltar i utlandet skal foresatte være med, selv om barnet er over 12 år.
 5. Reiseleder har det overordnede ansvaret for at reisen foregår etter de retningslinjer klubben har bestemt, og skal sammen med trenerne bidra til trivsel for alle deltakerne.
 6. Reiseleder rapporterer til styreleder i følgende saker:
 • Overgrepssaker og trakassering av enhver art
 • Ulykke med personskader
 • Dødsfall blant klubbens medlemmer
 • Økonomisk utroskap.
 • Klare brudd på det klubben ønsker å stå for
 • Andre saker som kan medføre spesielle medieoppslag, eller oppmerksomhet fra det offentlige.
 1. Reiseleder har ansvar for at alle utøverne er med til enhver tid.
 2. Reiseleder påser at nødvendig informasjon blir gitt til deltakerne underveis.
 3. Reiseleder påser at all bagasje er med. De yngste deltakerne kan trenge bærehjelp av noen eldre.
 4. Reiseleder skaffer seg oversikt over stedet og gir beskjed om hvor deltakerne skal sove, sanitærforhold og hvor man skal spise.
 5. Tidspunkt for måltider avtales med trenerne i forhold til stevnetider. Reiseleder legger best mulig til rette for måltidene ut fra hvilken informasjon som er gitt på forhånd og de kjøkkenmuligheter som er tilgjengelige.
 6. For enkelte turer må tørrmat, saft, engangskopper, bananer, rosiner etc. kjøpes inn på forhånd. Dette er reiseleders ansvar.
 7. Reiseleder(e) er også heiagjeng og oppmuntrer under stevnet. Trener har full konsentrasjon om de som til enhver tid konkurrerer. Reiseleder bør håndtere alle utenomsportslige spørsmål, sosiale konflikter, sykdom etc. underveis.
 8. Oppmøte til øvelsene er den enkelte utøvers og treners ansvar.
 9. Tilstrekkelig søvn er essensielt for å kunne yte godt. Det bør legges til rette for at også de yngste får nok søvn. Reiseleder i samarbeid med trenerne er ansvarlig for at leggetid og ”stille-tid” formidles. De eldste kan gjerne ha senere tidspunkt enn de yngste.
 10. Ved hjemkomst må reiseleder sjekke at hver enkelt blir hentet på riktig sted og til rett tid.
 11. Reiseleder i samarbeid med kommunikasjonsansvarlig koordinerer reiserapport med bilder og tekst som kan legges ut på hjemmesiden, dersom dette skal lages.
 12. Krav om utlegg som reiseutgifter, innkjøp mv. leveres til kasserer senest en uke etter turen sammen med originale kvitteringer og et kort regnskap.
 13. Foresatte er ansvarlig for å informere reiseleder om medisinering som utøvere trenger hjelp til.
 14. For enkelte utøvere er dette kanskje deres første stevne eller deres første reise uten foreldrene. Enkelte kjenner kanskje heller ikke de andre barna særlig godt.
  Reiseleder må være spesielt oppmerksom ovenfor disse barna.
 15. Reiseleder bør ha med plaster og smertestillende. I konkurransehaller er det hallen/ stevnearrangør som har hovedansvar for medisinsk hjelp.
 16. All bruk av rusmidler er forbudt. Brudd rapporteres til styret.

 

Klubbdrift

Årshjul

Årshjul skal utarbeides på første styremøte etter årsmøtet.

Kurs og utdanning

IL Dristug har ansvar for å sikre at medlemmene som deltar i klubbens aktiviteter får et godt tilbud og ivaretas på en god måte. Som trener er man en ambassadør for idrettslaget og opptrer utad i tråd med klubbens grunnverdier.

Alle trenerne i Dristug skal ha mulighet til å få trenerutdanning og utvikling etter nødvendige kompetansekrav innenfor aktiviteten han/hun skal lede. Gruppene er ansvarlige for at alle som er trenere har nødvendig kompetanse.

Samtlige trenere i Dristug skal ha nødvendig kompetanse / kurs innenfor de ulike områdene de fungerer som trenere i.

Undergruppene forplikter seg til at det kun skal bli gitt aktivitetstilbud der en har kompetente trenere.

Medlemshåndtering

Klubben benytter KlubbAdmin, som er et elektronisk medlemssystem. Vi sender elektroniske betalingskrav til medlemmene, noe som gir enklere oversikt over utsendelser og rimeligere innkreving av kontingenter.

KlubbAdmin er gratis for idrettslag, og det er integrert med idrettens øvrige systemer. Via Min idrett kan medlemmene selv utføre innmelding/utmelding på en enkel måte.

Dugnad og frivillig arbeid

Idrettslaget drives i hovedsak av frivillige. Det vil si at foreldre og foresatte, søsken og andre stiller opp uten å motta lønn. Denne ubetalte innsatsen bidrar til at idrettslaget har gode aktivitetstilbud og blir et godt sted å være. Det er mange oppgaver som skal løses i idrettslaget, blant annet vaske drakter, kjøring til og fra kamper, lotteri, kiosksalg, oppgaver i forbindelse med treninger, kamper og andre arrangement, rydding og vedlikehold av baner, løyper og lignende.   Dette frivillige arbeidet som kommer idrettslaget og medlemmene til gode, kalles «dugnad». Dugnadsarbeid gir mange gode opplevelser, skaper samhold og en følelse av å bidra til fellesskapet. Din innsats blir satt stor pris på!

Les mer
Informasjon om idrettens kjøreregler for dugnad fra Norges Idrettsforbund

Politiattester

Klubben krever politiattest av alle frivillige, og ev. innleide, som skal utføre oppgaver for klubben som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming. Det er to viktige overordnede grunner til at norsk idrett har innført en ordning med politiattest:

 1. Seksuelle overgrep mot barn er totalt uforenlig med idrettens verdigrunnlag.
 2. Norsk idrett skal være et trygt sted å være for barn, og et trygt sted for foreldre å sende sine barn.

Idrettsforbundet presiserer følgende:

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Det gjøres for å bidra til at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer, gjennom at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse forhindres fra å påta seg slike oppdrag.

Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen. For andre oppgaver må idrettslaget foreta en konkret vurdering av oppgavene som skal utføres. Er det tvil om det skal innhentes politiattest skal idrettskretsen kontaktes.

Kilde og mer informasjon: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Prosedyre for politiattest:

 • Styret har oppnevnt sekretær som ansvarlig for å håndtere ordningen med politiattest i idrettslaget.  Styret eller gruppeleder informerer den enkelte om at man må ha politiattest.
 • Den enkelte tillitsvalgte sender selv inn søknad om politiattest. Dette gjøres via Politiet sine nettsider: https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/sok-om-politiattest-digitalt/. Det må legges ved bekreftelse fra klubben. Sekretær lager denne i hvert tilfelle.
  • Når politiattesten er mottatt må den fremvises for sekretær.
  • Sekretær lagrer opplysninger om hvilke personer som er avkrevd politiattest, at attesten er fremvist, og dato for fremvisningen. Selve attesten beholdes av søkeren.
  • IL Dristug gir ikke oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming til personer som ikke fremviser politiattest, eller som har anmerkninger på attesten.

Antidopingarbeid

Dristug og medlemmene er omfattet av idrettens bestemmelser om doping. Dristug tar avstand fra all bruk av dopingmidler. Klubben kan bruke Antidoping Norge i arbeidet mot doping.

Informasjon om rent idrettslag fra Antidoping Norge

Økonomi

Det er styret som har det overordnede økonomiske ansvaret for klubbens økonomi. Det innebærer at styret har ansvar for at

 • klubbens midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte
 • klubben har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen
 • klubben har en forsvarlig økonomistyring

Styret kan delegere oppgaver knyttet til den daglige oppfølgingen av økonomien til klubbens daglige

leder. Den daglige lederen kan delegere arbeidsoppgaver knyttet til den løpende bilagsføringen og

ajourhold av regnskapet til regnskapsføreren/kassereren.

Styrets oppgaver knyttet til regnskap og økonomi:

 • Styret skal sikre at det er en forsvarlig ansvarsdeling knyttet til regnskap og økonomistyring.

Det skal utarbeides en fullmakts matrise og en tydelig rolleavklaring.

 • Styret skal utarbeide et realistisk budsjett.
 • Styret skal sikre at regnskapet føres fortløpende.
 • Styret skal sikre at klubben har en egen bankkonto.
 • Styret skal påse at det kreves to signaturer i banken.
 • Styret skal påse at klubben har tegnet underslags forsikring.
 • Styret skal påse at klubben har valgt revisor eller engasjert revisor og kontrollkomité.

Klubben bør utarbeide en egen økonomihåndbok og tilpasse den til lagets størrelse.

Innkjøp på Dristug sin regning må godkjennes av Leder eller gruppeleder.

Forsikringer

Alle barn som er medlemmer av lag tilsluttet NIF, er forsikret gjennom Norges Idrettsforbund frem til den datoen de fyller 13 år. Særforbund kan ha ulike ordninger for dem som er over 13 år. Klubben må undersøke hva som gjelder i de forbundene den er tilknyttet og beskrive hva som er forsikret gjennom medlemskontingenten.

Klubben må tegne en underslagsforsikring for de to personene som disponerer klubbens konto.

 • Er det tegnet en klubbforsikring, eller har klubben forsikret andre eiendeler eller anlegg?
 • Har klubben behov for andre forsikringer?

Informasjon om Idrettsforsikring for barn

 

Sportsplaner


Volleyballgruppe

Visjon

Volleyballgruppa skal skape utvikling og glede for alle utøvere. For å gjennomføre dette skal volleyballgruppa stille med kvalifiserte trenere og ledere.

Holdninger

Holdningsskapende arbeid er viktig for alle aldersgrupper, selv om det er stor forskjell på hva man kan forlange av en minispiller, juniorspiller og en seniorspiller. Gjennom gode holdninger ønsker volleyballgruppa å skape et miljø som gir alle trygghet og trivsel som kan bidra til å nå vår visjon om utvikling og glede for alle våre utøvere.

Sentrale begreper for hver enkelt spiller, foreldre, leder, og trener i denne sammenheng vil være:

 • Ansvar (utstyr, lokaler, medmenneske)
 • Respekt (medmenneske, trener, mot- og medspiller, dommer)
 • Disiplin (overfor seg selv, trener, dommer)
 • Toleranse (laguttak, trener, dommer, medspiller)
 • Lydhørhet (trener, medspiller, dommer)

For å sikre vår visjon er det viktig at foreldrene følger opp sine barn, og bidrar gjennom dugnad til at klubben skal kunne nå sine mål.

Mål i volleyballgruppa

 • Idrettsglede for alle
 • Alle skal oppleve mestring
 • Utvikling uansett utgangspunkt
 • Tilstrekkelig rekruttering av spillere, trenere, lagledere og dommere

Styrets funksjoner og sammensetning

Styrets sammensetning: Leder og 2 styremedlemmer.

Styrets oppgaver, fordeles av det til enhver tid sittende styret:

 • Planlegge og ivareta volleyballgruppas drift, herunder:
 • Innkjøp av nødvendig utstyr
 • Organisering/bestilling av treningstider
 • Rekrutteringsarbeid, med særlig fokus på trenere og dommere
 • Tilrettelegge for nettbasert informasjon på idrettslagets nettside
  • Stå for volleyballgruppas daglige ledelse
  • Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse. Eksempelvis: foreldreutvalg, dommerkoordinator osv.

Som leder har man et overordnet ansvar og tilleggsoppgaver:

 • Innkalle til møter i volleyballgruppa
 • Stille på møter i hovedstyre og rapportere om gruppens aktiviteter og sportslige resultat

Økonomi

Foreløpig tillagt hovedstyrets kasserer

Regler for våre lag

Retningslinjer og forventninger til foreldre/foresatt:

 • Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Dristug, men er du med følger du våre regler
 • Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du
 • Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine
 • Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel
 • Lær barna å tåle både medgang og motgang
 • Motiver barna til å være positive på trening
 • Vis god sportsånd og respekt for andre
 • Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om
 • Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!

Det er viktig at alle foreldre/foresatte er kjent med foreldrevettreglene. Følg linken under.

http://www.fotball.no/Documents/PDF/2011/Breddefotball/NFF-Foreldrevettregler.pdf

Retningslinjer og forventninger for utøvere

Som utøver skal du bidra med:

 • Raushet overfor medspillere, motspillere, trenere og dommere
 • Gode holdninger
 • Respekt for alle en omgås
 • Lojalitet mot klubb og trenere
 • Stille opp for hverandre
 • Være ærlig overfor trener og andre utøvere.
 • Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til
 • Vise engasjement
 • Stolthet av sin egen innsats.
 • Ansvar for miljø og trivsel.
 • Opprettholde nulltoleranse for mobbing
 • Deltagelse på gruppens dugnader

Retningslinjer for trenere

Trenere skal bidra til:

 • Opplevelse av mestring, utvikling av selvstendighet og tilhørighet for utøveren
 • Positive erfaringer med trening og konkurranse
 • Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
 • Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre
 • Vær et godt forbilde
 • Møt presis og godt forberedt til hver trening
 • Som trener er du veileder, inspirator og motivator
 • Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine
 • Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen
 • Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren
 • Vis god sportsånd og respekt for andre
 • Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet
 • Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter

Treningen skal være preget av:

 • God planlegging og målrettet plan
 • Progresjon i opplevelser og ferdigheter
 • Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser
 • Effektiv organisering
 • Saklig og presis informasjon
 • Kreative løsninger
 • Fleksibilitet ved problemløsning
 • Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon

Fair play

Spillere, trenere, ledere, dommere, foresatte/foreldre, besteforeldre, publikum, supportere, media eller en annen aktør har et ansvar for å opptre i tråd med Fair Play-verdiene.

Målsettingen med Fair Play-arbeidet er at alle involverte i norsk idrett skal ha et bevisst forhold til grunnverdier forankret i prinsippet om Fair Play.

Prinsippet om Fair Play skal vises gjennom positive og konkrete handlinger. Alle har et ansvar for å forsterke det gode miljøet. Alle har også et ansvar for å endre og/eller påvirke holdninger, der en opplever episoder preget av manglende respekt og toleranse.

Ordensregler for spillere og trenere på reise

Klubbens generelle regler gjelder.

Dommere

I 2. divisjon er det hjemmelaget som er ansvarlig for å finne dommer til kampen.

Førstehjelpsutstyr

Alle lag/trenere skal ha tilgang til førstehjelpspakke med tilpasset innhold. Denne skal være tilgjengelig både på kamp og under trening.

Fasiliteter

Volleyballgruppen har god tilgang til Åmlihallen og sandvolleyballanlegget på Åmli aktivitets- og badepark.

Trenerutdanning

Volleyballgruppen vil prøve å legge til rette for at så mange som mulig av spillere og foreldre gis tilbud om trenerkurs.

Trenerkursene er laget av NVBF og er spesiallaget for volleyball samtidig som de samsvar med ”Trenerløypa” som NIF har introdusert for mange idretter.

Kursene ”Minitreneren/Ungdomstreneren” og Trener 1 er tilrettelagt slik at man ikke trenger å ha volleyballkunnskap for å gjennomføre kursene og er midt i blinken for foreldre som ønsker å bidra på trenersiden.

Dersom økonomien i volleyballgruppen tillater det, vil det være prioritert å dekke kursavgiften i forbindelse med trenerutdanningen for de som ønsker å delta.

Her er kursene i trenerløypa:

Minitreneren/Ungdomstreneren

8-timers kurs inkludert praksis. Treningspedagogikk og grunnleggende teknikk.  Obligatorisk kurs for alle som skal trene aldersbestemte lag/grupper. Aldersgrense 14 år.

Trener 1

32-timers kurs + e-læring og dokumentert praksis.  Minitreneren/Ungdomstreneren er en del av dette kurset.

Fokuset i utdanningen er på innlæring og deltakelse. Trener 1 er et tilgjengelig kurs for alle fra 16 år som ønsker å starte en trenerutdanning. På Trener 1 legges en plattform for trenerens basiskunnskaper og utøvernes basisferdigheter.

Obligatorisk for deltagelse i NM for aldersbestemte lag.

Trener 2

Trener 2 er andre nivå i Norges Volleyballforbunds trenerløype. Fokuset i utdanningen er på deltakelse og utvikling, og er spesielt rettet mot utøvere i ungdomsalder. Trener 2 er et tilgjengelig kurs for alle fra 18 år som ønsker å videreutvikle sin trenerkompetanse etter fullført Trener 1-utdanning. Trener 2 bygger videre på kunnskaper og praksis fra Trener 1, men det tilkommer også nye moment for at deltagerne skal utvikle sine kunnskaper og ferdigheter for å bli en mer kompetent «helhetstrener».

Mer om trenerutdanning finnes på NVBF sine nettsider: www.volleyball.no

Merk at alle som skal praktisere som trenerer i Dristug IL skal fremvise politiattest hvert tredje år.

Treningstilbud

Vi satser like mye på gutter og jenter, fra 5. klasse og oppover.

Under følger en oversikt over treningstilbud og innhold i treningene for hvert aldersnivå.

Utfyllende opplysninger finnes i NVBFs utviklingstrapp:
 https://volleyball.klubb.nif.no/Documents/Utviklingstrappa_15mai.pdf

Klasse

Tid

Ansvarlig

5. – 7. klasse

Mandag: 16.45 – 18.00

Sondre Nordås

8. – 10. klasse

Mandag: 16.45 – 18.00

Sondre Nordås

Herrer

Mandag: 18.00 – 19.30

Onsdag: 18.00 – 20.00

Sondre Nordås

Damer

Mandag: 19.30 – 21.00

Sondre Nordås

5. – 7. klasse

Treningsmengde: 1-2 treninger per uke

Aktivitet: I barneidretten står lek sentralt. Barna skal ha det kjekt, og glede seg til trening. Ballaktivitet, bevegelse og mestring er viktigst på treningene. Både oppvarming og uttøying (5-10 minutter) skal introduseres fra dette nivået.

Basisøvelser: Fingerslag, baggerslag, underarmsserve, forflytning og forarbeid til smash i form av tilløp og slag på ball. Treneren bør dele inn i grupper ved ulike øvelser.

Spillerne må innføres i regler, og få forståelse for dommeravgjørelser. Det bør jobbes med holdninger til treninger, treningsvaner, selvdisiplin, hjelpsomhet, samarbeid og oppmuntring. Ros og oppmuntring er viktig. Viktig å jobbe med å få et sosialt og trygt miljø for alle.

Dersom det ikke arrangeres turneringer for aldersgruppen, bør det legges til rette for 1-2 aktivitetsdager/interne turneringer i løpet av sesongen. Inviter gjerne lag fra andre klubber til felles trening og vennskapskamp.

Regler: Det anbefales å innføre spill "uten hold" så tidlig som mulig, men for mestringens del kan nybegynnere starte "med hold".

8. – 10. klasse

Treningsmengde: 1-2 treninger per uke

Treningsinnhold: Fortsette holdningsskapende arbeid på trening og i kamp. Være inkluderende, og gjøre hverandre gode.

Bruk av ball er overordnet i all aktivitet. Dyrk bevegelse, koordinasjonsevne, smidighet, spenst og reaksjon. Legg vekt på forskjellige former for reaksjon- og kondisjonstrening. Generell allsidig styrketrening for hele kroppen.

Bruk spillernes ferdigheter i spillsituasjoner. Tren på angrep med tilløp og slagbevegelse. Serve, underarms og overarms. Tren på servemottak, og blokk.

Herrer/damer

Treningsmengde: 2-3 treninger per uke

Treningsinnhold: Vedlikeholde og utvikle innlært teknikk. Fortsette å arbeide med gode holdninger til trening og kamp, og til hverandre. Lær å akseptere medspilleres svake og sterke sider, gjør hverandre gode.

Tren på spesialiseringer som opplegger, diagonal, kantspiller, midtspiller og libero. Tren på ulike bevegelsesmønstre og taktikk. 

Utholdenhetstrening: armstyrke, beinstyrke, spenst og reaksjon. Arbeid med å oppnå jevnt fordelt styrke i knær og bein (skadeforebygging). Uttøyning blir stadig viktigere.

Satsingslag

Volleyballgruppen kan ha satsingslag når det er tilstrekkelig spillere til å fylle ett eller flere lag, men det stilles strengere krav til fremmøte, konsentrasjon og treningsvilje hos spillere på satsingslag.

Kriterier for uttak på satsingslag:

 • Ferdighet (teknikk og spilleforståelse)
 • Lagspilleregenskaper, evne til å oppmuntre på banen og på benken
 • Oppmøte på trening
 • Innstilling på trening

 

Fotballgruppa

Fotballvisjon

Fotballgruppas visjon er utvikling og glede for barn og ungdom. Vi prioriterer breddesatsing, men også de som setter seg høyere idrettslige mål.

Holdninger

Holdningsskapende arbeid er viktig for alle aldersgrupper, selv om det er stor forskjell på hva man kan forlange av en minispiller og en juniorspiller. Gjennom gode holdninger ønsker fotballgruppa å skape et miljø som gir alle trygghet og trivsel for som kan bidra til å nå vår visjon om utvikling og glede.

Sentrale begreper for hver enkelt spiller, foreldre, leder, og trener i denne sammenheng vil være:

 • Ansvar (utstyr, lokaler, medmenneske)
 • Respekt (medmenneske, trener, mot- og medspiller, dommer)
 • Disiplin (overfor seg selv, trener, dommer)
 • Toleranse (laguttak, trener, dommer, medspiller)
 • Lydhørhet (trener, medspiller, dommer)

For å sikre vår visjon er det viktig at foreldrene følger opp sine barn, og bidrar gjennom dugnad til at klubben skal kunne nå sine mål.

Mål fotballgruppa

 • Idrettsglede for alle
 • Alle skal oppleve mestring
 • Utvikling uansett utgangspunkt
 • Tilstrekkelig rekruttering av spillere, trenere, lagledere og dommere

Styrets funksjon og sammensetning

Styrets sammensetning: Leder og 2 styremedlemmer.

Styrets oppgaver, fordeles av det til enhver tid sittende styret:

 • Planlegge og ivareta fotballgruppas drift, herunder:
 • Innkjøp av nødvendig utstyr
 • Organisering/bestilling av treningstider
 • Rekrutteringsarbeid, med særlig fokus på trenere og dommere
 • Administrering av FIKS, inkludert opplæring av trenere/oppmenn
 • Tilrettelegge for nettbasert informasjon på idrettslagets nettside
  • Stå for fotballgruppas daglige ledelse
  • Oppnevne komiteer og utvalg etter behov, og utarbeide instruks for disse. Eksempelvis: foreldreutvalg, dommerkoordinator

Økonomi

Foreløpig tillagt hovedstyrets kasserer

Regler for våre lag

Retningslinjer og forventninger til foreldre/foresatt:

 • Respekter klubbens arbeid. Det er frivillig å være medlem av Dristug, men er du med følger du våre regler
 • Engasjer deg, men husk at det er barna som driver idrett – ikke du
 • Respekter treneren, hans/hennes arbeid og anerkjenn ham/henne overfor barna dine
 • Lær barna folkeskikk. Gå foran som et godt eksempel
 • Lær barna å tåle både medgang og motgang
 • Motiver barna til å være positive på trening
 • Vis god sportsånd og respekt for andre.
 • Ved uenighet snakker du med den det gjelder – ikke om
 • Husk at det viktigste av alt er at barna trives og har det gøy!

Foreldrevettregler er viktig at foreldre/foresatte er kjent med. Følg linken under.

http://www.fotball.no/Documents/PDF/2011/Breddefotball/NFF-Foreldrevettregler.pdf

Retningslinjer og forventninger for utøvere

Som utøver skal du bidra med:

 • Raushet overfor medspillere, motspillere, trenere og dommere
 • Gode holdninger
 • Respekt for alle en omgås
 • Lojalitet mot klubb og trenere
 • Stille opp for hverandre
 • Være ærlig overfor trener og andre utøvere.
 • Stille på treninger og stevner en har forpliktet seg til
 • Vise engasjement
 • Stolthet av sin egen innsats.
 • Ansvar for miljø og trivsel.
 • Opprettholde nulltoleranse for mobbing

Retningslinjer for trenere

Trenere skal bidra til:

 • Opplevelse av mestring, utvikling av selvstendighet og tilhørighet for utøveren
 • Positive erfaringer med trening og konkurranse
 • Å fremme et godt sosialt miljø, lagånd og vennskap
 • Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere, ledere og foreldre
 • Vær et godt forbilde
 • Møt presis og godt forberedt til hver trening
 • Som trener er du veileder, inspirator og motivator
 • Bry deg litt ekstra og involver deg i utøverne dine
 • Bli kjent med utøvernes individuelle mål og opplevelser av treningen
 • Søk å utvikle selvstendig vurderingsevne hos utøveren
 • Vis god sportsånd og respekt for andre
 • Vær bevisst på at du gir alle utøverne oppmerksomhet
 • Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter

Treningen skal være preget av:

 • God planlegging og målrettet plan
 • Progresjon i opplevelser og ferdigheter
 • Stadig nye utfordringer slik at utøveren flytter grenser
 • Effektiv organisering
 • Saklig og presis informasjon
 • Kreative løsninger
 • Fleksibilitet ved problemløsning
 • Som trener er du ansvarlig for god kommunikasjon

Retningslinjer for aktiviteter – barn/unge

Fotballgruppas aktiviteter skal være forankret i NFF sitt verdigrunnlag. NFF har sammenfattet dette i brosjyren «Barnefotball – verdier og virkemidler».

Fair Play

Dristug fotball følger fotballens Fair Play-regler

Ordensregler for spillere og trenere på reise

Klubbens generelle regler gjelder.

Dommere

Der hvor kretsen ikke har satt opp dommer er det det enkelte laget som er ansvarlig for å finne dommer til hjemmekampene. Aldersklasse 7-12 år kan benytte foresatt eller andre bekjente som dommer.

Førstehjelpsutstyr

Alle lag/trenere skal ha tilgang til førstehjelpspakke med tilpasset innhold. Denne skal være tilgjengelig både på kamp og under trening.

Fasiliteter

Vi har mulighet til å trene på kunstgresset ved Åmlihallen, i Åmlihallen og i gymsalen til Åmli skule.

 

Trimgruppa

Visjon

Trimgruppa skal legge til rette for organisert og uorganisert aktivitet for bedre folkehelse.

Holdninger

Alle er velkomne til å delta på det nivået de er.

Mål

Glede av aktiviteten

Trives blant deltakerne

Oppleve mestring og bedre helse

Gi et variert tilbud av aktiviteter både sommer og vinter.

Styrets funksjoner og sammensetning

Styrets sammensetning: Leder og 2 styremedlemmer. I tillegg sitter en person fra hvert aktivitetstilbud.

Styrets oppgaver fordeles internt blant styrets medlemmer.

 • Planlegge og ivareta trimgruppas drift, herunder
  • Innkjøp av nødvendig utstyr
  • Organisering og drift av aktiviteter og anlegg.
  • Organisering/bestilling av treningstider
  • Tilrettelegge for nettbasert informasjon på idrettslagets nettside.
 • Stå for trimgruppas daglige ledelse.
 • Oppnevne komiteer og utvalg etter behov og utarbeide instruks for disse.

Som leder har man et overordnet ansvar og tilleggsoppgaver.

 • Innkalle til møter i trimgruppa
 • Stille på møter i hovedstyret og rapportere om gruppens aktiviteter.

Økonomi

Ansvar for tildelt budsjett.

Retningslinjer og forventninger for deltakere i gruppens aktiviteter:

Som deltaker skal du bidra med:

 • Gode holdninger
 • Respekt for alle en omgås
 • Ansvar for miljø og trivsel
 • Opprettholde nulltoleranse for mobbing
 • Delta på gruppens dugnader

Retningslinjer for aktivitetsledere

Aktivitetslederne skal bidra til:

 • Opplevelse av mestring
 • Å fremme et godt sosialt miljø og vennskap
 • Samarbeid og god kommunikasjon med andre trenere og ledere
 • Være et godt forbilde
 • Som aktivitetsleder er du veileder, inspirator og motivator
 • Enhver utøver eller gruppe skal utfordres til å utvikle sine ferdigheter

Aktivitetstilbud:

 • Gubbetrim - 1 dag i uka i perioden 1/10 – 15/4
 • Basket - 1 dag i uka i perioden 1/10 – 15/4
 • Badminton - 1 dag i uka i perioden 1/10 – 15/4
 • Vedlikehold og drift av løypenett.
  • Vedlikehold i sommerhalvåret
  • Skiløypekjøring i perioden 15/12 – 1/4

 

Revidering/oppdatering

Styret har fullmakt til å oppdatere klubbhåndboka og sportsplanene underveis.

Det orienteres om klubbhåndbok med sportsplaner på hvert årsmøte.

IL Dristug, v/leder Trine Krossbekk Agersborg, Skytehusrabben 6, 4865 ÅMLI

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift