Forus og Gausel IL

2. Målsetting

2. Målsetting

FGI skal gi et kvalitetstilbud til alle som ønsker å spille fotball eller håndball  i bydelen, uavhengig av talent, ambisjoner, alder og kjønn.

  • FGI skal være klubbstyrt basert på felles retningslinjer på tvers av lagene både sportslig og administrativt.
  • FGI skal tilby et trygt og inkluderende miljø tuftet på grunnverdiene til Norges Idrettsforbund der alle er velkomne uavhengig av religion, etnisk bakgrunn eller legning.
  • FGI skal gi et differensiert tilbud tilrettelagt den enkelte spillers ferdighets- og ambisjonsnivå
  • FGI skal tilby et faglig og sosialt attraktivt miljø for trenere og ledere med fokus på trivsel, kvalitet og utdanning.
  • FGI skal konkurrere med andre klubber på banen men i størst mulig grad legge til rette for gjensidig samarbeid m.h.t. faglig- og administrativ utvikling.
  • Knudamyrå med klubbhuset Knudepunktet skal være et tilgjengelig og åpent samlingspunkt for alle i bydelen.
  • FGI skal tilrettelegge for og motivere til uorganisert aktivitet.
  • Klubben vil aktivt formidle sine HMS-mål og vil til enhver tid ha fokus på at  medlemmene skal ha et så trygt og sikkert idrettstilbud som mulig.
  • Fair Play representerer en kjerneverdi for FGI og klubben skal jobbe aktivt med å formidle Fair Play- holdninger. De voksne skal være gode rollemodeller for barn og ungdom.
  • FGI skal ha sunn og økonomisk drift. Det er et mål å kunne ha et overskudd for å kunne møte fremtidige vedlikeholdsbehov.

 

Klubben som sjef

Hensikten med handlingsplanen er å prioritere og vise aksjonene og planene som er de viktigste for å nå klubbens målsettinger.

Det vil være en styrke at FGI Fotball sin klubbaserte handlingsplan er i tråd med satsningsområdene til NFF/RFK.

FGI Fotball har besluttet å bruke NFF/RFK’s  - Klubben som sjef  - også som klubben sitt hovedsatsningsområde i handlingsplanperioden.

Klubben som sjef betyr at alle spillere og lag får likeverdige forhold basert på felles administrative og sportslige retningslinjer. Klubben skal utvikles basert på verdigrunnlaget til NFF og klubben skal være sentral i lokalmiljøets samfunns- og verdiarbeid.

         
  Forus og Gausel Idrettslag og Fotball
Besøksadresse:
----<img data-cke-saved-src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" "="">---- Forus og Gausel Håndball
Besøksadresse:
 
         
  Klubbhuset Knutepunktet   Gautesetehallen  
  Ulsbergbakken 61   Heddeveien 145  
  4034 Stavanger   4034 Stavanger  
         
  Tlf: 936 04 785   Tlf: 51 80 10 74  
  (kartlink)   Tlf: 936 04 785  
------------     (kartlink)

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift