Forus og Gausel IL

3. Verdier

3. Verdier

3.1 Aktivitetsverdier

Trygghet
Aktivitetene skal foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet og hvor klubben tilkjennegir klare holdninger og retningslinjer

Glede
Glede skal prege all aktivitet på alle nivå – trening, konkurranser og sosiale aktiviteter

Respekt
Alle skal møtes med samme respekt uansett rolle eller arena

Likeverd
Alle er like mye verdt og skal få et likeverdig tilbud innen fotball
 
 
3.2 Organisasjonsverdier

Deltakelse og involvering
Alle medlemmer skal ha mulighet for å delta i beslutningsprosesser

Lovstyring
Styringen av FGI Fotball skal være forutsigbar med grunnlag  i vedtatte lover og regler

Likebehandling og inkludering
Sikre at medlemmene blir behandlet på en rettferdig og inkluderende måte

Åpenhet
FGI Fotball sine prosesser og beslutninger skal være åpne for innsyn

Tilbakemeldinger
Tilrettelegge for god dialog og rask respons på henvendelser

 

3.3 Formidling av verdigrunnlag

Det skal gjennomføres fellesmøter for støtteapparatene (trenere og ledere) før oppstart av hver sesong. Det gjennomføres ett møte for barnefotballen, ett for ungdomsfotballen og ett for seniorfotballen. Hensikten med møtene er å sikre en felles møteplass for alle tillitsvalgte rundt lagene minst en gang i sesongen hvor klubbens verdier, holdninger og praksis blir formidlet og diskutert.

 
Alle lag skal hvert år i forkant av sesongen gjennomføre spillermøte og foreldremøte der klubbens verdigrunnlag bli formidlet og diskutert.
 
Klubbens verdigrunnlag skal formidles på alle fellesmøter i klubb-regi der dette er naturlig.

         
  Forus og Gausel Idrettslag og Fotball
Besøksadresse:
----<img data-cke-saved-src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" "="">---- Forus og Gausel Håndball
Besøksadresse:
 
         
  Klubbhuset Knutepunktet   Gautesetehallen  
  Ulsbergbakken 61   Heddeveien 145  
  4034 Stavanger   4034 Stavanger  
         
  Tlf: 936 04 785   Tlf: 51 80 10 74  
  (kartlink)   Tlf: 936 04 785  
------------     (kartlink)

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift