Lura IL

Rydding / renhold - 2018

Rydding / renhold - 2018

 

2018

Stadion

Kunstgress

Ballbingen

15/1 – 28/1

-

-

 

29/1 – 11/2

-

-

 

12/2 – 25/2

-

-

 

26/2 – 11/3

J2005

G2005

G/J2011

12/3 – 25/3

DSA

J2007

 

26/3 – 8/4

Påske

Påske

Påske

9/4 – 22/4

DSA

J2008

G/J2012

23/4 – 6/5

MSB

J2009

 

7/5 – 20/5

AFB

G / J 2010

 

21/5 – 3/6

MJR / G2002

Old boys

 

4/6 - 17/6

G2003 / G2004

G2009

G/J2011

18/6 - 1/7

MSA

AFB

 

13/8 - 26/8

MSA

AFB

G/J2011

27/8 - 9/9

G2003 / G2004

G2008

 

10/9 - 23/9

MSB

G2007

 

24/9 - 7/10

J2005

G2006

G/J2012

8/10 – 21/10

MJR / G2002

G2005

 

22/10 – 4/11

MJR / G2002 / G2003 / G2004

Old Boys

 

5/11 – 18/11

AFB

FFO

 

19/11 – 2/12

MSA / DSA

FFO

G/J2012

* = mangelfull/Dårlig/ikke – ryddet

 

Etter hver trening / kamp er laget selv ansvarlig for at det ryddes på den banedelen som laget benyttet.

1) Alle ”små søppelbøtter” skal tømmes i den sentrale ”nedgravde søppelbeholder".

2) De ”små søppelbøttene” skal ilegges ny plastpose som hentes i "innbytterbua", der er også nøkkelen til beholderne .

3) Dersom den nedgravde søppelbeholderen skal tømmes skal dette rapporteres til anleggsansvarlig

4) Feiing på asfalten rundt banene kan være påkrevet ! Gjelder ikke ballbingen

5) Glasskår, tyggegummi, plast, sigarettsneiper, tape, steiner, griener, snus etc. skal fjernes !

6) Klær og/eller avlagt tøy skal henges inn i innbytterboden på de oppsatte "kleshengere".

7) Rydding innbefatter også at dette gjøres utenfor gjerdet

8) Dårlig rydding medfører ny rydding - straks - før neste lag starter sine uker.

9) Det skal ryddes minst TO ganger per uke - spesielt etter seriestart

10) Send email dersom det mangler utstyr

11) Nøkkelen for tilgang til nedgravd container henger i en kule av kork i innbytterbua. Der tømmes all søppel. Nøkkel til innbytterbua skal være tilgjengelig i kiosken, men alle lag skal ha hver sin nøkkel til denne.

12) Etter hver hjemmekamp påhviler det hjemmelaget ekstra ansvar for å rydde. Også på GJEST og HJEMME innbytterbenk

13) De ukene/dagene kiosken er åpen kan det bli påkrevet ekstra ryddeinnsats.

14) Det er ethvert lags ansvar å følge med på klubbens nettside med hensyn på turnus.

15) Dersom nedgravd container er full, kan dette meldes til Sandnes kommune ved å klikke her. Meld også gjerne ifra til daglig leder om dette.

Ballbingen) Rydding av søppel innen ballbingen og i den umiddelbare nærhet.

Dersom de enkelte lagene IKKE rydder etter treninger / kamper vil dette bli tatt opp med de som sist "var på banen".

 

Eventuelle mangler/feil meldes her

 

 

 

Lura IL
Klubbhuset, Prinsensvei 7, 4315 Sandnes
Postboks 1071, 4391 Sandnes

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift