Bøler IF

Rutiner kiosk/billettsalg

Rutiner kiosk/billettsalg

Det er vanlig å ha to personer i kiosken og en som har billettsalg. Rutinebeskrivelser for oppstart og avslutning av kiosk og billett, ligger i hallen. Her er også beskrivelser for oppgjør.

Ved normale helgearrangement tar de tre vaktene på kiosk og billett med vaffelrøre, se egen lenke i menyen for oppskrift og anbefalt mengde.

Vurder selv om dere har åpen kiosk ved mindre arrangemenet som enkeltkamper. Dere kan da for eksempel lage kaffe og sette ut litt brus, sjokolade etc på bordet ved inngang til tribunen (der dere selger billetter).

Høst 2016: Ny rutine for betaling til dommere:

NHF Region øst har denne sesongen innført nye rutiner for godtgjørelse av dommere. Alle dommere skal nå få dommerhonorar overført bankkonto, og ingen dommere skal ha kontant betalt i hallen lenger. 

Dommerhonoraret skal overføres i løpet av 5 dager, og for å overholde dette kravet har Bøler Håndball etablert følgende rutine:

  • Dommerregninger leveres billettselger
  • Billettselger kontrollerer at regning er fullstendig og leselig utfylt og signerer på at regningen er mottatt (ALT skal være leselig utfylt, men navn, dato, kontonummer er spesielt viktig).
  • Dommerregningene legges i billettsalgets pengeskrin, og dette låses inn i skapet som vanlig ved avslutning. 
  • Dommere kan også sende regning i etterkant på epost til boler@ronhandball.no. I så fall trenger ikke billettselger gjøre noe. 

Regningene vil etter arrangement hentes og oversendes kasserer for utbetaling til dommere. Dommerkontakten vil gjennomgå alle regninger i ettertid og følge opp dersom regningene er feil utfylt.  

Bøler IF
Postboks 4 Bøler, 0620 Oslo
post@bolerif.no

Haraløkka Idrettsanlegg, Bølerlia 161, 0689 Oslo
    Bøler Flerbrukshall, Utmarkveien 4, 0689 Oslo

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift