Langhus IL Håndball

Vaktliste

Vaktliste

Vaktlisten vil du finner som vedlegg opp til høyre når den er klar
Vaktlisten blir sendt ut til laglederne tidlig i desmber.

NB: Barn skal ikke ekspedere ved utsalgsstedene, ev. kun hjelpe til med påfyll og flytting av varer.

​Det er dere som vakter, som er vårt ansikt utad og gjør at lag og dommere ønsker å komme år etter år for å oppleve denne håndballfesten i romjulen.

Dere gjør en kjempe jobb, ingen cup uten dere.

NB! TIL SEKRETARIATSVAKTER, ta med lader til mobil.
Alle som sitter i sekretariat (Langhushallen/Stil Arena) må laste ned Profixio App  (Profixio TX) på sin mobil til resultatregistrering.

Oppmøte Langhushallen, kjøkken - alle vakter
NB! Viktig å sjekke oppmøtetid for din vakt
Om det blir korrigeringer innad i laget, må disse meldes fra om så raskt som mulig.
Når du kommer på vakt er det felles info. i Langhushallen, kjøkken. 
Alle som er på vakt skal ha på vest og arrangørbånd på armen.
Vaktsjef som er på vakt informerer og du blir krysset av som ankommet.

Har du vakt i foajeen eller servering, så er det gruppeansvarlig som har ansvar for tildeling av arbeidsoppgaver.
Viktig å få med seg informasjon fra første vaktlag om du har siste vakt.

Ved vaktslutt
Når vakten er ferdig skal du bli krysset ut av vaktsjef og informasjon fra din vakt økt videreformidles til den som tar over vakten etter deg.
Ikke gå før du er sikker på at oppgaven er overført – og at det har kommet noen på vakt.
Forberedes og klargjøres på morgenen og ryddes ned og klargjøres ved dagens slutt
Siste vaktøkt er ferdig når hallen er ryddet og klargjort til neste dag – dette gjelder for alle vakter. Ikke gå før vaktsjef gir beskjed.
De som har siste vaktøkt 30. desember kan ikke forlate hallen for hele anlegget er ryddet!

Dersom noen skulle være syke eller ikke kan delta på sin vakt må de selv finne noen som kan ta deres vakt – eventuelt ta kontakt med sin lagleder.
Ved manglende oppmøte vil vedkommende bli kontaktet, deretter lagleder. Det er laget v/lagleder som er ansvarlig for at lagets tildelte vakter dekkes opp.

Innlevering av KAKER:
De som skal levere kaker levere disse i Langhushallen, Kjøkkenet den dagen laget deres spiller til kl. 9.00.

Alle som er på vakt vil få utdelt festivalbånd – som viser at dere er på vakt – dette skal være synlig.
Matservering til vaktene er som følge: 1 varmmat el. 1 baguett – kaffe/te – 1 drikke.

Offisiell hjemmeside for Langhus IL håndball

Postboks 37, 1403 Langhus

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift