SK Sprint-Jeløy

Støttepasningen

Støttepasningen

Om ordningen
Styret i Sprint Jeløy ønsker å oppmuntre til engasjement og økt aktivitet. Gjennom STØTTEpasningen vil vi gi tilskudd som fremmer det helhetlige tilbudet i Sprint Jeløy.

Om STØTTEpasningen:

 • Hensikten er å stimulere til nye aktiviteter og tiltak for klubbens medlemmer.
 • I utdelingen vil følgende bli vektlagt:
  • Aktiviteter/tiltak som fremmer klubbens visjon og verdier
  • Nytenkning og kreativitet
  • Å nå nye målgrupper
  • Å få engasjert nye frivillige
 • Søknadsfrist to ganger i året:
  1. september og 1. mars, med utdeling senest innen 1. oktober og 1. april.
 • Det gis støtte på inntil 20 000 kroner per prosjekt. Det vil ved hver søknadsrunde bli delt ut inntil 50 000 kroner.
 • Det er styret i KFUM-kameratene som beslutter hvilke prosjekt som skal gis støtte, og størrelsesorden på støtten.
 • Alle formål kan søke om tilskudd fra STØTTEpasningen, men det er en forutsetning at søker er medlem i KFUM-kameratene.
 • Det er ikke en forutsetning at det søkes om støtte til fotballrelatert aktivitet.
 • Søker kan være enkeltpersoner, lag eller grupper.
 • Søker som får innvilget støtte skal avlevere en kort skriftlig rapport etter gjennomført aktivitet/tiltak.
 • Midler som klubben får inn gjennom Norsk Tippings ordning med Grasrotandelen vil gå inn som en del av denne ordningen.


Hva legges det ellers vekt på?
Vi ønsker at midler skal gå til aktiviteter/tiltak som har verdi over tid og kommer mange til gode. Vi ser etter prosjekter som gir langvarig nytte, heller enn kortvarige arrangementer.

Vi ønsker med STØTTEpasningen å utløse gode krefter. Vi ønsker å støtte tiltak som skaper aktivitet, tilhørighet og stolthet til Sprint Jeløy. Synliggjør derfor gjerne frivillig engasjement og dugnadsvilje i søknaden.

SØKNADSSKJEMA

Søker:
E-post:
Kontonummer som tilskudd evt skal overføres til:

Hva søkes det om penger til – aktivitet/tiltak:
A)       Kort om aktivitet/tiltak
B)        Målgruppe
C)        Sted for aktivitet/tiltak
D)       Tidspunkt for aktivitet/tiltak

Søknadssum:

Helt konkret hva skal pengene gå til:

Hvor stort budsjett er det totalt på aktivitet/tiltak:

Hvorfor skal akkurat du/dere få tilskudd?

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift