Forus og Gausel IL

Samfunns- og verdiarbeid

Samfunns- og verdiarbeid
 • Verdier
  Klubben skal basere sin drift og aktiviteter på fotballens verdigrunnlag og utarbeide et eget verdisett.
  Dette er beskrevet i fotballavdelingen sin handlingsplan. 
   
 • Hjemmekampen
  Klubbens hjemmekamper skal gjennomføres etter NFFs retningslinjer.
  Dette er beskrevet i Oppmannshåndboken.
   
 • Retningslinjer for barne- og ungdomsfotball
  Klubben skal dokumentere at aktiviteten følger NFFs retningslinjer for barne- og ungdomsfotball. 
  For dette punktet henvises det til Sportsplanens  og spesielt punkt 4.2 og 6.2. Disse punktene beskriver retningslinjer for spilletid, differensiering og topping er angitt i sportsplanen. Punkt 8.3 beskriver retningslinjer for hospitering. 
   
 • Årlig møte
  Klubben skal avholde et årlig møte om verdier, retningslinjer, Fair play og ett tema fra «trygge rammer».
  I FGI Fotball sin handlingsplan pkt 3 Verdier, står det beskrevet hvilke møteplasser som brukes for å formidle verdigrunnlaget (pkt 3.3)
   
 • Politiattest
  Klubben skal bekrefte at alle med relevante verv har levert gyldig politiattest.
  Daglig leder har ansvar for håndtering av politiattester i FGI.
  Mer informasjon om politiattester 
   
 • Skader og forsikring
  Klubben skal informere om NFFs råde for skadeforebygging og forsikringsordninger. NFFs utvidete individuelle forsikring skal være kjent for foreldre og spillere. Alle lag skal ha et førstehjelpsskrin på trening og kamp.
  Mer informasjon om skader og forsikring
   
 • Trygge rammer
  Klubben skal velge ut ett tema årlig og gjøre medlemmene kjent med temaet og utarbeide og implementere retningslinjer.

  Trygge Rammer i FGI Fotball 2016

  Styret i FGI Fotball ønsker å jobbe med tema Alkohol og ungdom i 2016. Vi ønsker også å videreføre arbeidet med Trafikksikkerhet som var tema i 2015, for hele klubben.

  Vi har gode erfaringer med hvordan vi organiserte arbeidet med Trafikksikkerhet i 2015, og vi vil bygge videre på samme modell (lagmøter, foreldremøter, en eller flere aksjoner, informasjon via FB og internettside samt e-poster).

  Det blir gjennomgang av tema med samtlige lagledere og trenere forut for sesongen 2016. Tema skal omhandles på alle foreldremøter forut for sesongen 2016. Det vises til oppmannshåndboka som utgangspunkt for trafikksikkerhetstema (hele klubben). Vedrørende alkohol og ungdom skal FGI Fotball ta utgangspunkt i brosjyren om "Alkohol og Fotball".

  http://www.fotball.no/Documents/PDF/2011/Breddefotball/NFF_alkohol_fotball_brosjyre.pdf

  Forberedende møter før turneringer skal også ta opp tema om ungdom og alkohol.

  Leder FGI Fotball er ansvarlig for at planen gjennomføres.

         
  Forus og Gausel Idrettslag og Fotball
Besøksadresse:
----<img data-cke-saved-src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" "="">---- Forus og Gausel Håndball
Besøksadresse:
 
         
  Klubbhuset Knutepunktet   Gautesetehallen  
  Ulsbergbakken 61   Heddeveien 145  
  4034 Stavanger   4034 Stavanger  
         
  Tlf: 936 04 785   Tlf: 51 80 10 74  
  (kartlink)   Tlf: 936 04 785  
------------     (kartlink)

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift