Rælingen FK

Lagleders ABC

Lagleders ABC

Nyttig for lagleder i Rælingen FK


Lagleder har ansvaret for all økonomi vedr. laget. Det skal sendes inn bilag hver gang man betaler i nettbanken via doc.senter
(se brukermanual høyre side).
Laget får regnskap hver 3 mnd. eller ved behov.

Lagleder skal lage budsjett å sende klubben innen utg. av nov.
Refusjonsskjema sendes klubben ved bevhov.

Lagets konto er pr. definisjon klubbens penger, men laget står fritt til å bruke av disse til aktiviteter rundt laget.
Her kan man også ta inn eventuelle foreldreinnbetalinger. Lagene som ønsker det får også vipps.


Sponsorinntekter eller dugnader laget selv skaffer tilveie skal fakturerer gjennom klubben. Send inn fakturaadresse og tekst og beløp så faktureres dette via regnskapssystemet. Pengene vil føres rett inn på lagskonto. Husk at gave er mva-fritt, mens sponsor som krever gjenytelse (typ reklame på tøy) er mva. pliktig. Viktig at dette opplyses om både til sponsor og klubb.

Bilag skal scannes inn fortløpende til doc.senter via løsningen VB-online. Her kan pc/mac, smart-telefon benyttes.

Husk å skrive navn på laget og avdelingsnr (lagets avdeling i klubben) før dere skanner og sendes inn. Klubben sender ut brukernavn og passord. Laget vil etter hvert også få tilgang til lagets eget regnskap.

Trykk her for login

Det skal ikke under noen omstendigheter brukes private lagkasser.
 

DOMMERREGNINGER:
Skal fylles ut og attesteres lagleder.
5er og 7er opp til og med 12 år, betales ut i kiosken, MEN det er lagleders ansvar å påse at dommerregning er riktig utfylt.
Fra 13 år er det overføring via bank. Dommerregning fylles ut av dommer, og attesteres lagleder. Påse at dommeren fyller ut korrekt adresse ved reiser.
Sendes til dommer@rfk.no for betaling. Pengene skal være på dommers konto innen 7 dager, så det er fint om dere sender inn fortløpende. Kan også legges i postkassen utenfor klubbhuset.
Se her for eksempel dommerregninger og elektronisk dommerregning for nedlastning.

 


 

 

    Rælingen Fotballklubb
Postboks 1, 2025 Fjerdingby
Kontonummer: 1286.50.10115
Org nr 974 815 028

dagligleder@rfk.no
www.rfk.no

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift