Forus og Gausel IL

Plan for økonomistyring

Plan for økonomistyring

Forus og Gausel IL er et fleridrettslag med en håndball og en fotballavdelingen. Fotballavdelingen står for ca 3/4 av medlemsmassen. Klubbens budsjett vedtas på årsmøte, og er delt opp i avdelingsvise budsjetter. Både inntekter og utgifter følger normalt prinsipielt fordelingen av medlemmer (3:1). Det er en økonomiansvarlig i Hovedstyret. Leder av fotballgruppa er ansvarlig for økonomi i fotballgruppa. Dette er nedfelt i hans instruks. Vedkommende har også fullmakt til å attestere fakturaer i fotballgruppa. Økonomiansvarlige i hovedstyret og avdelingene mottar månedlige oversikter over økonomien fra regnskapsfører. FGI har god kontroll på sin økonomi. Omsetning ligger på ca 7 milioner og regnskap viser generelt at klubbens driftes i null hvert år. 

         
  Forus og Gausel Idrettslag og Fotball
Besøksadresse:
----<img data-cke-saved-src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" "="">---- Forus og Gausel Håndball
Besøksadresse:
 
         
  Klubbhuset Knutepunktet   Gautesetehallen  
  Ulsbergbakken 61   Heddeveien 145  
  4034 Stavanger   4034 Stavanger  
         
  Tlf: 936 04 785   Tlf: 51 80 10 74  
  (kartlink)   Tlf: 936 04 785  
------------     (kartlink)

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift