Mjølfjell

Om Mjølfjell

Om Mjølfjell

Dyreliv

Her er en del småvilt av hare, storfugl orrfugl, lirype og fjellrype. I tillegg til den faste bestanden er det elg som vandrer over fra fjellet fra Hallingdal forbi Hallingskeid og ned Raundalen. Her finner de frodig beite om sommeren. Jerven kan nok av og til streife fra andre fjellområder i nord og øst. Jerven vandrer svært langt og har stort leveområde. Det hender at det blir observert store flokker med reinsdyr de østlige omrdene mot Kaldavass og Osaskavlen. Det kan være flokker fra Hardangervidda som har kommet over riksveien.

Det er vel lirypen som blir mest sett av turgåere. Vi ser den ofte mellom bjørketrærne om vinteren. Bjørkeskudd er på den tiden viktig føde. Ved d�rlig v�r graver den seg ned i groper. Vi ser gropene og spor p� kryss og tvers n�r vi g�r p� ski i det �vre skogbeltet. 

Fjellrypen g�r i ett med steinuren p� h�yfjellet. De pr�ver � avlede og spille skadet n�r de har rypeunger. Da er de lett � komme inn p�. Mange hytteeiere g�r p� rypejakt om h�sten. Skudd kan h�res i alle retninger i h�stferien. 

Det er lenge siden det har v�rt skikkelig lemen�r. Dette f�r konsekvenser for annet sm�vilt. Bestandene av b�de rovdyr og rovfugl f�r d�rligere betingelser. Disse m� konsentrere seg om andre sm�gnagere og fugl for � finne nok f�de. Rypekyllinger og egg blir dermed mer utsatt. Gode lemen�r er ogs� gode �r for rypene.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift