Mjølfjell

Dyreliv

Dyreliv

Dyreliv

Her er en del småvilt av hare, storfugl orrfugl, lirype og fjellrype. I tillegg til den faste bestanden er det elg som vandrer over fra fjellet fra Hallingdal forbi Hallingskeid og ned Raundalen. Her finner de frodig beite om sommeren. Jerven kan nok av og til streife fra andre fjellområder i nord og øst. Jerven vandrer svært langt og har stort leveområde. Det hender at det blir observert store flokker med reinsdyr de østlige områdene mot Kaldavass og Osaskavlen. Det kan være flokker fra Hardangervidda som har kommet over riksveien.

Det er vel lirypen som blir mest sett av turgåere. Vi ser den ofte mellom bjørketrærne om vinteren. Bjørkeskudd er på den tiden viktig føde. Ved dårlig vær graver den seg ned i groper. Vi ser gropene og spor på kryss og tvers når vi går på ski i det øvre skogbeltet. 

Fjellrypen går i ett med steinuren på høyfjellet. De prøver å avlede og spille skadet når de har rypeunger. Da er de lett å komme inn på. Mange hytteeiere går på rypejakt om høsten. Skudd kan høres i alle retninger i høstferien. 

Det er lenge siden det har vært skikkelig lemenår. Dette får konsekvenser for annet småvilt. Bestandene av både rovdyr og rovfugl får dårligere betingelser. Disse må konsentrere seg om andre smågnagere og fugl for å finne nok føde. Rypekyllinger og egg blir dermed mer utsatt. Gode lemenår er også gode år for rypene.

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift