Mjølfjell

Klima (under utvikling)

Klima (under utvikling)

Klima

Mj�lfjell ligger innenfor regnbeltet bak de midtre fjellstr�kene av Hordaland. I Bergen er nedb�rsnormalen pr �r p� 2250 mm. P� Kvamskogen er nedb�rsnormalen 3151 mm, mens Mj�lfjell har en nedb�rsnormal p� 1600 mm nedb�r. 

Nedb�rsmengdene �ker fra ytre til midte str�k av Hordaland. Deretter synker det en god del mot Mj�lfjell. Fjellrekker mot s�r og vest beskytter Mj�lfell mot hovedtyngden av nedb�r(data fra DNMI).

P� Mj�lfjell er det relativt varmt sommerklima sammenlignet med fjellstr�k n�rmere kysten. Likeleledes er det kaldere om vinteren. De h�ye fjellene rundt Raundalen beskytter godt. Det gode sommerklimaet s�rger for at skogrensen n�r relativt h�yt. Skogrensen er ca. 1000 m for bj�rk og 750-800 m for furu.

Vi ser at Mj�lfjell nesten tar igjen Kvamskogen om sommeren selv om Mj�lfjell ligger ca.300 m h�yere oppe(Data fra DNMI).

Sn�forholdene om vinteren er mer stabile p� Mj�lfjell. Roligere vindforhold og mer moderate nedb�rsmengder t�rer ikke s� mye p� sn�en ved mildv�rsperioder her som i mer kystn�re fjellstr�k. Dermed bygger sn�mengdene seg ofte opp til over 2 m. Dette gjelder spesielt de �vre delene av hytteomr�dene. N�r nedb�rsfrontene kommer inn fra vest om vinteren f�rer det som oftest til at nedb�ren starter som sn�. Deretter kommer det gjerne en varmesektor der sn�grensen stiger til 1000-1200 m. S� kommer kaldfront med bygenedb�r. Da ligger sn�grensen ofte p� 600 meters h�yde eller lavere. Det hender at sn�dybden blir over 3m. Som her ved Ljosanbotn i mars 2002.

I godv�rsperioder om sommeren er Mj�lfjell mer utsatt for ettermiddagsbyger sammenlignet med ytre str�k av fylket. Til gjengjeld slipper hyttefolket havt�ke og kald nordavind. Da kan det v�re varmere p� Mj�lfjell. N�r h�ytrykk og lavtrykk kjemper mot hverandre hender det ogs� ofte at nedb�rsfrontene ikke kommer inn til Mj�lfjell. Det kan v�re yr og regn i Bergen mens der er bra med sol p� Mj�lfjell.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift