Skiptvet IL

Klubbhåndbok

Klubbhåndbok


Skiptvet IL Fotball gjør et styrevedtak i mai 2015 på at de skal søke Østfold Fotballkrets
om å få være med i prosessen for å utvikle klubben til NFF Kvalitetsklubb.
Denne Klubbhåndboka er en del av dette arbeidet. Klubben sertifiseres
for sitt arbeid 28.05.2016 og er etter dette NFF Kvalitetsklubb.
Dette dokumentet gir rammebetingelser og retningslinjer for klubbens drift og aktivitet.

 

Klubbhåndboka skal være et hjelpemiddel som gir svar på de viktigste spørsmål rundt klubben både for spillere, trenere, dommere, lagledere,
tillitsvalgte, foreldre og andre tilknyttet fotballgruppa. Klubbhåndboka skal brukes aktivt på foreldremøter for å informere medlemmer, foresatte
og spillerne og som informasjon i rekrutteringsarbeidet.

Håndboka skal benyttes til å forstå og kommunisere hva som er viktig i Skiptvet IL, hvem vi er og hvilken målgruppe vi er til for.
Klubbhåndbok med vedlegg er tilgjengelig på klubbens hjemmeside www.skiptvetil.com

Styret har ansvar for håndboken. Den er dynamisk og alle brukere oppfordres til å sende inn forslag til forbedringer på e-post til
skiptvetfotball@outlook.com

Skiptvet IL ble stiftet i 1927 og har undergruppene fotball, ski/sykkel og håndball.

Fotballgruppa organiserer ca. 140 spillere.

Skiptvet IL fotball er først og fremst en breddeklubb for barn, unge og voksne i Skiptvet kommune. Vi skal legge til rette for at spillere trekkes til Skiptvet IL Fotball
og at alle trives og utvikles i klubben. Vi vil jobbe aktivt og målrettet for å gi et tilpasset tilbud til hver enkelt spiller slik at vi beholder flest mulig lengst mulig.
Vår fotballaktivitet skal foregå innenfor rammer der alle opplever trygghet. Det innebærer klare holdninger og bekjempelse av rusmidler, doping, vold, mobbing,
rasisme, diskriminering og bekjempelse av seksuelle overgrep/trakassering. Arbeidsoppgavene til Fotballstyret er først og fremst av administrativ karakter
- generell drift av fotballgruppa. Styremedlemmene har sine ansvarsområder som de følger opp. Styret setter rammer for hvordan fotballgruppa skal drives
og er ansvarlige for å bygge et godt økonomisk fundament. Styret skal, i samarbeid med grupper og komiteer, lede prosjekter og arrangementer som
blant annet cuper og fotballskoler, samt drive generell kvalitetssikring av arbeidet i klubben og har spesifikt ansvar for: vedtak og oppdatering av
klubbhåndboka og alle relevante vedlegg, oppfølging og videreutvikling av ledere og trenere, fordeling av treningstider på klubbens baner, oppdatering
og vedlikehold av idrettsanleggene, rekruttering på alle nivåer.

For mer informasjon vedrørende oppbygging av styret og klubb henvises til organisasjonsplanen.

For å lese klubbhåndboken i sin helhet, se vedlegg.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift