Skiptvet IL

Visjon, verdier og målsetting

Visjon, verdier og målsetting

Formål
Samarbeid og kameratskap gjennom fotball i sunne former.

Visjon
Flest mulig, lengst mulig.
Tilbud til gutter og jenter, på alle nivåer, i nærmiljøet.

Verdier

    Fotball for alle
        Alle skal få et fotballtilbud tilpasset sitt behov, modning og ferdigheter.

    Trivsel 
        Er trygghet + mestring.
        Trygghet er sentralt når man skal trives.
        Mestring er å få til noe alene eller i samspill med andre.

    Fair Play             
        Respekt for hverandre uansett om man er spiller, trener, lagleder     
        dommer eller tillitsvalgt.
        Alle er like mye verdt og skal få et likeverdig tilbud.

    Stolthet             
        Bli assosiert med de solide verdier klubben står for, de flotte anleggene
        klubben har og den trygge og fine bygda vi bor i.


Klubbens overordnede mål
    - Være en breddeklubb.
    - Et godt vedlikeholdt og oppdatert anlegg.
    - Gjennom rett tilbud tilstrebe å ivareta og engasjere flest mulig, lengst mulig.
    - Rekruttere gutter og jenter i nærmiljøet.
    - Skolere og følge opp ledere og trenere på alle nivåer.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift