Skiptvet IL

Spillere født 2006

Spillere født 2006

 

Kontaktinformasjon Spillere født 2006

Tittel Navn Tlf E-post
Trener Lars Christiansen 92 84 82 49 larschr69@gmail.com
Trener Kim Jørgensen 90 79 88 51 kim-joe@online.no
Foreldrekontakt Eirin Solberg 90 14 56 71 hensolb75@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femmerfotball (5 mot 5)
Klubben melder på jevnbyrdige lag på bakgrunn av kretsens retningslinjer.

Organisering:
- Inndeling i lag er fortsatt basert på venner og venninner, men vi differensierer i spilløvelser for mestring og utfordringer.
- Sterkt foreldreengasjement. Det skal være en hovedtrener, en hjelpetrener, en lagleder og en foreldrekontakt.
- Hovedtrener skal ha NFF C-lisens, del 1 Barnefotballkurset.
- Anbefales at hovedtrener har NFF C-lisens, del 2.
- Hovedtrener skal ha Barnefotballkvelden (4 timer). De andre bør også delta på Barnefotballkvelden.
- Foreldremøte vår og høst.

Aktivitet:
- Trening min. 2 ganger i uken, men med tilbud om ekstratrening for de som ønsker.
- Årskullet melder på nok lag, slik at alle får spille minimum en kamp i uken.
- Mest mulig aktivitet, ikke kø.
- Ferdighets- og spilløvelser. For 9-10 åringene spiller vi med maksimalt 4 mot 4 + keepere.
- Årskullet skal benytte utviklingsplan (øktplaner) iht. NFFs skoleringsplan 9-10 år.

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift