Harstad Damefotball

FIKS - rutiner før kamp

FIKS - rutiner før kamp

KAMPER I UNGDOMSFOTBALL OG ELDRE MÅ ADMINISTRERES I FIKS (Fotballens informasjons- og kommunikasjonssystem)

Når laget skal spille en kamp som er lagt inn i FIKS (Serie - Cup) må følgende rutiner utføres.

 1. Lagets tropp må være lagt inn i FIKS. Dette gjøres før sesongstart, og vedlikeholdes gjennom sesongen når spillere kommer til eller forlater klubben.
 2. Den aktuelle kampen velges, og de spillerne fra troppen som skal være med på kampen importeres til den aktuelle kampen.
 3. I det samme skjermbildet importeres også lagleder/trener for den aktuelle kampen.
 4. Dette gjøres likt for hjemme- og bortekamper.

Når vi har hjemmekamp

 1. Rutinetrinnene ovenfor må gjennomføres.
 2. Lagleder/trener må ta utskrift av kampskjema og gi dette til dommeren som er oppnevnt før kampen.. På dette skjemaet står nummer og navn på spillerne som er aktuelle for kampen som skal spilles (det forutsetter at lagene har gjennomført rutinetrinnene så langt). 
 3. OBS! Opprettelse/import av spillere til kampen er ikke mulig å få gjort når tidspunktet for kampstart er passert. Kampen er da låst for endringer.
 4. Etter kampen skal kampskjemaet signeres av begge lagledere og dommer.
 5. Har laget ført opp spillere som ikke spilte denne kampen, skal disse strykes over før signeringen.
 6. Få dommerregning fra dommeren. Sjekk at navn, kontonummer og personnummer er godt leselig og lever regningen videre til styret. Klubben har 10 dager på seg for å få denne betalt.

Dommeren

 1. Etter at kampskjemaet er signert beholder dommeren skjemaet og rapporterer resultat og annet til fotballkretsen. Lagledere har ikke flere plikter i forholdt til dette.
 2. Dommeren er oppnevnt av fotballkretsen.

Omberamming av kamper

 1. Ansvaret for det formelle ovenfor fotballkretsen ligger på klubben som har bedt om utsettelse/omberamming.
 2. Fotballkretsen må så snart som mulig ha beskjed om omberammingen. Dette gjøres via elektronisk skjema på fotball.no. Lenke til skjemaet her. Fotballkretsen har opplyst at de trenger minst 4 arbeidsdagers varsel. Det skal blant annet oppnevnes dommer til den omberammede kampen.

VIKTIG

Dersom du skal ha, men ikke har fått tilgang til FIKS må du kontakte klubben harstad.damefotball@gmail.com  eller Arild Hansen, aharild@gmail.com  tlf. 92400203

Om laget ikke har fulgt rutinene risikerer vi at dommeren ikke dømmer kampen, og at klubben blir ilagt bot fra fotballkretsen.

Sjekk at disse rutinene er gjort i god tid før kampstart. Dette er lagleders/treners ansvar. Om det blir nødvendig kan Arild Hansen, mob. 9240023, bistå for bruk av FIKS.

Harstad Damefotball

Postboks 739, 9487 Harstad

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift