Sarpsborg FK

FEST

FEST

SFK Fotball Etter SkoleTid (FEST)

SFK Fotball Etter SkoleTid (FEST) er en fotballfritidsordning godkjent av Telenor Xtra. Vårt fokus er å være en fullverdig skolefritidsordning med fokus på fotball, allsidig aktivitet, kosthold og leksehjelp. FEST foregår i SFKs anlegg på Kurland, og kan benyttes av barn fra 3. - 6. klasse fra Kurland barneskole, Lande barneskole og Sandesundveien barneskole. 

SFK FEST har åpningstid fra kl. 13.00-16.30 på vanlige skoledager, og fra kl. 08.30 - 16.30 i skolens ferie- og fridager. SFK FEST er stengt i juli måned. Ytterliggere info om åpningsdager står under vedtekter.

Info om plasstilbud, innhold og prising finnes her.


FEST Teamet:

Hovedansvarlig:
Alexander Berglund
478 18 085
alexander@sarpsborgfk.no
UEFA B-lisensiert trener

Ansvarlig kosthold:
Christer Pedersen
Utdannet kostholdsveileder og PT

Lærling:
Vetle Johan Borgaas
Lærling Barne og Ungdomsfaget

Instruktør:
Henrik Bråthen Hultengreen

Ansvarlig pedagogikk/leksehjelp:
Fredrik Hauge
Lærer Kurland Barneskole

Reserve:
Kent Jonas Trinborg

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift