IL Havdur

Politiattester i fotballavdelingen

Politiattester i fotballavdelingen

Se vedlagt instruks til alle over 15 år som har verv/roller hvor man omgås mindreårige i utøvelsen av vervet.

Politiattesten er gyldig i 3 år fra utstedelsesdato. Det betyr at man før 3 år må fremskaffe ny politiattest og fremvise til klubben.
Innhenting av politiattest er gratis.

Havdurs prosess for innhenting av politiattestopplysning til sitt medlemsregister:

Mer informasjon:

Idrettsforbundet har en egen side om politiattest: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Kort oppsummert siterer vi fra idrettsforbundet svar på to sentrale spørsmål:

Hvorfor politiattest?

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger – en ren attest - fra alle personer med oppgaver i norsk idrett som innebærer nær kontakt med og/eller et tillitsforhold til barn

Hvilke forhold fremkommer i en politiattest?

I politiattesten, eller barneomsorgsattesten, fremgår seksualforbrytelser mot barn eller voksne, drap, narkotikaforbrytelser og grov volds- eller ranskriminalitet. Ingen andre straffbare forhold vil fremkomme på denne politiattesten.

 

► Besøksadresse
Eikebergvegen 11, 4054 Tjelta
► Postadresse
Idrettslaget Havdur
Postboks 14, 4054 Tjelta
► Organisasjonsnummer: 983 402 445
► Kontonummer: 3206.20.59043 

► Daglig leder: Anne Nygård
Tlf: 936 07 935 / E-post:
daglig_leder@havdur.no
► Leder hovedstyret: Bernt Høyland
Tlf: 990 90 549 / E-post:
bernt.hoyland@sola.kommune.no
► Leder fotballgruppen: Jon Thomas Bjelland
Tlf: 959 42 271 / E-post: 
leder@fotball.havdur.no 
► Leder håndballgruppen: Reidun Vigdel Ølberg

Tlf:91633367 / E-post: vigdel_olberg@yahoo.no

____________________________________________________________________________________ 
Bli grasrotgiver til Idrettslaget Havdur du også!
Vi vil få 5% av beløpet du spiller for, og det koster deg ingenting.

Send sms Grasrotandelen 983402445 til 2020

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift