NordicCoaches

Informasjon på norsk

Informasjon på norsk

«Ett spennende nordisk samarbeid»

Helgen 27. – 29.januar 2017 arrangeres Nordisk Fotball Trenerkonferanse (NFTK) i Prioritet Serneke Arena i Gøteborg. NFT står bak initiativet til å etablere en ny og spennende møteplass for fotballtrenere i Norden. – Første året har vi plass til maks 300 trenere, og målgruppen vi søker er primært utviklingstrenere, spiller-/talentutviklere, utviklingsledere- og sportssjefer samt trenerutviklere.

Av Ivar Thoresen

Teddy Moen er sentral i arbeidet og kan fortelle at fotballtrenere fra hele Norden (via samarbeidet med de øvrige trenerforeningene) vil bli invitert til konferansen, og at visjonen er å gjøre dette til en av de større trenerkonferansene i Norden.

-Vi tror med en sentral beliggenhet (Gøteborg) i Skandinavia, på en fantastisk arena med ett spennende program, at en slik Nordisk Fotball Trenerkonferanse har en fremtid – med NFT på laget!

Visjonen og samarbeidspartnere

NFT har gjennom mange år forsøkt å etablere en egen møteplass for fotballtrenere i Norden. I januar 2014 arrangerte foreningen i samarbeid med de fem andre trenerforeningene i Norden (Sverige, Finland, Danmark, Island og Færøyene) den aller første «Nordic Football Coaches Conference» på St. Georges Park i England – The F.A. sitt flotte utviklingssenter i Midlands.

-Til tross for en faglig vellykket konferanse, fant NFT det formålstjenlig å legge konferansen på is, inntil man kunne føle seg sikre på at ett slikt arrangement ville være økonomisk forsvarlig å gjennomføre. Det siste året har NFT igjen tatt opp visjonen om å utvikle ett konsept rundt en nordisk konferanse.           

Trenerforeningens daglig ledere forteller videre at man gjennom ett samarbeid med Föreningen Svensk Elitfotboll (SEF – Sveriges svar på Norsk Toppfotball) har fått på plass det fundamentet som behøves for å arrangere en konferanse i Nordens største multisportsarena.

 • Gjennom SEF og TIPSELIT-programmet vil nærmere 100 spiller/talentutviklere gjennom SEF-klubbene (ca. 60 klubber) delta. Sportsdirektør Stefan Lundin i SEF ambisjon er å se NFTK som ett av programmets «obligatoriske» møteplasser gjennom fotballåret.

Sammen med trenerforeningen i de fem andre nordiske landene er det med IFK Göteborg fotbollakademin, Prioritet Serneke Arena, Eurotravel Sports AB og SISU som er samarbeidspartnere i forbindelse med konferansen.

Mange likhetstrekk og samarbeid er viktig

I alle de seks nordiske nasjonene er det en sterk fotballkultur med lange tradisjoner. Sporten ble innført og gjort allmennkjent i landene mot slutten av 1800 tallet av engelske og skotske miljøer (første engelske trener i Norge – profesjonell – kom i 1908!).

 • Helt frem til 70-tallet drev man amatørfotball i hele Norden, men ved innføring av profesjonell fotball i Danmark ved slutten av 1970-tallet, har man gradvis sett at alle landene har kommet etter med innføring av profesjonell fotball. Profesjonaliseringen har også medført flere fotballtrenere som har det som yrke å jobbe i fotball, og spesielt i aldersbestemt fotball, spillerutvikling og sportslig administrasjon har man sett en sterk vekst det siste tiåret i alle landene, forteller Moen.

 

Han legger til at en felles identitet og kultur innen fotball samt nærheten til hverandre, har gjort at det er en stor grad av «samhandling» på en rekke områder innen fotball i Skandinavia. Kanskje mindre fra norsk fotball mot Island, Finland og Færøyene, men også her utvikles relasjonene, sett i lys av velstandsøkning, profesjonalisering og generell interesse for å gjøre mer på tvers av landene.

 • Spesielt på turneringssiden har det vært stor grad av utveksling av spillere, trenere, og ledere, men også innen spillerlogistikk. I norsk fotball har vi også hatt trenere fra Sverige spesielt, men også fra Danmark og Island. Gledelig er det også å se at norske trenere også har fått innpass i Sverige og Danmark.

Hvorfor en slik fotballkonferanse?

Teddy Moen forteller at man gjennom dialogen med de øvrige trenerforeningene i Norden har definert fire sentrale mål for konferansen.

 • MØTEPLASS for nordiske fotballtrenere (målgruppen er spiller- og talentutviklere, primært yrkestrenere)
 • ETU (Etterutdanning av UEFA Pro-, A- og B-lisens trenere – arbeide målrettet for å få dette godkjent av de nasjonale fotballforbundene)
 • ETABLERING (arnested for å starte etableringen av en overbyggende, nordisk trenerklubb/organisasjon)
 • SOSIALT FELLESSKAP («fotballtrenere i Norden» møtes og utveksler kunnskap, erfaring og nettverk)
   

I tillegg vil man jobbe mot følgende delmål gjennom Trenerforeningen.

 • Posisjonering (styrke NFT sin plass i Nordisk fotball)
 • Profesjonen (bidra til å styrke forståelsen og respekten for trenervirket og treneryrket i Norden)
 • Nettverk (øke migrasjonen av trenere i Norden)
 • Medlemmer (rekruttering av medlemmer til trenerforeningene i Norden)
 • Økonomi og marked (styrke den økonomiske plattformen for NFT)

 

Teddy Moen legger til at man på 2000-tallet har sett en stagnasjon i medlemsutviklingen og organisasjonsutvikling i flere av de andre nordiske foreningene, mens NFT har tatt store steg.

- NFT er i dag «storebror» i Norden, og har ved flere initiativer til å styrke det nordiske samarbeidet. På sikt vil også det styrke vår egen forening. Men først og fremst er det viktig at trenerstanden i Nordens jobber sammen, da vi har en felles kultur- og fotballarv som vi bør bringe inn i fremtiden.

----------------------------------------------------------------------

Arenaen for bruk; http://www.prioritetsernekearena.se

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift