Våg FK

Overgangen fra 12 til 13 år - foreldreinfo

Overgangen fra 12 til 13 år - foreldreinfo


Fra barnefotball til ungdomsfotball
Alle spillerne i klubbens 2004-kull, både gutter og jenter, skal neste år opp i 13-årsklassen, og dermed bli en del av ungdomsfotballen.
For å gjøre overgangen fra 7'er fotball i år til 13-årsklassen og 9’er fotball neste år så ”myk” som mulig, arrangerer klubben med god hjelp av 12-års lagenes trenere 9’er treningskamper for Vågs 2004-lag nå i september og oktober. (Se oppsatt plan på samlingene nederst på denne siden) På enkelte av disse samlingene har vi også fått noen av klubbdommerne våre til å dømme på dugnad - rett og slett for å hjelpe til med spillerveiledning i forhold til neste års større baneformat - og innføring i spilleregler i ungdomsfotballen.


Med på dette tiltaket er også to av lagene som før inneværende sesong ble vurdert (av SU) som gode nok til å spille en årsklasse opp. Altså spillere hovedsaklig født i 2005.
Ingen av disse 2005-lagene vil som hel gruppe flyttes opp sammen med 2004-kullet til 13-årsklassen neste år, men enkelte av spillerne (av sportslige utviklingshensyn) vurderes av SU som aktuelle for både hospitering og i enkelte tilfeller kanskje også flytting opp en årsklasse. Vi har allerede god oversikt på alle de 7 lagene som har representert Våg FK i 12-årsklassen denne sesongen, og vil også i den perioden vi nå går inn i følge treningskampene i 9'er fotball nøye, for ytterligere kartlegging av spillere. Neste samling er lørdag 15. oktober, deretter spilles det også 9'er kamper for denne gjengen under klubbens Høstbasar lørdag 22. oktober, før vi planlegger en eller to samlinger til etter Høstbasaren. Kanskje disse legges på en ukedag. Dette kommer vi tilbake til. Alt kommuniseres ut til trenerne på disse lagene - som igjen må oppdatere dere foreldre om disse aktivitene.

Naturlig utvikling
Hovedsakelig dreier dette 9er-tiltaket seg om at spillerne skal få befatning med ny banestørrelse, avstander og dimensjoner som de møter på i neste års 13-års klasse.
Neste sommer (midt i fotballsesongen) vil også spillerne/elevene måtte bytte fra barne- til ungdomsskoler, og på den måten få andre, flere og nye klassekamerater. Det samme skjer i fotballsammenheng, bare noen måneder tidligere, der mindre 7’er lag må slås sammen til større for å danne 9’er tropper. En vanlig og naturlig utvikling, med andre ord.

Differensiering av ressurs- og utviklingsnivå i 2017
I ungdomsfotballen vil spillerne neste år differensieres basert på ferdigheter (både teknisk og taktisk), men også holdninger i form av trenings-/kampoppmøte og ikke minst måten man er tilstede på under trening og kamp vil være gjenstand for vurdering. Dette er en prosess som styres og føres av klubbens sportslige ungdomsledelse, men også G12-trenernes innspill og vurdering av spillerne basert på hva som har skjedd gjennom årets sesong vil bli vurdert.

To utviklingslag i 13-årsklassen
Klubben har de siste årene utarbeidet en policy der vi etablerer en stor utviklingstropp på 13-årstrinnet med ca 30 spillere som trener sammen. Én hovedansvarlig trener med mange assistenter rundt denne hovedtreneren gjør at det alltid er mange trenere på trening. Ut fra denne treningstroppen etablerer vi to kamp-lag som meldes inn i 1.divisjon på våren. Fordelingen av kamptroppene på våren har vært indre og ytre Vågsbygd, noe vi også viderefører i 2017. Fokuset vårt er å kvalifisere begge lagene til 1.divisjonsspill høsten 2017. Hvis bare ett av disse lagene kvalifiserer seg for 1. divisjonsspill på høsten, så differensieres kamp-lagene slik at de beste spiller i 1. divisjon mot de beste lagene, mens de andre representerer mot de nest beste i 2. divisjon. På den måten får vi differensiert kampnivået slik at de fleste opplever så stor grad av mestring som mulig. Den store treningstroppen består ut sesongen parallelt med denne kamptilnærmingen.

Videre etablerer vi én (eller flere) ressurstropp(er) på samme måte som utviklingstropper, og lager kamp-lag i forhold til antallet spillere i denne gruppen. De spiller 2. divisjon på våren. En hovedtrener med flere assistenter blir det her også. Begge disse treningstroppene (både utviklings- og ressurstroppen) skal trene på samme sted og tid (flere ganger i uka) slik at guttene kan ta følge til og fra trening sammen - selv om de spiller på forskjellige lag. Videre vil også noen av øktene bli kjørt sammen. Dette har vi gode erfaringer med fra tidligere år.  

Foreldretrenere - også i ungdomsfotballen
Våg FK, i likhet med alle andre breddeklubber, er fortsatt helt avhengig av et sterkt foreldreengasjement rundt lagene - også i ungdomsfotballen. Det vil si at både trenerroller og foreldrekontakt etc. er roller som besettes av foreldrene. I tillegg opplever vi at det mer enn noen gang er viktig med et sterkt og bredt foreldreengasjement oppover i ungdomsårene. Det skaper trygghet og forutsigbarhet rundt spillernes situasjon på de forskjellige lag. Klubben har de siste årene jobbet mye med dette, og er glad for at det på alle årstrinn (til og med juniorklassen) er minimum 4-8 voksenpersoner i dedikerte roller rundt ungdomslagene våre. Vi oppfordrer dere som har vært med, og dere som enda ikke har hatt roller rundt laget til sønnen eller datteren din i barnefotballen, om å vurdere engasjement rundt lagene også neste år.

Kommunikasjonslinja knyttet til spørsmål rundt disse forholdene er: Ungdomskoordinator Våg FK - Trener/leder - Foreldre/foresatte

Mvh. Våg FK
v/Tor Arne Richstad (ungdomskoordinator)
ungdomsfotball@vagfk.no
 

PS! Foreløpig oppsatte 9'er-samlinger: Lørdag 17. og 24. september. Lørdag 15. og 22. oktober, samt én eller to samlinger til i oktober.

Våg FK

Adresse: Postboks 8071, 4675 Kristiansand

Besøksadresse: Karussveien 9

Telefon: 38 01 59 33

E-post: post@vagfk.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift