SK Sprint-Jeløy

SpareBank1 Jentecup 2018

SpareBank1 Jentecup 2018

 Påmeldingslink finner du HER

 Sprint-Jeløy SpareBank1 Jentecup 2018

INNENDØRSFOTBALL I MOSSEHALLEN FOR 37. GANG!

LØRDAG  13. januar 2018 KL. 08.00 - 22.00

SØNDAG  14. januar 2018 KL. 08.00 - 20.30

Arrangør: Sportsklubben Sprint-Jeløy i samarbeid med: SpareBank1 innbyr til ny, stor fotballfest i Mossehallen lørdag 13. januar og søndag 14. januar 2018. Turneringen spilles på tre håndballbaner med 7er mål og vant rundt hele banen, og er en fartsfylt og morsom turnering. Denne form for fotball stiller store krav til spillernes teknikk, hurtighet og oppfatningsevne. Dette er momenter fotball-Norge er opptatt av å utvikle hos sine spillere. I fjor deltok 140 lag fordelt på 5 klasser. 

KLASSEINNDELING    (KVINNEKLASSEN ER LUKKET FOR TOPPSERIELAG OG 1. DIVISJON)

KVINNER – IKKE TOPPSERIELAG og 1. DIVISJON, JENTER 19, JENTER 15/16, JENTER 13/14, JENTER 11/12

Kvinner    Spillere må ha fylt 14 år ved årets begynnelse (2018)        

Jenter 19     Spillere må være under 20 år, men ha fylt 14 år ved årets begynnelse (tidligst 1999, senest 2003)

Jenter 15/16    Spillere må være under 16 år, men ha fylt 12 år ved årets begynnelse (tidligst 2002, senest 2005)

Jenter 13/14    Spillere må være under 14 år, men ha fylt 10 år ved årets begynnelse (tidligst 2004, senest 2007)

Jenter 11/12    Spillere må være under 12 år, men ha fylt 8 år ved årets begynnelse     (tidligst 2006, senest 2009)

SPILLESYSTEM        Alle Jenter 11/12 lagene får 3 kamper med ca. 1 time mellom kampene.

For øvrige klasser gjelder: Lagene deles i puljer á fire lag. Her møtes lagene til seriespill. De to beste fra hver pulje går videre til sluttspill, som spilles som cup. Hvert lag kan bestå av inntil 12 spillere. Ved kampstart har lagene 5 spillere hvorav en er målvakt på banen, Spesiell innendørsfotball brukes.

PREMIERING        Alle i jenter 11/12-klassen får medalje. For øvrig gjelder:
            De tre beste lagene i hver klasse får pokal og spillerne medaljer. Tapende semifinalist blir nummer 3.

PÅMELDING        Innen 25. november 2017 til 

            https://www.profixio.com/reg/sparebank1-jentecup-2018
            e-post: jentecup@sprint-jeloy.no

            Påmelding mottatt bekreftes fra jentecup@sprint-jeloy.no

            Påmeldingslink finner du HER

PÅMELDINGSAVGIFT    NOK 1200,- per lag innbetalt til konto: 1080 30 05422 innen 25.                 november.
            PÅMELDING ER BINDENDE.
            Vi regner med stor interesse for cupen. For sikker deltakelse, vær             tidlig ute
            med påmeldingen. Lag som ikke kommer med, vil få melding om             dette innen 15. desember. Kampoppsettet vil bli sendt ut innen              29.12.2017.

INNKVARTERING    I gymsaler eller klasserom. Pris kr 100,- per spiller per natt bes innbetalt til
            bankkonto 1080 30 05422
            Gratis overnatting for inntil 3 ledere per lag.

GODKJENNELSE        Cupen er godkjent av Østfold Fotballkrets.

 

SPILLEREGLER FOR SPAREBANK1  JENTECUP 2018 I MOSSEHALLEN

    

1.     Hvert lag består av maksimalt 12 spillere. Maks. 5 får delta i spillet samtidig. Spillerbytte kan skje på anvist plass når som helst under spillets gang. 

 

2.     Spilletiden er 1 x 15 min.  I semifinaler og finaler 2 x 10 min.

 

2.1   Spesielle regler for J11/12 som avviker fra NFFs regler og cupreglement:

    •         Det kan ikke settes inn ekstra spiller ved måldifferanse på 4 mål eller mer.
    •         Det praktiseres ikke pressoner.
    •         Det er ikke sluttspill for.
    •         Bevist tilbakespill til egen keeper, hvor denne tar ballen opp med  hendene, er tillatt i alle situasjoner.
    •           4- sekundsregelen gjelder ikke.

 

3.      Avspark foretas av "hjemmelaget", som alltid stiller på banehalvdelen nærmest  tribunen.  Mål kan ikke gjøres direkte fra avspark.  Ved draktlikhet skifter borte laget trøyer.  Vester    kan lånes i sekretariatet.

 

4.     Innkast erstattes med innspark. Motspiller skal være minst 5 meter fra ballen. Det  kan ikke gjøres  mål direkte fra innspark.

 

5.     Corner tas som hjørne innkast.  Ballen kan ikke kastes direkte i mål.

 

6.      Straffespark feltet/målfeltet strekker seg i banens lengderetning 8 m ut fra mållinjen.  Feltets bredde er begrenset av linjer ca. 1,5 m fra sidevantene.  Målvakten får ikke berøre ballen med hånd eller arm utenfor dette feltet.                                                            

 

7.      Straffespark tas fra linjen som avgrenser straffesparkfeltet.

 

8.      Målkast erstatter målspark.  Det kan kun utføres av målvakten som:

         a)  må stå innenfor eget straffesparkfelt,

    b)  må sette ballen i spill innen 6 sekunder,

c)  ikke kaste ballen over midtlinjen uten at den berører gulv, vant eller spiller.   

 

         Ballen er i spill når den har passert straffesparklinjen.  Alle motspillere må være utenfor straffesparkfeltet til ballen er i spill.

 

8.1 Tilbakespillsregelen: 

       Bevisst tilbakespill til egen keeper, hvor denne tar ballen opp med  hendene, er ikke tillatt.

       Det dømmes ind frispark til motparten, på linja som avgrenser straffesparkfeltet .

 

8.2    4- sekunds regelen:

 

Fra det tidspunktet spilleren / laget kan sette ballen i spill og til den blir satt i spill , skal det ikke gå mer enn fire sekunder. Det dømmes indirekte frispark til motstanderne.

 

9.    Når målvakten har ballen i fast grep, kan hun ikke kaste eller sparke ballen over midtlinjen uten at         den berører gulv, vant , spiller, eller berører gulvet utenfor eget målfelt . Gjør hun det, tildeles motstanderen et indirekte frispark fra midtlinjen   

 

     NB: hvis målvakten selv tar ballen med seg (triller på gulvet) utenfor straffefeltet etter redning, kan hun spille over midten.

 

10.  Skulder- og sklitaklinger er ikke tillatt.  Det dømmes direkte frispark.      

            

11. Spillerne får ikke støtte/holde seg i vantet ved nærkamper. Det dømmes 

     indirekte frispark.

 

12.  Motspiller får ikke stå nærmere enn 5 meter ved frispark.

 

13.  Off-side dømmes ikke.


14.  Soning og utvisning av spiller(e) Bedømmelsesgrunner :

 

Gult kort :

Ved tildeling av gult kort gjelder NFF”s regler om forseelser som gir gult kort. Umiddelbar soning 1 min. Om samme spiller får 2 gule kort i samme kamp, regnes det som rødt kort .

 

Rødt kort : 

2 gule + grove forseelser. Utvisning  resten av kampen , men laget kan erstatte den utviste spiller etter 3 min.  Den utviste spiller må forlate området ved vantene 

       

Ved utvisning er det dommerens skjønn som avgjør. Spillere som får rødt kort idømmes karantene for minst en kamp. Juryen avgjør ytterligere forføyninger. Skjer forseelsen i lagets siste kamp i turneringen, vil spilleren bli rapportert til den krets spillerens lag tilhører.

 

15.   Ved utvisning av spiller(e) gjelder forøvrig:

    

Målvakten må bare forlate banen ved grove forseelser, rødt kort. Utespiller soner straffen ved andre  utvisningsgrunner.

Hvis et lag p.g.a. utvisninger kun har 2 spillere igjen på banen og får ytterligere spillere utvist, skal utvist spiller straks forlate banen, men laget kan sette inn en annen spiller. Motstanderen kan da sette inn en ekstra spiller i utvisningstiden.

NB: Det tildeles ikke kort i J11/12. Her skal spiller som gjør forseelsen tas av banen, og ny spiller settes inn.

 

16.  Mål kan gjøres fra hele banen.

 

17.  Fottøy skal være fotball sko / jogge sko uten knotter, såkalt jevn såle.  Sko med sort såle er ikke  tillatt.

 

18.     Om to eller flere kommer på samme poeng etter avsluttet gruppespill, avgjøres plasseringen på følgende måte:

 

       1 - Målforskjell      2 - Flest lagde mål      3 - Innbyrdes oppgjør    4 - Loddtrekning.

 

Poengberegning vil være 3 for seier, 1 for uavgjort og 0 for tap.  Målscore ved walk  over er 0 - 0.  Dersom et lag gir walk over i gruppespillet, og innbyrdes plassering i gruppen skal avgjøres ved målforskjell, skal alle lagets kamper ha målforholdet 0-0.                                     

 

19.   Er resultatet uavgjort etter ordinær tid i sluttspillet, spilles det inntil 3 perioder med "sudden    death" (første målet vinner).  Hvert lag må ta ut en spiller før hver "sudden death preiode" starter.  En spiller på hvert  lag skal være målvakt og ha trøye med avvikende farge.  Hver periode startes med at dommeren dropper ballen. 

 

Innbytte i sudden death er tillatt i alle klasser. 

 

         For øvrig gjelder:

         1. "S-deathperiode" varer maks. 1. min.  Lagene har maks. 4 spillere.

         2. "S-deathperiode" varer maks. 1. min.  Lagene har maks. 3 spillere.

         3. "S-deathperiode" varer maks. 5. min.  Lagene har 2 spillere.

    

Dersom det ikke scores benyttes: Straffespark konkurranse i klassene for kvinner, J19 og J15/16. Og loddtrekning i klassen J13/14.

         

Utvisning gitt spiller i ordinær tid, sones ferdig.

 

20.     Hvert lag skal senest 30 minutter før første kamp levere inn lagoppstilling til MOTTAKELSEN.  Dette  skjer på særskilt skjema.  Det er ikke anledning til å fjerne spillere fra dette skjemaet, men nye kan føres på gjennom hele turneringen inntil skjemaet inneholder 12 - tolv - spillere.  En spiller må være oppført på skjemaet for å være spilleberettiget. 

En keeper kan benyttes på 2 lag i sin klasse.  Hun må være oppført på begge lagoppstillingene og  sekretariatet skal gjøres oppmerksom på det.  For øvrig gjelder:  En spiller kan kun delta på ett av klubbens lag i de innledende kamper.  Før sluttspillet starter kan inntil 2 spillere overføres til et annet lag  dersom dette ikke har benyttet mer enn 10 spillere tidligere.  

 

21  Dersom lag møter til kamp senere enn 5 minutter etter oppsatt tid i programmet, dømmes walk over til motstanderen.

 

22.  Protester må leveres hovedsekretariatet skriftlig senest 15 minutter etter kampens slutt. Kr. 200,- i protestgebyr, som tilbakebetales dersom protesten blir tatt til følge, må innbetales. Juryens kjennelse er endelig, og kan ikke ankes. Fører protesten til ny kamp, startes denne fra "sudden death", dersom  protestgrunnlaget oppsto i et ”sudden deathspill”.                                                    

23.  Hvert lag kan benytte inntil 2 spillere fra annen klubb på prøve i turneringen. Skriftlig tillatelse fra annen klubb må leveres til sekretariatet før dette kan skje. For øvrig er det kun spillere som er spilleklare for klubben etter NFFs lover og regler, som har anledning til å delta i turneringen. Klasseinndeling etter NFFs bestemmelser for 2018. Legitimasjon må kunne fremlegges på forespørsel ved evt. protester. Ved protest på alder må lagledelsen hos de som protestere peke ut hvilke(n) spiller(e) hos motstandere de protesterer på.

 

24.  Dispensasjoner fra aldersbestemmelse av sosialmedisinske årsaker eller mangel på sportslige tilbud gitt av hjemstedskrets eller arrangør godtas, men lagene kan bare ha en spiller med dispensasjon på banen av gangen. Dispensasjoner skal vedlegges lagskjemaet som leveres i mottakelsen, og uoppfordret vise motstanderens lagleder før hver kamp.

 

25.     Forøvrig gjelder NFF´s fotballregler og lover.

 

 

(Reglene er oppdatert september 2017)

     

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift