Stord Fotball

Dommar

Dommar

Dommaransvarleg Per Martin Furevik - per.martin.furevik@kvaerner.com 46831552

Beskrivelse

Rekruttering og oppfølging av dommere er ei kjerneoppgave i klubben. Aktivitetane våre er heilt avhengig av at barn og ungdom inspireres til å bli fotballdommere. Ein spennande og lærerik aktivitet som dommer gir mange en verdifull deltakelse i vår idrett. For å lykkes med rekruttering og den viktige oppfølgingsfasen, er det viktig at klubben legger godt til rette. Dommeransvarlig er en viktig tilrettelegger. Det betyr godt samarbeid med styret i klubben, en bevisst rekrutteringsplan og oppfølging gjennom kurs og dommerforum.

Revideres minimum anna kvart år ? Rev. 0 har gyldighet til 31.12.2019

Oppgåver

1.Dommeransvarlig si viktigste oppgåve er å ha god kontakt og godt samarbeid med: Klubbens dommere og klubbens styre og administrasjon.

Ei tydelig definert rolle inn mot styret er viktig. Ein naturlig plass vil være i sportslig utvalg, og i lagleder/trener møter. Skal og være klubbens kontaktperson opp i mot krets i dommersaker.

2.Skal sammen med styret ha hovedansvaret for å rekruttere og beholde nok dommere i forhold til antall lag.

3.Skal legge til rette for å tilby dommerkurs til dem som ønsker det, og følge opp og veilede disse i kamper saman med veiledere/faddere i krets.

4.Skal ha ansvaret for å tilby dei som har ambisjoner og talent, videre oppfølging og etterutdanning i nært samarbeid med kretsen.

5.Skal saman med klubbleiing ha ansvaret for at dommerne har en naturlig plass i klubbmiljøet på lik linje med spelerne.

6.Skal ha ansvaret for at utstyr til dommerne inngår i klubbens utstyrsavtale.

Skal tilrettelegge treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med klubbens lag,

Kontor dagtid mandag - fredag: telefon 40466206

post@stordfotball.no

Postadressse: Postboks 619 - 5403 STORD

Besøksadresse: Vikahaugane 17 - Leirvik

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift