Ullensaker/Kisa IL

Politiattestansvarlig

Politiattestansvarlig

Rollebeskrivelse: Politiattestansvarlig

Politiattestansvarlig i UllKisa fotball 2. styremedlem. Daglig leder bredde utfører delegerte oppgaver, og rapporterer til 2. styremedlem. Alle ansatte og frivillige som skal utføre oppgaver for idrettslaget, som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal fremskaffe politiattest. Også personer under 18 år skal avkreves politiattest - nedre aldersgrense er 15 år.

Politiattestansvarlig skal:

Politiattestansvarlig skal:

Når vi får inn nye medlemmer med verv i UllKisa som har krav til politiattest skal ansvarlig for politiattest i gjøre følgende:

  • Sjekke med liste over de vi har registrert i klubben med godkjent politiattest om attest er framvist og at den fortsatt er gyldig. Politiattester er gyldige i tre år.
  • hvis ikke vedkommende står på denne lista, skal vedkommende kontaktes om bli bedt om å forevise godkjent attest. 
  • søkere over 18 år kan søke om attest elektronisk på nettet, mens søkere under 18 år må ha søknaden signert av foresatte. 
  • opplyse om saksgang for de som ikke har politiattest
  • politiattestansvarlig legger inn dato for fremvist politiattest i klubbens medlemsregister (hjemmesiden)
  • sørge for at ingen trenere eller lagledere ikke får tiltre før framvist politiattest
  • rapportere status for politiattester 3 ganger pr. år til styret
  • sørge for at de som foreviser politiattest tar attesten får attesten tilbake så snart registreringen er gjort. Det skal ikke oppbevares politiattester hos UllKisa.
  • Søknad om politiattest gjøres elektronisk på følgende link: https://www.politi.no/tjenester/politiattest/Tema_1858.xhtml
  • Sikre at klubbens webside til enhver tid er oppdatert med korrekt informasjon og linker om politiets/NIFs ordninger mht. politiattest

Ull/Kisa IL
Postadresse: Postboks 166, 2051 JESSHEIM
www.ullkisa.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift