Ullensaker/Kisa IL

Treneransvarlig

Treneransvarlig

Rollebeskrivelse: Treneransvarlig

I Ullkisa fotball har vi delt trener ansvar. Det er en funksjon som dekker trenerkoordinator/trenerutvikler fra 13 år og eldre, og en funksjon som dekker trenerkoordinator/trenerutvikler rollen fra 6 – 12 år.

Trenerne er en av de viktigste ressursene klubben har, og det er avgjørende at disse blir tatt godt vare på. UllKisa arbeider for at klubbens trenere skal holde et høyt faglig og pedagogisk nivå! Gjennom dette skal klubbens spillere oppnå en optimal utvikling uavhengig av hvilket nivå spillerne er på aldersmessig og kunnskapsmessig.

Treneransvarliges viktigste verktøy er Ulltråden.

Treneransvarlig skal:

  • Følge opp Ulltråden overfor alle som omfattes av den, og at denne brukes i det daglige arbeidet blant trenerne
  • være klubbtrenernes kontaktperson mot klubben
  • være ansvarlig for å gjennomføre trenerforum
  • følge opp trenere med å motivere til trenerkurs
  • være medarrangør av Barnefotballkvelden sammen med administrativ leder bredde
  • rekruttere trenere
  • være kontaktpunkt mot kretsen i trenerspørsmål
  • arbeide tett med sportslig utvalg om utvikling av trenerne og treningsmetodene
  • basert på overnevnte punkter, foreslå forbedringer og endringer i Ulltråden ved behov.

Ull/Kisa IL
Postadresse: Postboks 166, 2051 JESSHEIM
www.ullkisa.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift