Ullensaker/Kisa IL

Fotballforsikring

Fotballforsikring

Fotballforsikring

IF Skadeforikring er NFFs samarbeidspartner på Fotballforsikringen.

All informasjon om Fotballforsikringen finner du på fotballforsikring.no (https://www.fotball.no/klubb-og-leder/forsikring/)

Generelt

Fotballforsikringen er en kollektiv forsikring fremforhandlet av NFF på vegne av medlemmene.

All kommunikasjon vedrørende Fotballforsikringen vil være elektronisk.

Forsikringsbevis- og vilkår finner du på www.fotballforsikring.no

Det er klubbens ansvar å informere alle sine medlemmer om Fotballforsikringen

Forsikring av barn 0-12 år

IF Skadeforsikring er fra 1. januar 2018 Norges Idrettsforbund sin samarbeidspartner på

Barneidrettsforsikringen.

Barneidrettsforsikringen gjelder opp til den dagen spilleren fyller 13 år. Barneidrettsforsikringen er nå innlemmet i Skadetelefonen og vilkår- og ytelser er forbedret.

Kravet for å være dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring er at tiltaket der skaden oppstår skal være i regi av et idrettslag/klubb.

Lagsforsikring 13-19 år

Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring.

Spillere må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og

kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

Lagsforsikring senior

Det er klubbens ansvar at spillere har gyldig forsikring.

Forsikringspremien for det aktuelle laget må være betalt innen fastsatt frist og spillerne må være registrert som aktive med lagsforsikring i Fotballens Informasjons og kommunikasjonssystem (FIKS) inneværende sesong.

Faktura for lagsforsikring for påmeldt lag senior blir sendt klubbene via e-post fra NFF i mars måned. Betalingsfrist for lagsforsikring senior er 14 dager. Betales forsikringspremien innen fristen vil spillerne på det aktuelle laget være forsikret med virkning fra 1. mars inneværende sesong.

Dersom lagforsikringen ikke betales innen betalingsfristen innebærer dette at ingen av

spillerne er forsikret, verken på trening eller i kamp. Spillere uten gyldig forsikring har ikke tilgang til Skadetelefonen og vil ikke kunne benytte forsikringen ved skade.

Trener, leder og dommer

Alle klubbens aktive registrerte (i FIKS) trenere, ledere og dommere er dekket av grunnforsikringen.

Utvidet forsikring

«Ull/Kisa anbefaler våre medlemmer å tegne utvidet forsikring. Se vår hjemmeside for mer informasjon om fotballforsikring og priser» http://kxweb.no/portal/public/showContentCategory.do?id=948501040

Ved skade eller lidelse:

  • Utfør akutt skadebehandling
  • Ring Idrettens skadetelefon (IST) på 02033 for bistand
  • Spiller registrerer skademelding på www.idrettshelse.no
  • Gjensidige Forsikring vurderer forsikringsdekning
  • Idrettens skadetelefon (IST) tar kontakt med spiller uavhengig om det er dekning i forsikringen
  • Idrettens skadetelefon (IST) bestiller all utredning og behandling i et kvalitetssikret behandlingsnettverk
  • Idrettens skadetelefon (IST)følger opp spiller til etter gjennomført behandling 

 

Ull/Kisa IL
Postadresse: Postboks 166, 2051 JESSHEIM
www.ullkisa.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift