Ullensaker/Kisa IL

Fair Play - ansvarlig

Fair Play - ansvarlig

Rollebeskrivelse: Fair Play - ansvarlig

Overordnet ansvar for utvikling, planlegging og gjennomføring av Fair Play-aktiviteter i UllKisa fotball. Det overordnede målet er å utvikle, forankre, synliggjøre fotballgruppas aktiviteter innen FairPlay mot egne medlemmer, lokalmiljø, samarbeidspartnere og sponsorer.

Ansvar

 • Sørge for at Fair Play-aktiviteter utvikles og løftes ut i fotballgruppa.
 • Rekruttere Fair Play-ansvarlige på lagsnivå.
 • Bistå styret, Sportslig Utvalg, arrangementskomiteer og administrativ leder i informasjon og kommunikasjon av Fair Play-arbeidet i UllKisa fotball
 • Fremme aktivt Fair Play-engasjement i lagene og årgangene
 • Fotballgruppas ansvarlige for arbeidet med Fair Play
 • Kontakt med forbund og krets i Fair Play-arbeidet

Oppgaver

 • Produsere Fair Play-relaterte aktiviteter.
 • Forankring av Fair Play i styret.
 • Forankring av Fair Play i Sportslig Utvalg.
 • Delta på foreldremøter, trenermøter / trenerforum, lagledermøter / laglederforum
 • Opplæring innen Fair Play på lags- og trener- / lagleder- / spillernivå
 • Fair Play-plan

Interne kanaler

Via styre, sportslig koordinator og fotballgruppas informasjonsansvarlige kommunisere Fair Play-aktiviteter, planer og arbeid.

 

Ull/Kisa IL
Postadresse: Postboks 166, 2051 JESSHEIM
www.ullkisa.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift