Ullensaker/Kisa IL

Rollebeskrivelse styret

Rollebeskrivelse styret

Rollebeskrivelse: Styret

Styret er det overordnede årsmøtevalgte organet i UllKisa fotball. Et velfungerende styre er derfor viktig for en velfungerende klubb! Styret skal være tydelige i driften av fotballgruppen og være en viktig støttespiller for alle tillitsvalgte i fotballen. Styret skal tilrettelegge for god klubbdrift gjennom aktivt å holde seg orientert om driften og planlegge for en sunn økonomisk og idrettslig fremtid.

Fotballstyret skal:

  • sørge for et solid mål- og strategiarbeid
  • arbeide aktivt med visjon- og verdiarbeid og etterlevelsen av dette
  • sikre en sunn og solid økonomi- og driftskontroll
  • utarbeide og vedlikeholde gruppens planverk
  • være ansvarlig for organiseringen av UllKisa fotball
  • føre kontroll med underfunksjonenes virke
  • sjekke og eventuelt justere etterlevelsen av overnevnte punkter
  • foreslå og utarbeide forbedringer av overnevnte
  • gjøre nødvendige tiltak for at UllKisa forblir en Kvalitetsklubb

Ull/Kisa IL
Postadresse: Postboks 166, 2051 JESSHEIM
www.ullkisa.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift