Olsvik IL

for 2016

for 2016

Agenda – Årsmøte Olsvik IL – 09.02.2016

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Må være fylt 15 år og ha vært medlem i idrettslaget i minst en mnd.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

a) Opprettelse av sykkelgruppe

7. Fastsette medlemskontingent.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan (klubbhåndbok)

10. Foreta følgende valg:

    a) Leder og nestleder (velges hver for seg)

            Leder:                                    Geir Wangen

Nestleder:                             Oddvar Vabø

    b) 4 styremedlemmer (velges samtidig)

Sportslig Leder:                   Roger Ytre Hauge

Kasserer:                           Tone Nåtedal

Ansvarlig Bane/Anlegg        Christer Midttun

Materialforvalter                   Espen Lillestøl

 

    c) 2 revisorer

        Kai Schulz og Rikke Salvesen

    d) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.

       Valgkomite (Monika Keech Haaland & Vidar Børve) & Vara til Styret (Sissel Angell Ellingsen)

 

11. Eventuelt

 

Ingen saker mottatt.

Olsvik Idrettslag
Best i Vest!
Olsvikfjellet 41A, 5184 Olsvik, Norge

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift