Forus og Gausel IL

Spillerovegang

Spillerovegang

Generelt

Når en spiller bytter klubb skjer dette normalt ved at spiller avslutter sitt medlemskap i sin tidligere klubb samtidig eller før innmelding i ny klubb.

Utmelding av Forus og Gausel IL skjer ved å melde dette til oppmann i sitt eget lag. Oppmann har ansvar for å fjerne spilleren fra spillerlisten og gi beskjed til daglig leder og/eller leder fotball/leder barnefotball/ungdomsfotball slik at spilleren blir meldt ut av klubben og slipper å motta krav om dugnadsdeltagelse eller medlemsbetaling.

Innmelding i FGI skjer ved at spiller eller dennes foreldre formidler et minimum av registreringsdetaljer til oppmann som registrerer spilleren i spillerlisten. I registreringen må

 1. Fornavn og Etternavn
 2. Adresse
 3. Postnummer og poststed
 4. Fødselsdato
 5. Kjønn
 6. E-post adresse (for faktura og laginformasjon
 7. Mobilnummer

- være med. Etter registrering vil en klubbadministrator duplikatsjekke registreringen før spilleren legges til i spillerlisten.

Ved bytte av klubb gjelder følgende retningslinjer for våre tillitsvalgte og foreldre (og vi skal kunne forvente det samme av våre kolleger i andre klubber)

 • Tillitsvalgte i FGI går aldri direkte på spiller (eller dennes foresatte) i annen klubb for påvirkning med mål om en eventuell overgang uten at det i forkant er sendt en forespørsel til spillerens hovedtrener og klubb.
 • Dersom en spiller tilhørende en annen klubb på eget initiativ tar kontakt med FGI for å delta på trening, er det Fair Play å sikre at spillerens opprinnelige klubb og trener er informert. Det gir tillit til at spilleren ikke er påvirket fra FGIs side om å vurdere overgang. Når spillerens klubb er informert og har bekreftet dette, gjelder også spillerens egen forsikring under treningen hos FGI.
 • Når flere spillere fra samme lag i en annen klubb over et kortere tidsrom forespør om overgang eller deltagelse på trening hos FGI, er det naturlig at hovedtrener hos FGI tar direkte kontakt med hovedtrener i den andre klubben for å informere om dette, slik at annet lag og klubb har mulighet til å undersøke hva som evt ligger bak.
 • Initiativ til samarbeid eller diskusjoner om mulig samarbeid skal alltid gå via FGIs ledelse, enten via styreleder FGI fotball eller daglig leder. Dette er for å sikre at prosessen er åpen og at den ikke er i strid med andre avtaler eller overordnede mål og visjon i klubben.

Ungdomsfotball

I tillegg til det ovenstående må alle spillere som er registrert i FIKS ha en godkjent overgang til sin nye klubb før de er spilleberettiget i seriespillet. Bruk av spillere som ikke har godkjent overgang til FGI i FIKS er STRENGT FORBUDT.

Før overgang godkjennes skall alle spillerens forpliktelser til tidligere klubb være ivaretatt. 

         
  Forus og Gausel Idrettslag og Fotball
Besøksadresse:
----<img data-cke-saved-src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" src="/kx/resources/images/oIpdAulb7arx.png" "="">---- Forus og Gausel Håndball
Besøksadresse:
 
         
  Klubbhuset Knutepunktet   Gautesetehallen  
  Ulsbergbakken 61   Heddeveien 145  
  4034 Stavanger   4034 Stavanger  
         
  Tlf: 936 04 785   Tlf: 51 80 10 74  
  (kartlink)   Tlf: 936 04 785  
------------     (kartlink)

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift