Sotra SK

BEREDSKAP/SKADE

BEREDSKAP/SKADE

 

SOTRA SPORTSKLUBB
BERESKAP VED ULYKKER OG HENDELSER

De første minuttene på et skadested er ofte kaotiske, og man kan føle seg hjelpeløs.
Det viktigste er derfor å Ta initiativ og gjøre noe, "make a difference" 

•    Ta ledelse (om ikke andre allerede har gjort det)
•    Bevar roen
•    Vær bestemt og målrettet

Når du tar ledelsen på skadestedet;

1.    Sikre skadestedet så ikke andre skades
2.    Få en rask oversikt over skadeomfanget
3.    Gi melding til AMK 1-1-3 så snart du har en viss oversikt
4.    Gi livreddende førstehjelp
5.    Varsle klubben på Beredskapsappen

 

Beredskapsgruppen

Dan Christensen

Daglig leder

930 08 282

Rikard Ledang

Styreleder

452 80 869

Cecilie Dahl

Styremedlem

482 96 987

Øystein Bredholt

Styremedlem

952 65 805

Siv Carlsen Styremedlem 979 82 977
Svein Olav Sørensen Styremedlem 996 13 964

 


SIKRE SKADESTEDET / BEGRENSE SKADEOMFANGET
Ved brann; Start evakuering
Ved bilulykke; Marker ulykkesstedet (varseltrekant) og deg selv (gul vest). 

Sørg for at andre ikke gjør ting som kan true egen eller andres sikkerhet.

FÅ EN RASK OVERSIKT
Sjekk raskt skadeomfang og ca. antall skadde/døde
Sjekk om det er noen som du kan delegere oppgaver til. I tilfelle få andre til å ringe 113

RING NØDETATENE
Kontakt nødetatene så raskt som mulig og gi en tydelig beskrivelse av situasjonen

GI LIVREDDENDE FØRSTEHJELP
Gi frie luftveier ved bevisstløshet, trekk kjeven fram, panna tilbake og stans livstruende ytre blødninger. Gi trøst, trygghet, nærhet og varme.

VARSLE BEREDSKAPSGRUPPEN
Kontakt SSK Beredskapsgruppe så raskt som mulig (men ikke på bekostning av førstehjelp og andre viktige oppgaver på skadestedet)
Bruk «SMS til Beredskapsgruppen» i toppen på dette bildet for å oppdatere alle samtidig. En av gruppens medlemmer vil følge opp umiddelbart og vil hjelpe deg med det som trengs videre.

    

 

HUSK!

- Påreiser med lag skal alltid trener eller lagleder sende komplett navneliste til post@sotrask.no

- Det kan svare seg å laste ned Sotra SK beredskapsAPP.
  Du finner den på sotrafotball.eu/beredskap

                                                          

                   

       

 

Sotra sportsklubb - Idrettsvegen 50 - 5353 STRAUME - post@sotrask.no  Telefon; 99 38 88 88  WEB; www.sotrask.no

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift