Vålerenga Fotball

Organisasjon og roller

Organisasjon og roller

Organisasjonskart

Mandater og rollebeskrivelser for verv i Vålerenga Fotball

 

Denne siden skal være til hjelp for medlemmer og tillitsvalgte. Her vil det være oppdaterte linker til forskjellige rollebeskrivelser for de forskjellige vervene i Vålerenga Fotball.
Har dere tips til andre rollebeskrivelser som må på plass, ta kontakt med
bredde@vif.no så kan vi tilgjengeliggjøre det for klubben.

En person kan inneha flere roller i denne oversikten, feks kan en som har laglederrollen også være kasserer på samme lag. Vi oppfordrer til at man er flere til å dele på rollene som er på ett lag.

 

Hovedstyret Klubbroller Lagroller Utvalg og mandater Annet
Hovedstyret Økonomiansvarlig Trenerrollen Sportslig utvalg klubb Visjon og verdier
  Treneransvarlig Laglederrollen Sportslig utvalg Damer A Økonomihåndbok
  Rekrutteringsansvarlig Kassererrollen Fair Play-utvalg Sportsplan
  Fair Play-ansvarlig Ressursrollen Markedsutvalg Dommerrollen
  Trenerkoordinator Kampvertrollen Cup- og dugnadsutvalg Retningslinjer barnefotball
  Arrangementsansvarlig Keepertrenerrollen   Retningslinjer ungdomsfotball
  Dugnadsansvarlig Dugnadsansvarlig   Årshjul
  FIKSansvarlig Webansvarlig    
  Politiattestansvarlig Foreldrerollen    
  Kvalitetsklubbansvarlig      
  Dommeransvarlig      
  Markedsansvarlig      
  Utstyrsansvarlig      
  Bane- og anleggsansvarlig      

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift