Nord

Økter 8 år

Økter 8 år

ØKT 1 PASNINGSSPILL OG BALLKONTROLL - BALLKONTROLL DEL 1 - NYBEGYNNER

Tittel på nivået Pasningsspill og ballkontroll
Aldersgruppe Økter 8 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 1 av 7
Total varighet Spillere: 75 min
Målvakter: 75 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Pasningsspill og ballkontroll: Ballkontroll økt 1 (NYBEGYNNER)
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Sjef over ballen
Leik
Navneleiken
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
- Spillerne danner en sirkel
- En av spillerne har ballen
- Spilleren slår ballen og roper navnet til spiller som mottar ballen
- Denne spiller ballen videre og roper den nestes navn
osv.

Læringsmomenter:
- Mottaksteknikk, innside/utside
- Møte ball/ avdempe pasningen
- Legge til rette med første touch for pasning på andre touch

Variasjoner:
- Større sirkel
- Flere baller
- Slå høyere pasninger
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 45 min, målvakter - 45 min
Spille med og mot
Pasningsspill - Ballkontroll
Mottak - pasning på løpende rekke
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
Man stiller opp to rekker mot hverandre. Fremste spiller over til den fremste på den andre siden og løper over og stiller seg bakerst i motsatt rekke.

Læringsmomenter:
- Kontrollavstand en til en og en halv meter foran deg ved førsteberøring
- Treffpunkt på ball, retning på pasning
 
Smålagsspill
Spill tre mot tre
3 mot 3 med keepere
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 30 min

Organisering:
- Spill 3 mot 3 med 2 mål

Læringsmomenter:
- Se læringsmomenter tidligere i økta og fokuser på disse
- Velg læringsmomenter ut fra spillernes ferdighetsnivå
- Ha fokus på få læringsmomenter

Variasjoner:
- Varier banestørrelsen
- Minske/øke antall spillere
- Bruk av joker(e)
 
 
AVSLUTNING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Scoringstrening
På mål
Avslutning på løpende rekke
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
- Spilleren som skal avslutte får pasning, tar med seg ballen fremover og avslutter
- Den som har avsluttet henter ball og stiller seg i køen der pasningen blir slått fra.

Læringsmomenter:
- Score mål – hvordan?!
- Føre med kontroll og legge til rette for avslutning
- Bruk begge bein!

Variasjoner:
- Varier avstand til mål gjennom å ha et punkt eller linje man må avslutte før
- Legge inn touchbegrensing 
- Gi avslutter pasninger fra forskjellige sider/vinkler i forhold til å føre og avslutte med begge bein

Link til økt 1:https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354661

ØKT 2 PASNINGSSPILL OG BALLKONTROLL - BALLKONTROLL DEL 2 - NYBEGYNNER

Tittel på nivået Pasningsspill og ballkontroll
Aldersgruppe Økter 8 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 2 av 7
Total varighet Spillere: 75 min
Målvakter: 75 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Pasningsspill og ballkontroll: Ballkontroll økt 2 (NYBEGYNNER)
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Spille med og mot
Pasningsspill - Ballkontroll
Pasning i sirkel
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
- Halvparten av spillerne (med ball) former en sirkel, og resten av spillerne samles i midten av sirkelen (uten ball). 
- Spillere inne i sirkelen orienterer seg og søker øyekontakt, og mottar pasning fra "sin medspiller". 
- Ballen spilles tilbake, og det søkes ny medspiller.

Læringsmomenter:
Orientering. Kommunikasjon. Pasningskvalitet.

Variasjoner:
- Tvungen en-touch, to-touch. 
- Ulike kombinasjoner sammen med vendinger, finter etc. 
- Ulik server for å utfordre andre tilslag- og mottaksferdigheter (volley, heading, bryst, lår og komb. av disse). 
- Antall spillere ute og inne i ringen for å utfordre orientering i forkant av mottak.
- Ikke lov å slå pasning tilbake på samme spiller som du mottok ballen fra.
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 45 min, målvakter - 45 min
Spille med og mot
Pasningsspill - Ballkontroll
Mottak - vending - pasning
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
3 spillere på linje med 5-7 m mellomrom. Spiller A slår til B i midten, B vender og spiller til C. Deretter motsatt vei. Bytt plass etter litt tid.

Læringsmomenter:
- Lag god vinkel / skråstill
- Orientering før mottak
- Vending med innside og utside.
- Slippe ball forbi uten touch
- Lavt tyngdepunkt. 
- Tyngdeoverføring i forkant (finte).

Variasjoner:
- Ulike serv fra pasningsspillere;
. "Kameratpasning"
. Ulik kraft i pasningen, langs bakken og i lufta
- Spiller som skal motta ball beveger seg på kortsiden for å angi hvor han eller hun vil ha ballen. (Dettte trigger fokus på orientering i forkant)
 
Smålagsspill
Spill tre mot tre
3 mot 3 + keeper og joker
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 30 min

Organisering:
- Spill 3 mot 3 med joker. 
- Bruk av føring og vending for å komme til avslutning.

Læringsmomenter:
- Føre mot motstander
- Slippe til medspiller
- Føring mot en side
- Vending og spille pasning til medspiller i ledig rom.

Variasjoner:
- Avstand 
- Ta bort joker
 
 
AVSLUTNING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Scoringstrening
På mål
Avslutninger mot keeper
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
- Treneren står med alle ballene
- Spilleren først i køen får ball fra trener, tar med mot mål og avslutter
- Etter avslutningen hentes ballen og man stiller seg bakerst i køen igjen

Læringsmomenter:
- Ballkontroll, mange touch nærme kropp
- Lavt tyngdepunkt
- Hvordan fører jeg ballen i forhold til at jeg skal avslutte?

Variasjoner:
- Varier avstand til mål
- Varier hvordan du som trener server ballen, differensier

Link til økt 2: https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354662

ØKT 3 PASNINGSSPILL OG BALLKONTROLL - BALLKONTROLL DEL 3 - NYBEGYNNER

Tittel på nivået Pasningsspill og ballkontroll
Aldersgruppe Økter 8 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 3 av 7
Total varighet Spillere: 75 min
Målvakter: 75 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Pasningsspill og ballkontroll: Ballkontroll økt 3 (NYBEGYNNER)
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Spille med og mot
Pasningsspill - Ballkontroll
Pasning - medtak med god vinkel før medtaket
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
- Spillerne stiller opp på to rekker (minimum to på hver side). 
- Førstemann slår en vinklet pasning på bevegelse til spiller på motsatt side. 
- Etter slått pasning løper spiller til motsatt side.

Læringsmomenter:
Tilslagsferdighet, timing og bevegelse.

Variasjoner:
- Tvungen to-touch med retningsbestemt medtak. 
- Tvungen en-touch. Pasningsvariasjoner med forskjellige avstand.
- Pasningsvariasjoner med forskjellige pasningskombinasjoner: Opp-tilbake- vinklet pasning.
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 50 min, målvakter - 50 min
Spille med og mot
Pasningsspill - Ballkontroll
Pasning - medtak - pasning
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 10 min

Organisering:
2 spillere på 1 ball
- Slår pasninger frem og tilbake til hverandre med forskjellige typer teknikker
- Minimum 2 touch slik at vi får masse repetisjoner på medtak/mottak
- Hver spiller har en kjegle foran seg som han eller hun skal ta med ballen til siden for før pasningen slås tilbake

Læringsmomenter:
- Legg til rette med første touch for pasning på andre touch
- Tempo i pasning, slå gjennom ball
- Treffpunk på ball!
- Treff medspiller

Variasjoner:
- Varier avstand
- Legg inn touchbegrensning
- Lage form for konkurranser?
 
Smålagsspill
Spill tre mot tre
3 mot 3 i ulike spillformer
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 40 min

Organisering:
- Spill 3 mot 3 i tre ulike spillformer
a) Mot store mål
b) Mot to småmål
c) Legge "død" på kortlinje

Variasjoner:
- Varier banestørrelsene
- Varier betingelsene på de forskjellige banene
 
 
AVSLUTNING Varighet: spillere - 10 min, målvakter - 10 min
Scoringstrening
På mål
Avslutninger fra ulike vinkler II
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 10 min

Organisering:
Øvelsen er organisert med løpende rekke,
Pasningslegger spiller i forhold til avslutters initiativ.
Avslutter rettvender/sidestiller seg i medtak og avslutter på to touch

Læringsmomenter:
Hvordan er kroppsposisjonen min i forhold til målet og der jeg får ballen fra?
Hvor langt unna målet er jeg - kraft
Hvilken teknikk bruker jeg?

Variasjoner:
Varier pasningsvinkler - kraft og pasningstyper - avstand

Link til økt 3: https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354663

ØKT 4 TIPS TIL KAMPEN - FEMMERFOTBALL - NYBEGYNNER

Tittel på nivået Pasningsspill og ballkontroll
Aldersgruppe Økter 8 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 4 av 7
Total varighet Spillere: 30 min
Målvakter: 30 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Tips til kampen: Femmerfotball (nybegynner)
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 30 min, målvakter - 30 min
Fotballfilosofi og organisering
Diverse
Med spillets idé i spill- og kampdimensjonen, mot 8 år, Gustavson
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 30 min

Med spillets idé i spill- og kampdimensjonen, mot 8 år
«Med spillets idé i spill- og kampdimensjonen» skal være et virkemiddel som skal hjelpe trenere, laget og spillerne til å øve opp forståelsen og dyktigheten i spillets idé og hensikt – å score mål i angrep og hindre mål i forsvar. Det skal også hjelpe oss til å 
• få en bedre sammenheng mellom aktiviteten på treningene og det vi opplever i kamper 
• gjøre kampen til en enda større trivsels- og læringsarena 
• introdusere femmerfotball som spillform 
• lage en god overgang fra femmerfotball til sjuerfotball og fra sjuerfotball til elleverfotball 
• gjøre elleverfotballen til en enda større trivsels- og lærings-arena 
Spill- og kampdimensjonen er spillernes møte med medspillere, motstandere og regelverk. Rett og slett møtet med spillets tid og rom. Det er spillernes møte med spillet på det høyeste funksjonsnivået – tilpasset alder. Så er det vår oppgave som trenere å tilpasse dette til spillernes modningsnivå – på trening.

Link til økt 4: https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354664

ØKT 5 PASNINGSSPILL OG BALLKONTROLL - MEDTAK OG PASNINGSSPILL DEL 1 - ØVET

Tittel på nivået Pasningsspill og ballkontroll
Aldersgruppe Økter 8 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 5 av 7
Total varighet Spillere: 75 min
Målvakter: 75 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Pasningsspill og ballkontroll, medtak og pasningsspill økt 1 (ØVET)
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Spille med og mot
Pasningsspill - Ballkontroll
Tilslags og pasningssirkel
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
- Halvparten av spillerne har 1 ball hver og danner en sirkel
- De som ikke har ball jobber inne i sirkelen med ballkontroll og ulike delferdigheter

Læringsmomenter:
- Orientering i forkant
- Bruke blikket og se hvor det er ledig rom og ledig medspiller
- Åpne opp kroppen før mottak/medtak så det går kjappere å ta den med seg
- Hurtig ballkontroll
- Retningsbestemt mottak

Variasjoner:
- Uttalige variasjoner med tanke på hvilke tilslagsferdigheter man ønsker å trene på
- Touchbegrensing, minimum 2 touch for å få repetisjon på mottak/medtak
- ulik serv fra spillere i ytre sirkel (kraft på pasningen, langs bakken og i lufta)
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 45 min, målvakter - 45 min
Spille med og mot
Firkantøvelser
Gjennom fiendeland 3 mot 1
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
- 3 mot 1 i firkant der formålet er å holde ballen i laget, 10 pasninger 1 poeng eksempelvis
- Ved brudd eller ballen ut av spill så byttes forsvarsspiller
- Ballfører skal alltid ha 2 alternativer, med andre ord må de spillerne som ikke har ballen bevege til ledig side

Læringsmomenter:
- Vær spillbar, alltid!
- Slå - gå til ledig side
- Spill alltid på fot/i steg til en medspiller
- Bruk blikket

Variasjoner:
- Etter 10 pasninger går vi over til ett touch
- Tvungen 2 touch
 
Smålagsspill
Spill tre mot tre
3 mot 3 med keepere
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 30 min

Organisering:
- Spill 3 mot 3 med 2 mål

Læringsmomenter:
- Se læringsmomenter tidligere i økta og fokuser på disse
- Velg læringsmomenter ut fra spillernes ferdighetsnivå
- Ha fokus på få læringsmomenter

Variasjoner:
- Varier banestørrelsen
- Minske/øke antall spillere
- Bruk av joker(e)
 
 
AVSLUTNING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Scoringstrening
På mål
Mot 2 mål på løpende rekke
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
- De to køene der det er baller starter øvelsen samtidig ved å spille ballen over til en spiller som kommer i mot
- Spilleren som kommer i mot får ballen, tar et medtak og avslutter med hensikt om å score mål
- Den som sentret og den som avsluttet bytter plass 
- Minimum 2 touch

Læringsmomenter:
- Legg til rette for avslutning
- Bruk begge føtter
- Møt ballen, ta av farten på den og få kjapp kontroll
- Hvor mange touch bruker jeg før jeg har skikkelig kontroll?

Variasjoner:
- Legg inn touchbegrensning
- Ruller spillerne i forhold til at man får brukt begge bein
- Varier banestørrelse i forhold til kraft i avslutningen og ikke minst muligheten for å score!

Link til økt 5: https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354665

ØKT 6 PASNINGSSPILL OG BALLKONTROLL - MEDTAK OG PASNINGSSPILL DEL 2 - ØVET

Tittel på nivået Pasningsspill og ballkontroll
Aldersgruppe Økter 8 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 6 av 7
Total varighet Spillere: 75 min
Målvakter: 75 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Pasningsspill og ballkontroll, medtak og pasningsspill økt 2 (ØVET)
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 20 min, målvakter - 20 min
Spille med og mot
Firkantøvelser
Firkant - 4 mot 2
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 20 min

Organisering:
- 4 spillere utenfor firkanten, 2 motspillere inni. 
- Spillerne kan ikke bevege seg ut av eller inn i firkanten. 
- De 4 skal spille pasninger til hverandre gjennom firkanten til medspiller.
- Spillerne bytter plass (ute/inne) etter en viss tid.

Læringsmomenter:
- Pasningskvalitet og valg
- Igangsetting
- Forsvarere må flytte bein når ball er på vei mellom to spillere

Variasjoner:
- Størrelse på firkant
- Touchbegrensning
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 40 min, målvakter - 40 min
Angrepsspill
1A og vi andre (2. og 3.angriper)
"Dribling gjennom porter"
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
10-20 spillere, avlang bane med 6 kjeglemål/porter plassert med forskjellige vinkler inne i banen. 5-10 baller.
Halvparten av spillerne utenfor banen (vegger), andre halvparten inne på banen hvor de fører ball gjennom portene, for så spille pasning til en ledig spiller utenfor. Ny port og pasningsmottaker hver gang.
Hvor mange kan du klare på ett minutt?

Læringsmomenter:
1A: 
• Orientere seg mot pasningslegger og dit du skal. God avstand og vinkel til pasningslegger
• Posisjonering og kroppsstilling for å legge til rette for god 1.berøring
• Kort tid mellom 1. og 2.berøring

Variasjoner:
Varier med antall spillere ute/inne, bytte posisjon ute/inne etter pasning.
 
ÅPNE DOKUMENTVIS VIDEO
 
Smålagsspill
Spill tre mot tre
3 mot 3 med keepere og vegger
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 25 min

Organisering:
- Spill 3 mot 3 med to spillere på hver side som "vegger"
- 10 pasninger = 1 poeng

Læringsmomenter:
- Ut av pasningsskygge, vær spillbar
- Skape vinkler
- Skape overtall
- Bruke vegger for å komme oss fra trangt til ledig

Variasjoner:
- Flere pasninger for å få poeng
- Touchbegrensning
 
 
AVSLUTNING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Sjef over ballen
Leik
Borgen
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
- To og to spillere samarbeider om å spille pasninger gjennom småmål inn mot og inn i 5-meteren. 
- I omerådet innenfor 16-meteren og 5-meteren møter de motstand (en eller flere). 
- Det avsluttes med scoringsforsøk mot keeper.

Læringsmomenter:
- Orientering-hvor er det rom? 
- Føre-finte-drible, pasnings- og scoringsferdigheter.

Variasjoner:
Antall med- og motspillere.

Link til økt 6: https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354666

ØKT 7 PASNINGSSPILL OG BALLKONTROLL - MEDTAK OG PASNINGSSPILL DEL 3 - ØVET

Tittel på nivået Pasningsspill og ballkontroll
Aldersgruppe Økter 8 år
Laget av Norges Fotballforbund (Alpha)
Økt nummer 7 av 7
Total varighet Spillere: 75 min
Målvakter: 75 min
 
Tittel på denne treningsøkta
Pasningsspill og ballkontroll, medtak og pasningsspill økt 3 (ØVET)
 
OPPVARMING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Spille med og mot
Pasningsspill - Ballkontroll
Ajax - fra imot (m/diff)
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
- En spiller (A) i hvert hjørne i en firkant med ball.
- Fire spillere (B) i midten på hver sin kjegle
- Spiller B beveger seg fra – mot og mottar ball fra spiller A – spiller B utfører mottak og spiller pasning tilbake til A
- Spillere B (i midten) beveger seg samme retning – mot høyre eller venstre etter hver pasning

Læringsmomenter:
- Orientering/blikk før mottak
- Bevegelsen fra – mot
- Tilrettelegg 1 berøring for pasning på 2 berøring
- Finte før mottak

Variasjoner:
- Kan variere retning i bevegelse, bruk av høyre og venstre fot
- Differensiering for de beste
 
 
HOVEDDEL Varighet: spillere - 45 min, målvakter - 45 min
Spille med og mot
Firkantøvelser
Firkant - 5 mot 2
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
Kvadrat med 5 angrepsspillere og 2 forsvarsspillere. Oppgaven for laget som har ballen er å beholde laget i ballen.

Læringsmomenter:
- Orientering
- Posisjonering
- Bevegelse
- Valg/utførelse på 1.berøring
- Valg/utførelse på pasning
 
Smålagsspill
Spill fire mot fire
4 mot 4 - vende spill
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 30 min

Organisering:
- Spill 4 mot 4 med 2 mål (porter) bredt i banen
- Scoring ved å føre ball gjennom port med kontroll

Læringsmomenter:
- Hvor spiller jeg pasning?
- Hvor er det ledig rom/medspillere
- Komme seg fra trangt til ledig
- Hvilken teknikk bruker jeg, kan jeg bruke noe jeg lærte i tilslagssirkelen?

Variasjoner:
- Lag banen smalere/bredere/kortere/lengre
- Legg in touchbegrensning
 
 
AVSLUTNING Varighet: spillere - 15 min, målvakter - 15 min
Scoringstrening
På mål
Tre-stasjoners 2 mot 1 + keeper
(For utespillere og målvakter)

 

Varighet 15 min

Organisering:
- Spillere på stasjon 2 og 3 skal spille mot spiller ved stasjon 1 og scorer på keeper
- Etter avslutning eller ballen ute av spill så ruller vi mellom stasjonene

Læringsmomenter:
- Mottak/medtak mot press, dra på seg press, slippe eller gå
- Legge til rette for avslutning, langt touch – kort touch

Variasjoner:
- Forsvarsspiller eller trener setter i gang øvelsen med en pasning, så får vi flere repetisjoner på medtaket
- Touchbegrensning

Link til økt 7: https://no-fotball.s2s.net/events/sessions/view/?id=3354667

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift