Sarpsborg FK

Kunstgresskampanje

KunstgresskampanjeKUNSTGRESSKAMPANJE


SFK trenger penger for å utvikle anlegget. Har du eller deres bedrift mulighet til å bidra med kr 1903,- og "kjøpe" en andel av vår nye kunstgressbane?

Sarpsborg Fotballklubb har over 500 medlemmer. 470 er under 19 år og rundt 300 er 12 år eller yngre. SFK er en klubb med et mangfold blant medlemmene i klubben som i resten av samfunnet.

Gjennom våre verdier; samhold, stolthet og glede, driver Sarpsborg Fotballklubb aktiviteter for å utvikle unge og eldre borgere i Sarpsborg. Samholdet i klubben, på laget, på tvers av gener- asjoner og kjønn utvikler våre medlemmer til å bli gode forbilder og innbyggere i byen vår. Med stolthet til klubben, laget og lagkamerater utvikles respekt for medmennesker på tvers av reli- gion, alder og kjønn. Det å være del av noe større, ha en hel klubb med trenere og lagkamerater i ryggen legger et solid fundament for sosial samhandling og skaper GLEDE for barn og unge hverdagen.

HVOR SKAL VI VIDERE?

Siden 1903 har Sarpsborg Fotballklubb vært en aktiv bidragsyter i samfunnsutviklingen i Sarpsborg - det arbeidet skal vi fortsette med. Vi har et ansvar for å utvikle gode mennesker og gi våre medlemmer ytterligere muligheter til utvikling. Som en del av dette arbeidet har vi startet FEST (Fotball Etter SkoleTid) FEST er en fotballfrit- idsordning etter model av NFFs og Telenor Xtra, hvor leksehjelp, kosthold og trening er i fokus. Samtidig som deltagere utvikler sine sosiale ferdigheter innenfor verdiene våre; samhold, stolthet og glede!
Gjennom mange år har Sarpsborg Fotballklubb utviklet et flott fotballanlegg på Kurland. Vi har en kunstgressbane med undervarme. Vi har «trekanten» langs Kurlandveien og vi har banen sør for klubbhuset. Alle er gressbaner.

I tillegg disponerer vi gressflatene ved Sarpsborg sykehjem i sommerhalvåret. Imidlertid benyttes ikke gressflatene fra oktober til mai. Fotball har utviklet seg fra å være en tradis- jonell sommeridrett til å bli en helårsidrett. Det medfører et stort behov for å utvikle anlegget. I dag må de yngste aldersgruppene trene innendørs i haller på vinteren, noe som legger stort press og utfordrer en allerede presset hallkapasitet i Sarpsborg kommune. Sarpsborg Fotballklubb ønsker derfor å utvikle anlegget på Kurland med en ekstra kunstgressbane. På sørsiden av anlegget, COOP-banen, ønsker vi å anlegge en fotballbane med kunstgress. En ny bane med kunstgress vil medføre at vi kan tilby aktivitet gjennom hele året, samtidig som hallkapasiteten i kommunen vil bli bedre for de idretter som trenger hallkapasitet.

Kan du tenke deg bidra til at vi får oppfylt flere drømmer?

Ta kontakt med daglig leder Kent Jonas Trinborg på kent@sarpsborgfk.no eller på telefon 48181440.

Nåværende bidragsytere:

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift