Lura IL

Prosedyrer

Prosedyrer

Her skal vi prøve å besvare alle spørsmål du måtte ha som lagleder i Lura IL - og kanskje til og med litt til. Savner du et svar? Send e-post til daglig_leder(a)lura-il.no.

Etiske retningslinjer i idretten:

>> Klikk her.

Utstyr til laget ditt:

Lura IL har samarbeidsavtale med utstyrsleverandøren Macron. Lagledere og trenere melder sine behov for utstyr til trening og kamp til sin gruppeleder, som vurderer behovet og tar det videre med daglig leder, som deretter tar seg av bestilling. I fotballgruppen er det for tiden Susann Wirak som er materiellansvarlig og tar imot behov fra lagene. Hennes e-post er susannwirak(a)yahoo.co.uk.
Dersom noen ønsker å kjøpe klær på egenhånd, har vi kraftig rabatterte priser hos Macron-leverandøren Rogaland Sport. Les mer om klubbshopen vår her

Hold medlemslisten på laget ditt oppdatert:

En viktig del av det å være lagleder, er å sørge for at medlemsregisteret, som er kontaktliste for Lura IL og til innmelding hos NIF, er oppdatert.

I Lura IL skal alle som spiller kamper og turneringer ha betalt full kontigent. Avvik avtales med gruppeleder eller daglig leder. Vi har en prøvetid på omtrent to måneder for fra- eller tilflyttere, som kan trene med laget uten å spille kamper. Det er hver enkelt lagleder og treners vurdering hvor lenge det passer å ha denne prøvetiden for de enkelte spillerne.

Politiattest: 

Alle lagledere og trenere som arbeider med barn under 18 år i Lura IL skal ha godkjent politiattest. Slik skaffer du deg politiattest

Kommunikasjon til barn:

All kommunikasjon til medlemmer under 18 år - som går utover de faste treningene og kampene - skal via én eller flere foresatte. For eksempel skal informasjon om reiser, turneringer, kontigentbetaling og lignende direkte til utøverens foresatte. Det er viktig at lagleder forsikrer seg om at kommunikasjonen når fram til foreldre, om det er via Facebook, SMS eller e-post.

Reise med barn:

Skal du til utlandet med barn under 18 år, sørg for at du har med fullmakt fra barnets foreldre, og fødselsattest der det er nødvendig. Alle mindreårige utøvere skal møte et alkohol- og rusfritt miljø på treningssamlinger, reiser og cuper der lag reiser uten foreldredeltakelse. Alle voksne som reiser med barn har også et spesielt ansvar for å sørge for at samtlige føler seg trygge og verdsatt under reiser og samlinger.

Treningstider:

Daglig leder er ansvarlig for fordeling av treningstider. Treningstider innendørs for kommende sesong fordeles i løpet av juni. Utendørs skjer det i januar. Før dette blir gruppeledere kontaktet angående hvor stort behovet er for de ulike lagene, og daglig leder sender søknad om treningstider på vegne av hele idrettslaget. Lagledere og trenere vil bli bedt om respons med sine ønsker om treningstid i god tid før oppsettet blir fastsatt.

Årsmøtet i Lura IL (2018) vedtok å innføre én kontigent for alle idretter. Dette er for å stimulere aktivitet i flere av våre idretter. I dette ligger også at trenere i de ulike idrettene skal føye sin treningstid slik at lag fra uteidrettene (fotball/amerikansk fotball) som har spillere fra inneidrett (basketball/håndball/innebandy) med seg på vinterstid (oktober-mars) ikke skal trene samtidig som inneidrettene. Det samme gjelder motsatt i sommerhalvåret, da skal inneidrettens trenere føye sine tider.

Treningstider ute vil alltid være oppdatert
Treningstider inne vil alltid være oppdatert
Lagledere og trenere har ansvar for å melde ifra om treningstider som ikke er i bruk, slik at andre kan dra nytte av dem.

Starte et nytt lag:

Dersom du er med på å starte et nytt lag, eller ønsker å starte et lag i klubben, anbefaler vi å sende en e-post til daglig_leder(a)lura-il.no for å få bistand til treningstid, utstyr og å spre ordet om ditt lag.

Lagmøter og samlinger:

Det er fullt mulig å bruke Lura IL sitt klubbhus eller klubbrom i Lurahallen for møter og samlinger for lag og grupper. Lagledere og trenere kan selv sjekke om det er ledig og deretter reservere Klubbhuset eller klubbrommet i Lurahallen. Slik gjør du det

Våre verdier:

Lura IL sine lagledere og trenere skal etterleve klubbens verdier: Lura IL er "Den gode nabo". Aktivitetsverdiene er Levende, Utvikling, Respekt og (for) Alle. Les mer om våre verdier her

Dugnad:

Lura IL har to faste dugnader - dopapir på vår/sommer og Enjoy på vinter. Lagledere og trenere har ansvar for at deres lag bidrar i dugnader. Vi har også muligheter for inntjening av midler til eget lag. Klikk her for å se liste over Lura IL- dugnader: 

>> Alt du trenger å vite om dugnad og frivillighet i norsk idrett.

Rydding av bane:

Alle lag skal sørge for at området rundt fotballbanene våre er ryddig og pent. For liste over hvilke lag som er ansvarlig i de ulike periodene, samt instruks, klikk her

Utlegg og reisestøtte:

Alle utlegg og reiser skal godkjennes av gruppeleder før de refunderes. Les mer om hvordan du går fram her

Dommere:

I Lura IL har vi flere tilgjengelige klubbdommere. Liste over dommere og priser, finner du her

Listen er ikke fullstendig oppdatert. Finnes det navn som mangler, eller som skal vekk, setter vi pris på et varsel til daglig_leder(a)lura-il.no.

Fordeler:

Det følger med en del rabatter hos diverse samarbeidspartnere når man er fullverdig medlem i Lura IL, enten som utøver eller lagleder/trener/styremedlem/verv. Mer om fordeler og rabatter her: 

Sponsor:

I Lura IL er daglig leder ansvarlig for sluttføring og oppfølging av sponsorkontrakter. Vi ønsker helst støtte til idrettslaget framfor enkelte lag eller grupper. Sponsorinntekter kan heller fordeles fra sentralt til foreslåtte lag og grupper. Dette blir daglig leder, initiativtaker og sponsor enige om i prosessen. Har du forslag til en potensiell samarbeidspartner for klubben? Ikke nøl med å sende e-post til daglig_leder(a)lura-il.no.

Hvem er gruppeleder i min idrett?

Klikk her

Øvelser (fotball):

Lura fotball har hvert år trenerkurs fra NFF Rogaland, hvor det følger gode råd og tips til hvordan man kan utvikle seg som trener. I tillegg har vi tilgang til en øvelsesbank. Se egen omtale i gruppen fotball

Hjertestarter:

Vi har hjertestarter i utstyrsrommet i Klubbhuset - se her

Seksuell trakassering:

>> Varsling om kritikkverdige forhold og seksuell trakassering.

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon «Idrettsglede for alle». Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Norsk idrett har nulltoleranse for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger. Det finnes egne retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten. De finner du er

Norges idrettsforbund lanserte før jul en veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep. Den gir råd til:

De som har opplevd seksuell trakassering eller overgrep i idretten. 
De som har sett eller har mistanke om seksuell trakassering eller overgrep i idretten. 
Idrettslag som mottar varsel om seksuell trakassering eller overgrep. 
Her finner du veilederen

Det går an å varsle om eventuelle saker i Lura IL til:
Hovedstyremedlem Liv Grethe Kvelland via telefon 480 27 388, eller e-post grethe.kvell(a)hotmail.com
Daglig leder - daglig_leder(a)lura-il.no.

Lura IL
Klubbhuset, Prinsensvei 7, 4315 Sandnes
Postboks 1071, 4391 Sandnes

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift