IL Kvernbit

Samfunns- og verdiarbeid

Samfunns- og verdiarbeid

Fair Play - Verdiane våre - Politiattest - Verdikveld - Trygge rammer

Fair Play

Fair Play er eit samleomgrep for verdiarbeidet i norsk fotball. Les meir her.

Verdiane våre

Klikk deg inn for å lese verdisettet til klubben.

Politiattest

Idretten krev politiattest frå alle personar som arbeider med born, unge og personar med utviklingshemming.

Verdikveld

I samband med kvalitetsklubbprosjektet, vil klubben halde ein årleg verdikveld, som omhandlar verdiar, retningsliner og Fair Play.

Trygge rammer

Klubben skal velje ut eitt tema årleg og gjere medlemmane kjent med temaet og utarbeide og implementere retningsliner.

Fair Play-utvalet består i 2019 av:

John Martin Jacobsen

Cathrine Lie

Benedikte Norheim

Gina Blomberg

Offisiell hjemmeside for Kvernbit IL

Fosseskarvegen 4, 5918 Frekhaug

leder@kvernbit.no

Tlf: 56 17 55 50

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift