Mathopen IL

Retningslinjer alkohol og rusmidler

Retningslinjer alkohol og rusmidler

Vedtatt av styret i Mathopen Idrettslag 21.06.2017

Mathopen IL vil at barn og unge under 18 år som deltar i organisert aktivitet i regi klubben skal møte et trygt idrettsmiljø der det ikke skjer misbruk av alkohol eller andre rusmidler.

Mathopen IL følger Norges Idrettsforbunds retningslinjer for alkohol. Alle ansatte, trenere, tillitsvalgte, medlemmer og representanter for klubben skal følge klubbens retningslinjer for alkohol og rusmidler.

Barn og unge skal ta med seg gode holdninger og sunne verdier fra miljøet de møter i klubben. At folk overleverer ansvaret for barna sine til idretten, er en tillitserklæring som må behandles med respekt. Samtidig er ansvarspersoner i klubben forbilder og rollemodeller som påvirker barn og unges veivalg, også når det gjelder alkohol og rusmidler. Dette stiller krav til klubbens medlemmer, involverte og engasjerte, for vi er alle med på å skape den kulturen vi ønsker hos oss.

Mathopen IL praktiserer derfor en «nulltoleranse» ang. bruk av alkohol og rusmidler og har følgende retningslinjer:

  1. Ingen ansatt, tillitsvalgt, nettverk, representant eller engasjert leder eller trener skal komme påvirket til trening, konkurranse, seminar, kamper eller turneringer.
  2. Ansvarlige for reise i regi klubben skal alltid være edru og rusfri.
  3. Trenere, ledere og utøvere skal fremstå som gode forbilder og skal ikke drikke alkohol eller benytte andre rusmidler i samvær med barn og unge.
  4. Tribunekulturen skal være trygg, familievennlig og rusfri. På tribunene skal det derfor ikke nytes alkohol i tilknytning til konkurranseaktiviteter.

Brudd på klubbens/idrettslagets vedtatte alkohol- og rusmiddel retningslinjer vil bli sanksjonert med umiddelbar utestengelse på aktuell dag og bortvisning fra idrettslagets eiendom.

Mathopen IL tar ikke ansvar for foreldre eller andre medreisende på turer ift alkoholbruk.

Idrettslaget oppfordrer voksne til å være gode rollemodeller for barn og unge ved å ikke bruke røyk og snus i idrettslige sammenhenger.

Breddeklubb Bergen Vest
Besøksadresse Kongsbrekkene 2, 5174 Mathopen Postadresse Postboks 4, 5810 Bergen
Telefon 55 93 68 20    
Leder Mads Arild Eidem Ansvarlig nettside Sindre Moldeklev
Ansvarlig fotball Trond Gundersen Ansvarlig håndball Ann Magrit Grip
Ansvarlig idrettsskole Svein Helge Blakstad Ansvarlig aktivitetsgruppe Gunn Knudsen

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift